TVJ Rogatica – 82 intervencije za tri mjeseca

Vatrogasci TVJ Rogatice su u mjesecu martu intervenisali 54 puta, a ukupno u ovoj godini u prva tri mjeseca su zabiježili čak 82 intervencije.

 

 

 

 

 

TVJ Rogatica –  82 intervencije za tri mjeseca

 

Vatrogasci TVJ Rogatice su u mjesecu martu intervenisali 54 puta, a ukupno u ovoj godini u prva tri mjeseca su zabiježili čak 82 intervencije. 

Imajući u vidu da je u čitavoj prošloj godini evidentirano ukupno 116 intervencija dolazimo do zaključka da će ova godina biti rekordna po broju intervencija. 

Još više zabrinjava činjenica da je evidentan rapidan porast intervencija izazvanih neopreznim paljenjem trave i korova, a bez adekvatnih zakonskih mjera teško da će se ovaj broj smanjivati. Nadamo se da ćemo do sljedeće sezone paljenja korova ući sa boljom zakonskom regulativom, koja će omogućiti sankcionisanje počinioca ovih djela čime bi se sigurno smanjio broj istih.

 

TVJ Rogatica

Komentariši