AKADEMIK DR. KURTĆEHAJIĆ: “KO JE KRIV ZA RASPAD JUGOSLAVIJE?”

Akademik dr. Suad Kurćehajić, predsjednik FBI, bio je uvodničar na javnoj tribini u organizaciji Foruma bošnjačkih intelektualaca (FBI) povodom 1. decembra 1918. godine, odnosno 99 godina od osnivanja Kraljevine SHS, te 74 godine od Drugog zasjedanja AVNOJ-a 29. – 30. novembra 1943.. Tema tribine je bila: Ko je kriv za raspad Jugoslavije. Moderator tribine je bila Berina Beširović, predsjednica FMBI.

 

 

 

AKADEMIK DR. KURTĆEHAJIĆ: “KO JE KRIV ZA RASPAD JUGOSLAVIJE?”

 

Akademik dr. Suad Kurćehajić, predsjednik FBI, bio je uvodničar na javnoj tribini u organizaciji Foruma bošnjačkih intelektualaca (FBI) povodom 1. decembra 1918. godine, odnosno 99 godina od osnivanja Kraljevine SHS, te 74 godine od Drugog zasjedanja AVNOJ-a 29. – 30. novembra 1943.. Tema tribine je bila: Ko je kriv za raspad Jugoslavije. Moderator tribine je bila Berina Beširović, predsjednica FMBI.

U toku tribine, akademik dr. Kurtćehajić je govorio od Kraljevine SHS do smrti Jugoslavije, zatim da su obje Kraljevine i SHS i Kraljevina Jugoslavija su bile pod srpskom hegemonijom. Osvrnuo se na na Jugoslovensku federaciju kao pokušaj ostvarenja balansa te Hrvatsko proljeće 1970. i 1971. godine. U ovom kontekstu je govorio i o krizi na Kosovu, zatim Ćosićevom osporavanju Jugoslavije.
Te o ključnim ličnostima o raspadu Jugosloavije, Miloševiću i Tuđmanu, čije su politika presudile nestanak odnosno raspad jugoslovenske federacije. U konačnici je dao osvrat o Bosni na raskršću.

Komentariši