Šta se krije u utrobi brda Žep?

Šta se krije u utrobi brda Žep?

Kasarna u Crnoj Rijeci na brdu Žep, prva je uknjižena vojna imovina u Republici Srpskoj na ime države Bosne i Hercegovine. Sud BiH prošle je godine naložio knjiženje imovine bivše Jugoslavenske narodne armije u ovom mjestu na državu te je presuđeno da 11.474 kvadratna metra zemljišta i vojni objekti budu stavljeni na raspolaganje Oružanim snagama BiH. 

 

 

 

 

Ekipa “Avaza” na zabranjenom području vojne kasarne 

 

Šta se krije u utrobi brda Žep?

 

Kasarna u Crnoj Rijeci na brdu Žep, u općini Han-Pijesak, prva je uknjižena vojna imovina u Republici Srpskoj na ime države Bosne i Hercegovine. Sud BiH prošle je godine naložio knjiženje imovine bivše Jugoslavenske narodne armije u ovom mjestu na državu te je presuđeno da 11.474 kvadratna metra zemljišta i vojni objekti budu stavljeni na raspolaganje Oružanim snagama BiH. 

Našoj molbi da posjetimo ovu kasarnu i reportažom zabilježimo u kakvom je stanju objekt čije je postojanje dugo bilo strogo čuvana državna tajna, u Ministarstvu odbrane BiH nije udovoljeno. Uprkos tome, upustili smo se u ovo mjesto između Sokoca i Vlasenice kako bismo barem iza zidina grandioznog objekta, koji se proteže na 3.000 kvadratnih metara, saznali više o tajnovitom kompleksu.

 

Vrhovna komanda

Po uzoru na dvojicu američkih avanturista koji su prošle sedmice odlučili krenuti ka Oblasti 51, američkoj vojnoj bazi u Nevadi, koja je nastala 1955. godine, i ekipa našeg lista zaputila se prema kasarni o kojoj se ne zna mnogo. Štaviše, do agresije na našu zemlju nije se znalo da se na ovom terenu nalazi komandno mjesto Vrhovne komande oružanih snaga bivše Jugoslavije.

Već nakon izlaska iz centra Han-Pijeska, u naselju Ljeskovik, prolaznik kojeg smo zamolili za pomoć uputio nas je kuda da idemo te dodao da se radi o “generalštabu Ratka Mladića”. Nakon silaska s asfaltnog, uslijedila je vožnja lošim šumskim putem.

Ogroman objekt

Za razliku od dvojice Amerikanaca, nas nisu presreli vojnici s uperenim puškama i naredbom da legnemo na pod. Iako smo očekivali da makar stotinjak metara prije kasarne budemo zaustavljeni, put je bio otvoren. Dolaskom pred položeno stablo koje predstavlja rampu naišli smo na tablu s ćiriličkim natpisom STOP, a iza gustog drveća ukazali su se objekti. 

– Ušli ste na vojno područje, napustite prostor – kazao nam je vojnik s prozora dok je pas tornjak očekivao naš izlazak iz automobila. 

Na naš upit radi li se o kasarni koja je nedavno uknjižena kao vojna imovina na BiH, dobili smo kratak odgovor da je „to samo dio, da ima mnogo toga”.

– Molim vas da se udaljite – ponovio je vojnik ljubazno. 

Osim što važi za dobro očuvanu bazu, poznato je i da je kasarna u Han-Pijesku jedan od najvećih vojnih objekata u državi. 

 

Tito dolazio na 15 minuta, Mladić se krio godinama 

U kasarni u Crnoj Rijeci, kaže legenda, punih 15 minuta boravio je i Josip Broz Tito u vrijeme studentskih demonstracija 1968. godine. Iako nije dokazano, činjenica da se i danas u Han-Pijesku i okolnim mjestima ovo mjesto označava kao generalštab Ratka Mladića, ratnog zločinca kojem se sudi u Hagu, rasplamsava sumnje da se godinama nakon rata krio baš u utrobi ove kasarne. U prilog tome ide i činjenica da je EUFOR zapečatio ovaj objekt 2005. godine.

Autor: E. TRAKO

AVAZ

Komentariši