Poziv zainteresiranoj javnosti

Podsjećamo da se trasa buduće prometnice, na temelju prethodno sačinjenog Idejnog projekta, proteže sa sjeverozapadnog ulaza u gradsko naselje, gdje se planiranim kružnim tokom odvaja od postojeće trase magistralnog puta M.19-3…… 

 

 

 Poziv zainteresiranoj javnosti

 

Pozivaju se vlasnici nekretnina, korisnici prostora i sudionici u njegovoj izgradnji i uređivanju, organi i ustanove nadležni za oblast vodoprivrede, šumarstva, poljoprivrede, prometa, energetike, telekomunikacija, turizma, rudarstva, zdravstva, školstva, kulture, zaštite okoliša, zaštite kulturno- povijesnih i prirodnih dobara, organi unutarnjih poslova, područnih i radnih jedinica republičkih organa, vjerske zajednice, gospodarstvenici, javna poduzeća i ustanove, organizacije i udruge Građana, društva i nevladine organizacije, savjeti mjesnih zajednica i građani uopće, da uzmu učešće u pripremnim aktivnostima na izradi plana parcelacije zaobilaznice oko Rogatice i da u roku od 15 dana dostave svoje prijedloge i sugestije za eventualna planska rješenja na zemljištu ili objektima, prvenstveno njihovom vlasništvu, kao i uopće na zemljištu koje će biti obuhvaćeno granicama plana.

 

Podsjećamo da se trasa buduće prometnice, na temelju prethodno sačinjenog Idejnog projekta, proteže sa sjeverozapadnog ulaza u gradsko naselje, gdje se planiranim kružnim tokom odvaja od postojeće trase magistralnog puta M.19-3, prolazi potok Kopaljicu i u pravcu istoka presijeca lokalni put Rogatica – Gučevo u zoni sjeverno od “Rasadnika”.Odatle trasa zaobilaznice se spušta u polje, presijeca put za Plješevicu i preko stare ade nastavlja kretanje istočnim obodom rogatičkog polja, penje se na obronke Pticijaka, spaja s cestom za Krnčiće, povija prema potoku Gračanica, prelazi ga i presijeca regionalni put R-450 Rogatica – Sjemeć – Višegrad.U nastavku trasa prolazi istočno od trafo-stanice, prelazi lokalni put Rogatica-Kozići i zalazi u naselje “Rudo-3”, presijeca nastavak ulice Cara Lazara i spušta na put Rogatica-Zaganovići, nastavljajući dalje preko rijeke Rakitnice, a zatim se priključuje kružnim tijekom na trasu magistralnog puta M.19-3.

Prijedlozi i sugestije se dostavljaju u pisanoj ili elektronskoj formi na adresu: Odjel za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove opštine Rogatica, ulica Srpska sloge broj 81,odnosna na e-mail adresu:urb_org@teol.net

 

Komentariši