Ukupan broj upisanih žrtava: 1425

Zadnji datum ažuriranja podataka: Četvrtak, 04.Juli 2019. godine

Odaberite slovo
A B C Č Ć D Đ E F G H I J K
L LJ M N NJ O P R S Š T U V Z Ž
Red. Br. Prezime Ime oca Ime Datum roĐenja Mjesto stanovanja Fotografija
1. ŽIGA MEHO BEĆIR nema podataka Rogatica
2. ŽIGA ISMET EMIN 02.09.1955. Žepa
3. ŽIGA HAJRO ERMIN 1967. Čavčići ../../xlsfiles/images/ziga-ermin.jpg
4. ŽIGA AGO HASIB 18.02.1939. Godimilje
5. ŽIGA HASIB IBRO 1945. Rogatica ../../xlsfiles/images/ziga-ibro.jpg
6. ŽIGA AGO MEHO nema podataka Rogatica
7. ŽIGA MEHO MESUD 1951 Čavčići ../../xlsfiles/images/ziga-mesud.jpg
8. ŽIGA AMIR MUAMER 1976. Čavčići ../../xlsfiles/images/ziga-muamer.jpg
9. ŽIGA AGO MUHAMED nema podataka Godimilje
10. ŽIGA MUHAMED MUHIDIN 1977. Godimilje
11. ŽIGA nepoznato RABIJA nema podataka Godimilje
12. ŽIGA MUHAREM RAGIB 10.10.1900. Kukavice ../../xlsfiles/images/ziga-ragib.jpg
13. ŽIGA MEHO SALIH 1954. Rogatica ../../xlsfiles/images/ziga-salih.jpg
14. ŽIVALJ MUJO ALIJA 1931. Živaljevići ../../xlsfiles/images/zivalj-alija.jpg
15. ŽIVALJ MUJO ESED nema podataka Živaljevići
16. ŽIVALJ DERVO SAMIR- Zlatni Ljiljan 25.08.1966. Živaljevići ../../xlsfiles/images/zivalj-samir.jpg
17. ŽIVALJ HAŠIM VASVIJA 1896. Živaljevići
18. ŽIVOJEVIĆ KASIM MUHAMED 24.11.1973. Rogatica ../../xlsfiles/images/zivojevic-muhamed.jpg