Rogatica Home Page

Switch to desktop Register Login

Allah vam naređuje da odgovorne dužnosti povjeravate onima koji su ih dostojni

Braćo i sestre,
svjesni smo da živimo u vremenu u kojem je više nego očigledna zloupotreba vlasti od velikog broja onih koji svjesno ili nesvjesno prelaze sve granice zakona i morala i koji odmah poslije izbora i imenovanja zaborave na sve što su u predizbornoj kampanji govorili i obećavali.

 

 

 

 

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

 

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini – Medžlis IZ-e Sarajevo – džamija Kralj Fahd –                                            

hutba: 27/2012 – 12. zu-l-ka'de 1433.H. / 28. septembar 2012.g.

 

ALLAH VAM NAREĐUJE DA ODGOVORNE DUŽNOSTI POVJERAVATE ONIMA KOJI SU IH DOSTOJNI

 

 

 

Braćo i sestre u islamu! Danas 12. zu-l-ka’de 1433.H., 28. septembra 2012. godine, uz Allahovu, subhanehu ve te’ala, pomoć govorim na temu Allah vam naređuje da odgovorne dužnosti povjeravate onima koji su ih dostojni.

 

Odabrao sam ovu temu u vrijeme žestoke predizborne kampanje za ovogodišnje lokalne izbore, u kojoj se mnogo obećava, bez jasne vizije i strategije većine sranaka i nezavisnih kandidata. Braćo i sestre, svjesni smo da živimo u vremenu u kojem je više nego očigledna zloupotreba vlasti od velikog broja onih koji svjesno ili nesvjesno prelaze sve granice zakona i morala i koji odmah poslije izbora i imenovanja zaborave na sve što su u predizbornoj kampanji govorili i obećavali. Zato se kao vjernici trebamo zapitati kome smijemo, a kome ne smijemo dati svoj glas, jer naš glas znači podršku nečemu ili nekome, a za to ćemo biti pitani na Sudnjem danu!

 

Rahmetli predsjednik Alija Izetbegović je kroz SDA u politiku uveo moral, za što mu trebamo posebno biti zahvalni. Poslije njegovog povlačenja sa političke scene, moral se iz politike protjerivao i gotovo da je išezao, ali me raduje činjenica da na ovim lokalnim izborima imamo i mlade, moralne i obrazovane kandidate, koji su u vrijeme političkog djelovanja rahmetli predsjednika Izetbegovića bili dječaci, koji su djelovali kroz MOS, a kasnije Asocijaciju mladih, to je generacija koja je kao maloljetna sa puškom u ruci branila ovu Zemlju i sve njene građane. Danas su oni sa jasnom vizijom i željom da svojim profesionalnim radom pomognu u rješavanju životnih pitanja lokalne zajednice i da pokrenuvši lokalnu zajednicu pokrenu i cijelu Državu, dragu nam Bosnu i Hercegovinu. Ti mladi ljudi: Semir, Sabahudin, Edin, Sead, Adnan, Mirza i mnogi drugi mi daju nadu da se inša-Allah ta politička matrica rahmetli predsjednika Izetbegovića reafirmira i postaje sve snažnija. Rahmetli predsjednik je govorio da ovaj narod u političkom smislu mora da ima “rijeku, koja će biti višefunkcionalna, a kao takva se može koristiti u razne svrhe, sem za piće, jer u takvim rijekama se može i svašta naći, što može da bude štetno”!      

 

Vlast je braćo i sestre ogromna odgovornost i te odgovornosti su se plašile dobre generacije naših predaka. Zbog toga su oni izbjegavali prihvatanje odgovonih funkcija, jer je to emanet, koji treba ispuniti i valja za njega odgovarati.

 

Podsjećam i sebe i vas na 58. ajet Sure En-Nisa’, a njegov prvi dio je ujedno i naslov ove naše današnje hutbe:

 

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

 

Allah vam naređuje da odgovorne službe onima koji su ih dostojni povjeravate i kada ljudima sudite da pravično sudite! Uistinu je divan Allahov savjet! - A Allah doista sve čuje i vidi.

 

Prema citiranom ajetu Allah, subhanehu ve te’ala, nam naređuje da odgovorne poslove povjeravamo samo onima koji su dostojni tih poslova i koji su svjesni te odgovornosti, a kada Allah, subhanehu ve te’ala, nešto naređuje, onda tu nema kompromisa. Zato nikada nemojmo podržati zulum (nasilje) u bilo kojem obliku, od bilo koga i prema bilo kome! Podršku dajimo samo onima koji su dostojni da nas predstavljaju i vode, onima koji su svjesni odgovornosti i koji že raditi za opće dobro, bez bilo kakvih ličnih interesa!

 

A kako su vlast doživljavali naši dobri preci, vidimo iz nekoliko poučnih situacija vezanih za Omera ibn El-Hattaba, radijallahu 'anhu, drugog halifu Hulefair-rašidina (Pravednih halifa) i njegova unuka Omera ibn Abdul-Aziza, radijallahu 'anhu, jednog od najvećih velikana i vladara ovog časnog ummeta, za kojeg neka ulema kaže da je bio 5. halifa Hulefair-rašidina.

 

Jednom je Omeru ibn El-Hattabu, radijallahu 'anhu, neki čovjek rekao: „Boj se Allaha, Ibn El-Hattabe!“ Prisutnima je zbog tih riječi bilo neugodno, a Omer, radijallahuanhu, na to reče: „Pustite ga! Tako mi Allaha, neće biti dobra u vama sve dok ne budete ovako govorili, niti će biti dobra u nama sve dok ih ne budemo slušali!“

Omer ibn El-Hattab, radijallahu 'anhu, bi sa minbera govorio: „Neka se Allah smiluje onome ko mi ukaže na moje mahane!“

Pored toga što je Omer, radijallahuanhu, bio veoma strog i principijelan kada je u pitanju vjera i njeni propisi, u isto vrijeme je bio veoma odgovoran i milostiv prema svima koji su to zaslužili. Kada bi stanovnici Medine pospali, Omer, radijallahuanhu, bi neprimijećeno izlazio iz svoje kuće, u potrazi za onima koji su slabi kako bi im pomogao, za onima koji su siromašni kako bi im udijelio sadaku ili za onima koji griješe kako bi ih opomenuo i savjet im uputio. Jedne noći dok je šetao medinskim ulicama, iz neke kuće začuo se dječiji plač. Približio se kućnim vratima, pokucao, nazvao selam i upitao: ''Allahova robinjo, zašto ti plaču djeca?'' ''Plaču jer su gladna'', odgovori žena. Omer, radijallahu ’anhu, tada zaplaka i plačući se zaputi u Bejtu-l-mal (Državnu haznu), u kojoj je bilo imetka namijenjenog za siromahe. Veliku vreću je napunio brašnom i uz to uze masla, hurmi, odjeće i nešto kovanog novca. Potom reče svome slugi Eslemu: ''Natovari mi ovo na leđa!“ A Eslem reče: ''Halifo mu’mina, ja ću odnijeti vreću umjesto tebe!“ Omer, radijallahu ’anhu, energično odbi i reče: ''Ja ću za njih biti pitan na Ahiretu, a ne ti'', pa uze vreću i zaputi se kući uplakane djece. Svojim rukama im je skuhao omak i svakom djetetu sipao hrane sve dok se nisu zasitili. Njegov sluga Eslem, pripovijedajući kako je Omer, radijallahu ’anhu, kuhao omak i puhao u vatru kako bi je rasplamsao, rekao je: ''Vidio sam kako dim izlazi iz vrhova njegove brade.'' A onda je ova siromašna žena ne znajući da je to Omer ibn El-Hattab, radijallahu anhu, kazala: „Priličnije je da si ti halifa, nego Omer, jer se brineš o siromasima!“ Omer, radijallahu anhu se nasmijao i sa selamom otišao.

Jednom se Omer, radijallahu ’anhu, popeo na minber da održi hutbu pa mu se iz stomaka začulo krčanje, jer je bio gladan. Omer, radijallahu ’anhu, se tada obrati svome stomaku riječima: ''Krčao ti ili ne krčao, ja te neću napuniti sve dok se ne zasite gladna muslimanska djeca.''

Halifa Omer ibn Abdu-l-Aziz se nakon preuzimanja hilafeta, popeo na minber i održao muslimanima prigodan govor, u kojem je kazao: „O ljudi! Iskušan sam ovom stvari bez moga pitanja, moje želje za njom i bez dogovora s ostalim muslimanima. Ja odbacujem vašu prisegu datu meni, pa potražite nekoga drugog za svog halifu!"

Prisutni povikaše u jedan glas: „Mi smo tebe izabrali, vođo vjernika i zadovoljni smo tobom, pa prihvati se vođstva s Allahovim blagoslovom!" Omer nastavi: „Onda, znajte da nema vjerovjesnika poslije vašeg Vjerovjesnika, sallallahualejhi ve sellem, i da nema knjige nakon Knjige koja je njemu objavljena! Uistinu, ono što je Allah dozvolio, to ostaje dozvoljeno do Sudnjeg dana. Zaista, ja nisam sudija, već samo onaj koji sprovodi. Uistinu, ja nisam onaj koji uvodi novine, već sam onaj koji slijedi. Nikome se ne pokorava u griješenju prema Allahu, subhanehu ve te'ala. Doista, ja nisam najbolji od vas, već sam jedan od vas, s tim da mi je Allah odredio da nosim najveći teret. O ljudi! Ko se bude družio s nama, neka se druži radi pet stvari, a ako ne može radi njih, neka nam se onda ne primiče: 1) da nas upozna o potrebi onoga koji nije u stanju, da nas upozna sa svojom potrebom; 2) da nas svojim zalaganjem potpomogne u dobru; 3) da nas uputi na dobro kako bismo se poveli za njim; 4) da ne ogovara pred nama nikoga od muslimana i 5) da ne zalazi u stvari koje ga se ne tiču! Oporučujem vam bogobojaznost, jer je bogobojaznost iza svake stvari, dok ničega nema iza bogobojaznosti. Radite za svoj Ahiret! Doista, ko bude radio za svoj Ahiret, Allah će ga sačuvati dunjaluka! Popravite svoju unutrašnjost, Allah će popraviti vašu spoljašnjost! Često se sjećajte smrti i dobro se pripremite za nju prije nego li vam dođe! Doista, smrt prekida sve slasti. Doista, ovaj ummet nikada se nije razilazio oko svoga Gospodara, niti svoga Vjerovjesnika, sallallahu 'alejhi ve sellem, niti Knjige koja im je dostavljena, već su se razišli oko dinara i dirhema. Zaista neću dati nikome pravo koje ne zaslužuje, niti ću uskratiti nekome njegovo pravo!"

Zatim je povisivši glas kako bi ga svi ljudi čuli, rekao: „O ljudi! Ko se bude pokoravao Allahu i njemu je obavezno pokoravati se, dok onaj koji bude griješio prema Allahu, ni njemu se ne pokorava. Pokoravajte mi se sve dok se budem pokoravao Allahu, pa ukoliko budem nepokoran i vi se nemojte pokoravati meni! Ako oni koji su oko vas, iz naselja i gradova, budu se pokoravali meni kao što se i vi pokoravate, onda ću biti vaš vođa, ali ako prekinu prisegu i ja ću prestati biti vaš vođa." Zatim je sišao s minbera.

Kada je Omer ibn Abdul-Aziz sav u suzama došao kući, a izgledao je kao da mu je neko veoma drag umro, kazao je svojoj supruzi Fatimi: „Plači Fatima, jer je tvoj muž preuzeo brigu o muslimanima!“ – Ovaj velikan je plakao ne od radosti što je postavljen za halifu, već zbog brige i težine bremena koje mu je povjereno. U našem vremenu plaču oni koji ne prođu na izborima, dok pobjednici to uglavnom proslavljaju na neislamski i neljudski način.

Braćo i sestre, ne žudimo za vlašću i položajima, jer su oni odgovornost prije privilegije, dajmo glas za mlade, obrazovane i savjesne kandidate na predstojećim lokalnim izborima, ukazujmo na islamski način odgovornima na njihove obaveze i propuste, u cilju njihova popravljanja, ispunjavajmo sve preuzete obaveze, natječimo se u dobru i pripremajmo se za Dan polaganja računa, kada će se gledati samo dobra djela!

Molim Allaha, dželle še'nuhu, da nam pomogne da sačuvamo svjetlo islama, da pomogne našu ugroženu braću ma gdje bili, a posebno našu braću i sestre u Siriji, koji ovih dana preživljavaju teške trenutke. da nam da vladare koji će biti svjesni svoje odgovornosti i koji će se Njega bojati i razmišljati o Kijametu i onome što dolazi poslije njega, da nas učini od onih koji izvršavaju preuzete obaveze, da nas sačuva iskušenja koja ne možemo podnijeti, da našu djecu i potomke učini radostima naših očiju i srca, da nam bude milostiv na Sudnjem danu i u Džennetu nas počasti društvom poslanika, iskrenih, šehida i dobrih ljudi!

وَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللهِ!

 

 

Ucinimo nesto za nas grad... Ne zaboravi Rogaticu ... www.rogatica.com

Top Desktop version