Rogatica Home Page

Switch to desktop Register Login

DANSKA: Trodnevno druženje

Ovo je bila prilika da se pored predavanja i koristi od istih vidimo sa braćom sa kojom se inače ne viđamo jer živimo u različitim gradovima u Danskoj…. I mi, Rogatičani, Haris, Mustafa, Abdulah, Adi i Muamer smo bili na predavanjima..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANSKA: Trodnevno druženje

 

UG ”SABAH” iz Danske svaka tri mjeseca organizuje trodnevna isamska druženja. S obzirom da je za postizanje Allahove, dželle šanuhu, ljubavi veoma važno druženje sa dobrim ljudima, naš gost predavač ovaj put bio bi je uvaženi Hafiz mr. Adnan Mrkonjić. Radi o čovjeku čije je ime već dugi niz godina veoma poznato i često spominjano u da‘vetskim krugovima na prostoru Bosne i Hercegovine i Sandžaka.

Ovo je bila prilika da se pored predavanja i koristi od istih vidimo sa braćom sa kojom se inače ne viđamo jer živimo u različitim gradovima u Danskoj…. I mi Rogatičani, Haris, Mustafa, Abdulah, Adi i Muamer smo bili na predavanjima..

Molim Uzvišenog Gospodara da poživi našeg hafiza u dobrom zdravlju i da ga učini još plodonosnijim u ovom uzvišenom pozivu kojim je trasirao svoj životni put.

Hafiz mr. Adnan Mrkonjić

Hafiz mr. Adnan Mrkonjić rođen je 1979. godine u Kotorskom kod Doboja, gdje je stekao osnovno obrazovanje. Usljed ratnih dejstava i agresije na njegovo mjesto, sa roditeljima seli u Sloveniju, odakle šalje aplikaciju za upis u srednju školu u Kuvajtu. Allahovom voljom biva primljen u srednju islamsku školu, a zatim i odlazi u Kuvajt. U Kuvajtu je prve dvije godine proveo učeći arapski jezik u Centru za učenje arapskog jezika, a zatim nastavio svoje srednje obrazovanje u islamskoj srednjoj školi.

Po završetku srednje škole aplicira na Kuvajtski univerzitet – Fakultet šerijata. Čekajući rezultate prijema na fakultet, dolazi u Bosnu i Hercegovinu gdje se odmah aktivno da‘vetski angažira u gradu Zenici i šire. Iako jako mlad u to vrijeme, hafiz Mrkonjić počinje držati mnogobrojna predavanja i hutbe, te učestvuje u raznim radijskim programima i tako stječe ogromno iskustvo u svakojakim da‘vetskim aktivnostima.

Nakon dvije godine biva primljen na Šerijatski fakultet u Kuvajtu gdje se i vraća. Uspješno završava Šerijatski fakultet odličnim prosjekom (9,7 od 10), te upisuje postdiplomski studij koji je danas i okončao. Bitno je napomenuti da je Adnan Mrkonjić tokom godina studiranja na fakultetu i magistarskom studiju bio veoma aktivan na “mejdanu” da‘ve u Bosni i Hercegovini kroz mnogobrojne ljetne aktivnosti  tokom raspusta.

2012. godine u mjesecu junu vraća se i konačno u Bosnu i Hercegovinu u grad Zenicu te se, bez predaha, aktivno uključuje u pozivanje ka Allahu i Njegovoj vjeri. Odmah počinje sa održavanjem islamskih predavanja iz raznih oblasti, te pokreće kurs arapskog jezika.

Međutim, pored svih navedenih aktivnosti, hafiz Adnan Mrkonjić pokreće jedan od najbitnijih i najozbiljnijih projekata u bliskoj povijesti Bosne i Hercegovine. Osnovao je prvu  bosansku osnovnu školu islamskog karaktera u našoj državi pod imenom “Hasan Kafija Pruščak”, koja je se izdvaja kvalitetom iznad drugih osnovnih škola u gradu Zenici i šire.

 

 

Ucinimo nesto za nas grad... Ne zaboravi Rogaticu ... www.rogatica.com

Top Desktop version