Zahtjev za pomoć u liječenju Ćesko Rasima

Naša bolna priča počonje 2004.godine kada se naš sin požalio na bol u ruci i koljenu.To je bio jedan veliki šok, naš život je postao noćna mora.Ljekari koji su se brinuli o Rasimu pomagali su u okviru svojih mogućnosti.

 

 

 

 

 

Zahtjev za  pomoć u liječenju Ćesko RasimaNaša bolna priča počonje 2004.godine kada se naš sin požalio na bol u ruci i koljenu.To je bio jedan veliki šok, naš život je postao noćna mora.Ljekari koji su se brinuli o Rasimu pomagali su u okviru svojih mogućnosti.

 Nažalost država,zdravstveni fondovi i ljudi koji odlučuju o korištenju sredstava iz fondova za liječenje nisu odgovovorili potrebama jednog mladića za adekvatnim tretmanom u liječenju i nisu stavili biološke lijekove na raspolaganje pacijentima kakv je moj sin.

 Ovom prilikom smo priložili samo dio dokumentacije, a svi ljekari koji su se brinuli o zdravlju Rasima znaju mnogo više i mi im se na svemu učinjenom zahvaljujemo.

Takođe moram istaći da sam cijelo vrijeme agresije bio u Armiji Bosne i Hercegovine, a i cijela porodica je boravila u Bosni i Hercegovini.

 Obrazloženje: Imam sina Ćesko Rasima rođenog 22.08.1988.godine u Rogatici. Moj sin je teško obolio prije trinaest godina od više bolesti: Reumatoidni i psorijazni artritis, M. Behterev , Microadenom gl. Hypophisis, Diabetes mellitus tip 2 i Glaukom te je došlo do oštećenja vratnih pršljenova. Dvije godine je potpuno bio nepokretan, sve dok nije primio 4 doze lijeka Remicade.Pomenuta terapija mu je pomogla da opet stane na svoje noge. 

Do sada Rasim je primio 17 doza lijeka Remicade za što smo utrošili 80.000- KM.Isto tako Rasim je primio 24 doze  biološkg  lijeka koji se zove Simponi 50mg u ampulama za koji smo utrošili 70.000- KM.

S obzirom da je u zadnje vrijeme bolest uznapredovala u svakom pregledu ljekari su nam  savjetovali da Rasim nastavi primati drugi biološki lijek tako da smo mi uzeli ponude za dva biološka lijeka  Humira 2x40mg čija je cijena 3.070-KM, prima se svakih 15 dana i najnoviji lijek Cosentyx 2x150mg čija je cijena 4.390-KM i prima se jednom u mjesecu stim što se jedan i drugi lijek  primaju 1,2,3 i 4 sedmica u mjesecu  odnosno  svakih sedam dana, a potom jednom mjesečno  tako da u konačnici ispadne jeftiniji lijek čija je cijena 4.390-KM.

 Ciklus prijema istog biološkog lijeka traje između 12 i 24 mjeseca zavisno od toga koliko će lijek djelovati na smanjenje sedimentacije kako bi ljekari pristupili operativnom zahvatu s obzirom da su se pršljenovi u vratnom dijelu pokrenuli te postoji mogućnost da dođe do oštećenja kičmene moždine,a samim tim da Rasim ostane u potpunosti nepokretan.Ukupan iznos novca potreban za prvu godinu je 65.800-KM, a za drugu godinu 52.700-KM. 

Nažalost radi oštećenja vratne kičme i mogućeg oštećenja kičmene moždine ta nastupa nepokretnosti ili smrti na klinici Memorijal Turska predložena je operacija po cijeni od 19.000- eura bez dodatnih pregleda i troškova odlaska i smještaja uz pratnju. Obzirom da paralelno svaki mjesec za lijek obezbjeđujemo 4.390- KM teško da ćemo uspjeti obezbjediti navedena sredstva.imponi” da primi treću dozu lijeka “imponi od 2.400-KM  bez marže i troškova dopreme lijeka u Bosnu.Rasim je sada u bolnici i o

Obraćali smo se na sva državna vrata Federalnom i Kantonalnom zavodu zdravstvenog osiguranja i dobili negativne odgovore .Žalosno da mi kao roditelji idemo od vrata do vrata i tražimo pomoć za liječenje takođe smatram da su sva humana prava mog sina povrijeđena te da mu je uskraćeno pravo na liječenje.

Mi roditelji smo iscrpili sve mogućnosti, kreditno se zadužili i radi nedostatka sredstava više  nismo u mogućnosti istu kupiti. Ako Rasim ne nastavi primati biološku terapiju on će se opet vratiti u stadij nepokretnog momka. Osim toga Rasim je u međuvremenu morao izvršiti operaciju mrene na oba oka koja je nastaka korištenjem redovnih lijekova za šta smo sa pregledima izdvojili preko 8.000-KM.

Vjerujem da će te shvatiti situaciju u kojoj se nalazi jedan mladi život te pokušati pomoći kako bi Rasim poče primati lijek Cosentyx 2x150mg  i time sprječili da ne ostane nepokretan i da se ne nastavi daljnji deformitet tijela..Kupovinu lijeka ćemo opravdati računima i dokazom od njegovog ljekara da je isti primio.

 Rasim je već primio prvu dozu lijeka 10.04.2017.godine , drugu 17.04.2017.godine,  treću 24.04.2017.godine. , četvrtu 01.05.2017.godine i  petu je primio 01.06.2017.godine. , sljedeće doze se primaju mjesečno ili 01.07.2017.godine.Već je vidljiv učinak lijeka na psorijazni artritis ali su i dalje  veliki bolovi i otežani pokreti, pogotovu lijeve ruke i noge.

 Ukoliko se odlučite za novčanu pomoć uplatu možete izvršiti na račun Ćesko Alija 40016999001 transakcijski račun 3389002589440909 UniCredit Banka ili lično porodici.–––

Dvizni račun Ćesko Alija, Broj računa 40016999102, IBAN- BA 39 3386 9028 7065 4878 SWIFT CODE UNCRBA 22 UNICREDDIT BANK MOSTAR.

S poštovanjem.


PODNOSILAC ZAHTJEVA               

 Ćesko Alija  06131941721959652_1498965393.3684_funddescription21959652_1498965649.6981_funddescription21959652_1498965619.3002_funddescription21959652_1498965602.8829_funddescription21959652_1498965539.9678_funddescription21959652_1498965462.6689_funddescription

Komentariši