Senaid-efendija: Jedina djeca u džematu su moje dvije kćerke

Senaid-efendija: Jedina djeca u džematu su moje dvije kćerke

Džemat Kramer Selo je u periodu prije agresije na BiH bio jedan od aktivnijih džemata u Medžlisu Rogatica, a i danas je. Brojao je preko 150 domaćinstava, uključujući naravno i okolna sela koja pripadaju ovom džematu. Danas, nažalost, nemamo mektebsku pouku u džematu, ali nastojimo da trenutne aktivnosti, kao što su beš-vakat, džume i ramazanske aktivnosti, kada imamo najveći broj džematlija prisutnih u džematu, održimo u postojećem kvantitetu i da ih povećamo i poboljšamo.

 

 

 

 

Senaid-efendija: Jedina djeca u džematu su moje dvije kćerke

 

Senaid-ef. Gačić je rođen u Kaknju 1991.godine. Završio je Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu, a trenutno je student Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu. Od 2014. godine je imam, hatib i muallim u džematu Kramer-Selo i sekretar Medžlisa Rogatica.

Kakvo je stanje nataliteta u džematu?

Džemat Kramer Selo je u periodu prije agresije na BiH bio jedan od aktivnijih džemata u Medžlisu Rogatica, a i danas je. Brojao je preko 150 domaćinstava, uključujući naravno i okolna sela koja pripadaju ovom džematu. Danas, nažalost, nemamo mektebsku pouku u džematu, ali nastojimo da trenutne aktivnosti, kao što su beš-vakat, džume i ramazanske aktivnosti, kada imamo najveći broj džematlija prisutnih u džematu, održimo u postojećem kvantitetu i da ih povećamo i poboljšamo. Kao u svim džematima na našem medžlisu, tako i u džematu Kramer-Selo, tokom agresije porušena je sva infrastruktura uključujući džamiju, imamsku kuću i ostale prateće objekte. Prvenstveno uz Allahovu pomoć i pomoć dobrih ljudi džamija je obnovljena i svečano otvorena 2008. godine, a odmah naredne godine iznova je napravljena imamska kuća i svi ostali prateći objekti. Naravno, na nama je sada da održavamo svu tu infrastrukturu i brinemo o njoj, te da je po potrebi nadograđujemo, kao što nam je u prvom planu da, ako Bog da, realizujemo projekte grijanja i izgradnje šehidskog spomen-obilježja. Opća slika medžlisa, kada je u pitanju povratak, ne odskače mnogo od generalnog stanja u svim ostalim medžlisima. Nažalost, statistika pokazuje da je slika nataliteta jako loša, s obzirom da je ove godine, po prvi put nakon agresije, počela mektebska nastava u gradskom džematu. U skoro četiri godine moga boravka ovdje na nivou medžlisa se rodilo svega troje djece, dok je tendencija mortaliteta jako visoka, s obzirom na to da većinu povratnika čine stariji ljudi. Ništa bolje stanje nije ni u našem džematu, a dovoljan je podatak da su jedina djeca u našem džematu moje dvije djevojčice. Protekla agresija je na ovim prostorima, pored primarnih posljedica, donijela i nesagledive ekonomske, duhovne, kulturne i svake druge posljedice koje narušavaju egzistenciju Bošnjaka.

Kakva je sigurnosna situacija u Rogatici?

Otkad sam ja ovdje pa sve do ovih nedavnih nemilih događaja uništavanja imovine povratnika, sigurnosna situacija je bila na zadovoljavajućem nivou. Nažalost, takvo stanje je narušeno. Ipak, iskreno se nadamo da će nadležne službe i institucije odraditi svoj dio posla i rasvijetliti ove događaje za koje, osim u slučaju trovanja krava gdje su počinioci pronađeni, ne znamo ni počinioce niti razloge koji su doveli do toga.

Je li teško danas biti imam?

Svako vrijeme sa sobom donosi nove izazove i probleme, ali i olakšice naravno. Kako se danas islam veže za stvari koje su u suštoj suprotnosti islama, posao imama iziskuje nove vrijednosti i kvalitete. Globalni mediji, internet i mnoge druge stvari, koje su nam dostupne na svakom mjestu i koje kao takve formiraju stav i ponašanje naših džematlija a posebno omladine, nažalost, i ruše naše porodice kao osnovne i najbitnije jedinke društva, te traže od imama da bude ukorak s vremenom i novim mjerilima i dostignućima. Danas možemo nabrojati desetine i stotine stvari koje nisu dobre u društvu, a koje se ne mogu promijeniti u jednom momentu, ali najbolje promjene možemo napraviti mijenjajući sebe i svoje porodice. Mijenjajući njih i sebe, mi ćemo mijenjati i društvo oko sebe.

 

Preporod

 

Komentariši