Rogatica Home Page

Switch to desktop Register Login

Welcome, Gost
Username: Password: Remember me

TOPIC:

Odgovor:U i oko Rogatice 10 years 5 months ago #31506

Please Prijava to join the conversation.

Odgovor:U i oko Rogatice 10 years 5 months ago #31532

Zehra Bajraktarevic i Nezir Muratovic Bege u filmu Ljubav na medji

Please Prijava to join the conversation.

Odgovor:U i oko Rogatice 10 years 5 months ago #31562

Dr.sci.Smajil Durmišević
Recept za dobar život - Hayat 10.1.2012.g.


Dr.sci.Smajil Durmišević
Rođen je u selu Vratar, Žepa, općina Rogatica, 1956. god.
Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Sarajevu 1982. godine.
Specijalistički ispit iz školske medicine položio je 1990. godine na Dječijoj klinici u Sarajevu.
Specijalistički ispit iz higijene - zdravstvene ekologije položio je 2000. godine na Institutu za higijenu i zaštitu životne okoline Medicinskog fakulteta u Sarajevu.
Naziv primarijus, od strane federalnog ministra zdravstva dodjeljen mu je 1999.godine.
Ima naučni stepen magistra medicinskih nauka od 05.9.2001. godine.
Ima naučni stepen doktora medicinskih nauka od 22.3.2006. godine.
Izabran je u nastavno-naučno zvanje docenta za predmet Higijena i zdravstvena ekologija na Zdravstvenom fakultetu Univerziteta u Zenici, 12.7.2006. godine, a za predmet Religija i zdravlje na istom fakultetu 02.7.2008. godine. Docent je na predmetima Zdravstveni odgoj I i II na Islamskom pedagoškom fakultetu u Zenici.
Od avgusta 1994. godine radi u Kantonalnom zavodu za javno zdravstvo Zenica, na mjestu, prvo načelnika Službe za socijalnu medicinu i organizaciju zdravstva do januara 1997. godine, a od avgusta 1997. godine kao načelnik Službe za higijenu i zdravstvenu ekologiju. Od 1.maja 2010. načelnik je Cetra za zdravstvenu ekologiju
Bavi se istraživačkim i naročito medicinsko-promotivnim radom i objavljuje u stručnim i omladinskim časopisima i novinama. Ima objavljenih ili prezentiranih preko 200 stručno-naučnih radova i zdravstveno-popularni članak i 3 knjige.
Ljubitelj je umjetnosti i pisane riječi, piše haiku poeziju. U pripremi su mu tri zbirke haiku poezije.

Please Prijava to join the conversation.

Odgovor:U i oko Rogatice 10 years 5 months ago #31572

Gdje nestaju milioni maraka
|Objavljeno 11.01.2012. u 20:50
www.sarajevo-x.com
Piše: Marija Arnautović, IWPR
www.sarajevo-x.com/bih/nevladine-organiz...zrtve-rata/120111075

Nevladine organizacije iznevjerile bosanske žrtve rata
Adila Tiro ima 92 godine i živi potpuno sama u malom selu u blizini Rogatice, u istočnoj Bosni. Bez ikakvih primanja, ona svakog mjeseca jedva uspijeva sastaviti kraj s krajem. Ona je jedna od mnogih žrtava rata. Brojne nevladine organizacije osnovane su kako bi pomagale ljudima kao što je Adila, a pomažu li? Gdje završava taj novac?Adila Tiro (Foto: IWPR)

Adila nosi smeđu maramu na glavi i hoda pomoću dva štapa koji joj ujedno služe i da otjera pse lutalice iz svog dvorišta.

"Tražim od Boga svaku noć da me neko nađe mrtvu", kaže tiho, pletući čarapu u svojoj maloj, pretrpanoj kuhinji koju grije peć na drva.

Snage bosanskih Srba zauzele su Rogaticu na početku rata u Bosni i Hercegovini. Adili je bilo 75 godina kada su je uhapsili i odveli u logor Kula u blizini Sarajeva. Oslobođena je 1995. godine, nakon što je šest mjeseci provela u zatočeništvu.

Njena skromna kuća popravljena je 2002. godine, donacijom koju je dobila od razvojne organizacije World Vision. Iste te godine vratila se kući.

Tu nije bio kraj njenim mukama. Iako je žrtva rata, Adila Tiro ne prima nikakvu pomoć ni od jedne od brojnih organizacija za pomoć žrtvama rata koje postoje u BiH.

"Nikad niko nije došao ni da vidi imam li šta jesti", kaže ona.

Mnoge žrtve rata širom BiH su u sličnoj situaciji. Žive u ekstremnom siromaštvu i danas, 15 godina nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, kojim je okončan rat.

Mnogo je onih kojima je i dalje potrebna pomoć, uprkos činjenici da su brojne nevladine organizacije osnovane upravo zato da bi se pomoglo onima koji su propatili tokom rata. Neki stručnjaci smatraju da nevladine organizacije, koje primaju novac sa više nivoa vlasti u državi, uglavnom ne uspijevaju pružiti nikakvu dugoročnu pomoć onima kojima je ona najpotrebnija.

Problem je djelimično i u tome to što je nevladin sektor jednako politički i etnički podijeljen, kao i sama Bosna i Hercegovina. Povrh toga, novinarka IWPR-a otkrila je da je određeni broj nevladinih organizacija pod istragom zbog sumnje o zloupotrebi novčanih sredstava.


Kompleksna struktura finansiranja


Istraživanje koje su proveli Fondacija za socijalno uključivanje i Centar za promociju civilnog društva pokazalo je da je u 2010. godini nevladin sektor u BiH od vladajućih struktura dobio ukupno 114 miliona konvertibilnih maraka.

Ranka Ninković Papić (Foto: IWPR)

Veći dio tih sredstava, približno 75 miliona konvertibilnih maraka, dobile su nevladine organizacije u Federaciji BiH, entitetu sa većinskim bošnjačkim i hrvatskim stanovništvom. Nevladine organizacije u drugom entitetu, Republici Srpskoj, dobile su 34 miliona, dok su one u Distriktu Brčko dobile približno tri miliona maraka.

Ovi iznosi podijeljeni su između organizacija koje se bave raznim aktivnostima, ali stručnjaci kažu da su organizacije za pomoć žrtvama rata dobile najveći dio državnog novca.

"Kada govorimo o novčanim izdvajanjima na svim nivoima vlasti, dolazimo do iznosa od 114 miliona KM, što je za ovako siromašnu zemlju puno. To ne znači da ijedno od tih udruženja dobija milione maraka, ali dobije nekoliko hiljada, što im je dovoljno za operativne troškove i osnovne potrebe. Bojim se da oni kojima je taj novac namijenjen, tj. članovi ovih organizacija i udruženja, nemaju previše koristi od toga", kazala je Ranka Ninković Papić, direktorica Fondacije za socijalno uključivanje.
Složena struktura BiH samo dodatno komplicira situaciju, jer nevladine organizacije dobijaju novac od raznih nivoa vlasti, od kantonalnog i entitetskog, do državnog, najčešće bez ikakve koordinacije između njih.

Iz budžeta Vlade Federacije BiH najviše novca dobijaju takozvana "temeljna udruženja", tj. ratni vojni invalidi, demobilizirani borci, porodice šehida i poginulih boraca. Godišnje se samo za ova udruženja u prosjeku izdvoji oko 16 miliona konvertibilnih maraka, a taj novac dolazi sa svih nivoa vlasti u Federaciji BiH.

U Republici Srpskoj, pak, entitetska vlada je glavni finansijer nevladinih organizacija i samo tri NVO-a primaju najveći dio tog novca. Boračka organizacija prima između 400.000 i 430.000 konvertibilnih maraka godišnje, Savez logoraša je 2010. godine dobio 40 hiljada konvertibilnih maraka, a Organizacija zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila RS-a 70.000 maraka.

Najveći problem u upravljanju sredstvima nevladinih organizacija predstavlja neusklađenost zakonskog okvira.

Ograničena finansijska kontrola

Transparentnost mehanizma finansiranja je veoma upitna. Sudeći prema pomenutom istraživanju, manje od 20 posto sredstava dodjeljuje se putem javnih poziva, dok se više od 40 posto dodjeljuje nevladinim organizacijama na osnovu interne odluke lokalnih vlasti. Rezultat toga je veoma netransparentan proces, kojim se neke nevladine organizacije favoriziraju u odnosu na druge.

Mnogi donatori s kojima je u toku istraživanja razgovarano tvrde da oni od korisnika donacija traže finansijske i narativne izvještaje. Ipak, njih pet posto to ne zahtijeva, što omogućava nevladinim organizacijama da novac troše po svojoj volji.

"Nevladine organizacije imaju zakonsku obavezu da nas obavijeste na koji način troše ta sredstva, ali ministarstvo nema posebno tijelo koje bi moglo provjeriti da li su ti izvještaji istiniti", kazao je ministar za pitanja boraca i invalida u Vladi FBiH Zukan Helez.

Policija istražuje navodne zloupotrebe

U policiji FBiH Su istakli da na njihovu adresu pristiže sve više zahtjeva za provjeru aktivnosti nevladinih organizacija. Takve zahtjeve često podnose članovi udruženja žrtava rata koji su nezadovoljni načinom na koji se sredstva dodjeljuju i troše.


Zulfer Dervišević (Foto: IWPR)

IWPR je kontaktirao i policiju u Republici Srpskoj da provjeri da li i oni primaju slične prijave, ali nije bilo odgovora.

Zulfer Dervišević, glavni inspektor Finansijske policije Federacije BiH, rekao je za IWPR da je nepravilno i neopravdano trošenje novca unutar nevladinog sektora ogroman problem.

"Prema mojim saznanjima, nijedno udruženje ne troši budžetski novac na transparentan način, i kod svih njih, a provjeravali smo mnoge, uočili smo nepravilnosti u načinu poslovanja", kazao je Dervišević.

Ugovaranje radova između nevladine organizacije i nekog izvođača također je često izvor finansijskih malverzacija, uključujući i izdavanje lažnih faktura.

IWPR je saznao za niz slučajeva navodne pronevjere koji sada čine osnovu za zvanične tužbe u Federaciji BiH. Dva od tih predmeta tiču se navoda da su visokopozicionirani službenici boračkih udruženja dizali sredstva sa bankovnih računa svojih organizacija, a da nisu opravdali njihovu upotrebu.

Slabi efekti rada NVO

Oni kojima je pomoć namijenjena često dobivaju samo mali dio novca koji vlada dodjeljuje nevladinim organizacijama. Međutim, brojni stručnjaci, ali i same žrtve, smatraju da, bez obzira na značajne donacije koje primaju, ove nevladine organizacije ne rade mnogo na unapređenju statusa žrtava, niti u dovoljnoj mjeri vrše pritisak na vlasti kako bi se usvojili zakoni koji bi olakšali život njihovim članovima.

Rifet Dizdarević, bivši borac Armije RBiH, rekao je za IWRP da za praznike dobije paket s osnovnim namirnicama od nevladinih organizacija. Ostatak vremena, kaže, "ne znaju ni gdje živim, i ne zanima ih".

Đorđo Rogić je rat proveo u Vojsci Republike Srpske. Danas živi u Banjoj Luci, u velikoj neimaštini. Rogić, kojem je dijagnosticiran posttraumatski stresni poremećaj, s porodicom živi od invalidnine koju prima od države.

Politička manipulacija

I u Federaciji BiH i u Republici Srpskoj, političko favoriziranje je način na koji strukture vlasti na svim nivoima biraju i finansiraju nevladine organizacije koje okupljaju bivše borce, ratne vojne invalide i porodice poginulih vojnika.

Ovaj problem je možda najvidljiviji u Republici Srpskoj, gdje svega tri udruženja dobijaju najveći dio sredstava koja izdvaja entitetska vlada. Sva tri ova udruženja odbacuju tvrdnje da je njihovo finansiranje uslovljeno obavezama prema određenim političkim strankama.


Rifet Dizdarević (Foto: IWPR)

Politički utjecaj u Federaciji BiH dolazi s više strana nego u Republici Srpskoj, jer je struktura finansiranja kompleksnija i postoji širi spektar političkih stranaka.

Ali i nevladine organizacije u Federaciji negiraju bilo kakvu povezanost sa nekom političkom strankom.

Murat Tahirović, predsjednik Saveza logoraša BiH, kaže da političkih manipulacija u udruženjima žrtava u BiH ima, ali tvrdi da je njegovo udruženje imuno na političke utjecaje.

Bakira Hasečić, predsjednica udruženja Žene žrtve rata, tvrdi da njom i njenim udruženjem ne može niko manipulirati, naročito ne političari.

"Nikada nijedna stranka nije ni pokušala da nam da neka finansijska sredstva. Nisu nam dali čak ni papir za printanje", tvrdi ona. "Što se tiče političkih stranaka, moram reći da nam je Haris Silajdžić ponekad dao nekoliko hiljada maraka, ali nijedan političar ni stranka ne mogu utjecati na našu borbu za pravdu."

Please Prijava to join the conversation.

Last edit: by mirsad_d.

Odgovor:U i oko Rogatice 10 years 5 months ago #31577


RadioSlobodnaEvropa 8. 11. 2011
Adila Tiro iz sela Osovo kod Rogatice nemoćna je da se izbori za sanaciju seoskog vodovoda, uništenog tokom rata, pa je prinuđena, kako kaže, da koristi kišnicu. Autor: Alen Bajramović

Please Prijava to join the conversation.

Odgovor:U i oko Rogatice 10 years 5 months ago #31702

Rogatica: Zbog kvara na dalekovodu Žepa 17 sela bez struje
Published on 27 jan, 2012 at 9:19
www.bhportal.ba/2012/01/rogatica-zbog-kv...-17-sela-bez-struje/

U Radnoj jedinici “Elektrodistribucije” u Rogatici Srna saznaje da struje nema na dalekovodu Žepa na 17 trafostanica i isto toliko sela. Dodatni problem u otklanjanju kvara na ovom dalekovodu dužine 18 kilometara predstavlja to što je neprohodan put do ovih sela.

Ekipe Radne jedinice “Elektrodistribucije” na Sokocu otklanjaju kvar na dijelu dalekovoda Kaljina, jer struje nema na šest trafostanica i isto toliko sela.

Na području opštine Han Pijesak struju nema šest sela, jer je zbog obilnih snježnih padavina u kvaru 10-kilovoltni dalekovod Ljeskovc.

Ekipe Poslovnice “Elektrodistribucije” u Han Pijesku su na terenu i otklanjaju kvar.

Zamjenik komandanta Opštinskog štaba Civilne zaštite Mile Golijan rekao je danas Srni da je snabdijevanje grada strujom i vodom uredno, ali da nisu prohodni dijelovi puteva do mjesta Džimrije i Malo Polje na području opštine.

On je naveo da je u ovogodišnjem budžetu opštine za zimsko održavanje puteva obezbijeđeno 40.000 KM, a i Vlada Republike Srpske odobriće interventnu pomoć od 50.000 KM opštini Han Pijesak, u kojoj je proglašeno stanje elementarne nepogode usljed snježnih padavina.

Prema njegovim riječima, lokalne puteve od snježnih nanosa čisti mehanizacija preduzeća “Tehnometal” iz Vlasenice, Šumskog gazdinstva “Visočnik” sa Han Pijeska i jedna privatna mašina. Preduzeće “Romanija-putevi” sa sjedištem na Sokocu održava regionalni put.

Please Prijava to join the conversation.

Odgovor:U i oko Rogatice 10 years 5 months ago #31717

Please Prijava to join the conversation.

Last edit: by mirsad_d.

Odgovor:U i oko Rogatice 10 years 4 months ago #31783

www.mojevijesti.ba/novost/112726/Lavina-...a-kombi-sa-pet-osoba

Dionica Rogatica - Goražde
Lavina sinoć zatrpala kombi sa pet osoba

Objavljeno 04.02.2012 u 21:23

Čitatelj našeg portala poslao nam je video klip snimljen sinoć na dionici puta Rogatica - Goražde.

Na klipu koji je sniman oko 23 sata na povratku iz Sarajeva naš čitatelj je naišao na lavinu koja je prepriječila put ispred velikog tunela na dionici Rogatica - Goražde.

U lavini je bio zatrpan kombi sa pet osoba u vozilu kojeg su naknadno prolaznici izvukli iz lavine.

Temparatura je bila oko -15C, visina snijega oko 30 centimetara na putu.

Video: Rijad Kunduklija

(MOJportal)

Please Prijava to join the conversation.

Odgovor:U i oko Rogatice 10 years 4 months ago #31805

Proglašeno stanje elementarne nepogode
Srna 6.februara 2012.
www.google.ba/url?sa=t&rct=j&q=rogatica+...HYQmUUy6nKWw&cad=rja


ROGATICA - U općini Rogatica danas je proglašeno stanje elementarne nepogode zbog snježnih padavina.
Načelnik općine Rogatica Radomir Jovičić rekao je Srni da će svi pravni subjekti i materijalno-tehnička sredstva na području ove lokalne zajednice biti stavljeni na raspolaganje
Općinskom štabu Civilne zaštite u domeni svojih nadležnosti. On je rekao da je općina u proračunu za ovu zimsku sezonu obezbijedila 64.000 KM, ali će biti izdvojena i dodatna sredstva ako to bude potrebno.
On je rekao da je općina u proračunu za ovu zimsku sezonu obezbijedila 64.000 KM, ali će biti izdvojena i dodatna sredstva ako to bude potrebno.
On je napomenuo da preduzeće „Komrad“ iz Rogatice učestvuje u održavanju 23 kilometra gradskih ulica, a AD „Romanijaputevi“ u održavanju regionalnih i magistralnih puteva na području opštine.

Please Prijava to join the conversation.

Last edit: by mirsad_d.

Odgovor:U i oko Rogatice 10 years 4 months ago #31813

Ekipa FTV-a prva ušla u Žepu i dostavila pomoć

Federalna televizija u službi svih građana. Bit ćemo sretni što smo dali skroman doprinos u spašavanju jednog novog života. Naša Selma Kapetanović dočekala je u Sarajevu Muneveru Omanović, porodilju iz Žepe koja se svakog trenutka treba poroditi.
06.02.2012 23:13

www.federalna.ba/bhs/vijest/11587/federa...-sluzbi-svih-gradana

Ekipa FTV-a prva ušla u Žepu i dostavila pomoć

Evo kako je zajedno s nama Munevera Omanović stigla u porodilište Jezero.

Jedan život smo spasili, a pokušavamao spasiti i mnoge druge. Nije mogao EUFOR, nije moglo Ministarstvo odbrane, nije mogla Civilna zaštita. Mogli su zato Avdo Advić i Refik Vejsilagić, koji su rano jutros uspjeli ući u Žepu. Ušli su s lijekovima i onim što se zove pomoć Federalne televizije i naših pretplatnika.

Ekipa federalne televizije večeras se pokušala probity i do mjesta Pripećak u blizini Žepe u kojem je već 20 dana zatočeno deset porodica u ledenim okovima. Telefonom iz Žepe javio se Avdo Avdić.

Please Prijava to join the conversation.

Last edit: by mirsad_d.
Moderators: Mustafawebmaster
Time to create page: 0.054 seconds
Powered by Kunena forum

Ucinimo nesto za nas grad... Ne zaboravi Rogaticu ... www.rogatica.com

Top Desktop version