PROJEKAT KOJI JE PRERASTAO U POKRET

Dodjelom sertifikata za 132 tima porodične medicine Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo krunisan je projekat „Uspostavljanje sistema sigurnosnih standarda u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Kantonu Sarajevo“ koji je Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) realizirala u suradnji sa Federalnim Ministarstvom zdravstva i JU DZ Kantona Sarajevo. Dodijeljene su i zahvalnice te naljepnice koje će na vidnom mjestu u ambulantama porodične medicine pacijentima govoriti da se radi o certificiranoj zdravstvenoj ustanovi.

 

 

 

 

 

PROJEKAT KOJI JE PRERASTAO U POKRET

 

Dodjelom sertifikata za 132 tima porodične medicine Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo krunisan je projekat „Uspostavljanje sistema sigurnosnih standarda u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Kantonu Sarajevo“ koji je Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) realizirala u suradnji sa Federalnim Ministarstvom zdravstva i JU DZ Kantona Sarajevo. Dodijeljene su i zahvalnice te naljepnice koje će na vidnom mjestu u ambulantama porodične medicine pacijentima govoriti da se radi o certificiranoj zdravstvenoj ustanovi.

“Čast mi je da sam na čelu ove ustanove, u jednom ovakvom trenutnku kada se dešava možda i najveća stvar u njenoj poslijeratnoj istoriji. Mi smo ovdje zbog vas, uz vaš redovan rad uspjeli ste raditi i dodatno kako biste ispunili sve uslove za dodjelu certifikata kvalitete i na tome vam posebno čestitam. Danas imamo dvije trećine timova certificirane, i ono što je počelo kao projekat već je preraslo u pokret”, kazao je obraćajući se članovima timova generalni direktor UJ Dom zdravlja KS prim.dr. Milan Mioković.

Pomoćnik direktora za kvalitet u JU Dom zdravlja KS dr. Enes Šačić također je čestitao prisutnima i istaknuo značaj kvaliteta i sigurnosti u zdravstvu.

“Zadatak svake zdravstvene ustanove je da pruži kvalitetnu uslugu svim korisnicima, i to je nešto na čemu trebamo kontinuirano raditi i dalje. Do ovih certifikata bilo je potrebno proći pripremni period, proces uspostavljanja sistema kvaliteta, ispunjavanja standarda kvaliteta i sigurnosti za timove porodične medicine, i evo, to smo uspjeli za 132 tima”, kazao je Šačić najvivši da bi tokom ove godine i svi ostali timovi trebali ispuniti certifikacijske standarde i dobiti certifikat.

Značaj kvaliteta istaknuo je i direktor AKAZ-a Ahmed Novo potcrtavši značaj svakog zdravstvenog radnika.

“Bez vašeg znanja i uloženog truda mi danas ne bismo bili ovdje. Standardi za timove porodične medicine vrlo su zahtjevni, a vi steih uspjeli ispuniti i na tome vam čestitam. Certifikacija je prvi korak, a onda idemo s drugim korakom i dižemo kvalitet zdravstvene zaštite i usluga na višu razinu”, kazao je Novo.

Pomoćnica ministra u sektoru za realizovanje projekata u Federalnom ministarstvu zdravstva Vildana Doder kazala je kako je u svim dokumentima i strategijama ovog ministarstva, ali i svake zdtravstvene ustanove, imperativ sigurnost kao jedan od prvih koraka u ostvarivanju kvalitete zdravstvene zaštite.

“Kada je ova priča počela, očekivala sam mnogo, ali da će biti ovako uspješno iskreno – nisam. Čestitam vam na neizmjernom trudu, neizmjernoj energiji i ovom velikom uspjehu”, kazala je Doder.

Projekat „Uvođenje sistema sigurnosti u primarnu zdravstvenu zaštitu u JUDZKS“, odvijao se u više faza koje su uključivale: pilotiranje standarda sigurnosti, edukaciju zaposlenika, obuku ovlaštenih ocjenjivača kvaliteta, menadžmenta i facilitatora te vanjsku ocjenu timova porodične medicine u svrhu sertifikacije.

U proteklom periodu održano je 30 radionica, kome je prisustvovalo 505 članova timova porodične medicine, koji su usvajali znanja i vještine koje su provodili u procesu uspostavljanja sistema sigurnosti, na osnovu AKAZ-ovih standarda. Vanjska ocjena, sa odabranim timom AKAZ-ovih ovlaštenih ocjenjivača kvaliteta, dala je vrsne rezultate.

Do sada je obavljeno pet vanjskih ocjena iz čega je AKAZ-ova Komisija za sertifikaciju na osnovu detaljnih izvještaja davala preporuke Upravnom vijeću AKAZ-a za dodjelu statusa sertificiranog tima. Krajnji rezultat je da su 132 tima porodične medicine iz JUDZKS svojim predanim radom i zalaganjima uspjeli ispuniti zahtjeve iz sertifikacijskih standarda i kriterija.-

 

 

Komentariši