Rogatica Home Page

Switch to desktop Register Login

Welcome, Gost
Username: Password: Remember me

TOPIC:

Odgovor:Zepa - Ratni dnevnik 12 years 3 months ago #22754

 • Dedo
 • Dedo's Avatar
 • Offline
 • Platinum Member
 • Platinum Member
 • Objave: 1012
 • Thank you received: 0
Rasim Kulovac septembar 1992.god
Nijaz Kulovac maj 1993. god
Kadrija Kulovac mart 1993.god
Selman Kulovac
Hasan Kulovac juli. 1995.god
Enver Kulovac
Zajko Kulovac
Edin Kulovac
Mušan Kulovac maj. 1993. god
Ševka Kulovac maj. 1992. god
Selman Karić maj 1995.god
Mujo Karić august 1995. god
Ćamil Karić august 1995. god
Mujo Karić
Atif Karić
Hasib Kulić juli 1995.god
Idriz Karga august 1995. god
Nazif Krlić novembar 1995. god
Ševal Krlić
Rasim Kešo i supruga mu august 1995.god
Hamdija Kustura august 1992. god
Mirsad Kapetanović septembar.1992.god.
Rahima Kapetanović septembar 1992.god
Ohran Kačević august 1995.god
Sulejman Kačević august 1995.god
Avdija Kačević juli 1995. god
Juso Lilić juli 1992.god
Sead Lilić august 1992.god
Šefik Lilić august 1992.god
Šemsudin Lilić august 1992.god
Nefail Lilić aigust 1992.god
Rusmir Lilić septembar 1992.god
Ramiz Lilić septembar 1992.god
Nail Lilić novembar 1992.god
Sejdalija Lilić august 1995.god
Fatima Lilić
Fadil Lisić juli 1995.god
Hilmo Mandžić juli 1995.god
Nezir Mandžić juli-august. 1995. god.
Sead Mandžić juli-august. 1995. god.
Aziz Mandžić
Osman Mandžić
Fikret Mandžić
Ohran Mandžić
Izet Mandžić
Enes Mandžić
Razija Mandžić
Hasib Mujić juni 1992. god
Muamer Mujić august 1995.god
Sead Mujić
Zijad Mujić
Bajro Mujić
Nijaz Mujić
Sulejman Mujić
Smajo Mujić
Aziz Mujić
Asim Mujić
Reuf Mujić
Alija Mujić
Benjamin Mujić
Omer Mujić
Avdo Mujić
Hamed Mujić
Himzo Mujić
Hamdija Mujić

Nastavice.se
Nikad nije izgubljeno ono cega se ne odreknes

Please Prijava to join the conversation.

Odgovor:Zepa - Ratni dnevnik 12 years 3 months ago #22755

 • Dedo
 • Dedo's Avatar
 • Offline
 • Platinum Member
 • Platinum Member
 • Objave: 1012
 • Thank you received: 0
Hilmo Mujkić novembar 1992.god
Almir Mujkić august 1995.god
Safet Mujkić august 1995. god
Mujo Mujčinović
Hasib Mujčinović
Asim Mujčinović
Hamdija Mustafić
Hamed Muratović oktobar 1992.god
Sarija Nuhanović septembar 1992. god
Mevludin Nuhanović novembar 1992.god
Hamdo Nuhanović mart 1993.god
Mehmedalija Nuhanović juli 1995.god
Rahman Nuhanović april 1993.god
Seudin Nuhanović
Nurija Omerspahić juni 1992.god
Hamdija Omerspahić juni 1992. god
Huso Omerspahić juli 1995.god
Esmin Omerspahić juli 1995. god
Agonja Omerspahić august 1995.god
Belmir Omerspahić august 1995.god
Omer Omanović juli 1992.god
Almir Omanović
Mirsad Omanović novembar 1992.god
Senaid Omanović januar 1993.god
Edhem Omanović juli. 1992. god.
Hasan Omanović
Ermin Omanović
Fehim Omanović
Meho Osmanagić januar 1993.god
Edhem Okačić

Nastavice.se juni 1992.god
Kadrija Otajagić juni 1992.god
Jusuf Otajagić
Omer Omerović
Rahman Otajagić
Nazif Otajagić
Nikad nije izgubljeno ono cega se ne odreknes

Please Prijava to join the conversation.

Odgovor:Zepa - Ratni dnevnik 12 years 3 months ago #22756

 • Dedo
 • Dedo's Avatar
 • Offline
 • Platinum Member
 • Platinum Member
 • Objave: 1012
 • Thank you received: 0
AVDO PALIĆ -pukovnik juli. 1995. god. Komandant brigade
Alija Palić
Muamer Palić
Suno Palić i sin mu
Murat Palić
Adem Palić
Sejdalija Palić
Ibro Palić
Nazifa Palić
Halil Palić
Nusret Palić
Izet Poljo maj 1992.god
Ramiz Poljo juli 1992. god
Juso Poljo juli 1992.god
Ramo Poljo juli 1992.god
Semiz Pjevo juli 1995.god
Kadrija Pjevo juli 1992.god
Sead Pjevo juli 1992.god
Selim Pirić juni 1992. god
Zahid Pirić
Halil Pirić
Hamed Pirić
Ibrahim Pirić
Hajrudin Pirić
Ibro Pirić i supruga mu
Bego Pirić
Arif Pirić
Velija Pirić
Ramiz Paraganlija juli 1995.god
Mujo Paraganlija juli 1995.god
Dževad Parnica
Alija Parnica juni 1992.god
Kemal Parnica
Mehmed Parnica
Šerif Podžić
Mujo Podžić
Ahmo Podžić

Nastavice.se
Nikad nije izgubljeno ono cega se ne odreknes

Please Prijava to join the conversation.

Odgovor:Zepa - Ratni dnevnik 12 years 3 months ago #22759

 • Dedo
 • Dedo's Avatar
 • Offline
 • Platinum Member
 • Platinum Member
 • Objave: 1012
 • Thank you received: 0
Bećir Ramić juni1992.god
Ahmet Ramić juni 1992. god
Alaga Ramić juli 1992. god
Mustafa Ramić oktobar 1992.god
Ahmo Ramić oktobar 1992. god
Ramo Ramić oktobar 1992. god
Ešef Ramić juli 1995. god
Ahmet Ramić august 1995. god
Suljo Ramić
Šeća Ručić
Bego Ručić
Tidža Ručić
Halil Ručić
Himzo Ručić august. 1995. god.
Ramiz Ridžal juli 1995. god
Senad Sućeska april 1992. god
Hamza Sejfić juni 1992. god
Nedžad Sejfić juni 1992. god
Huso Sejfić juni 1992. god
Edhem Sejfić septembar 1992. god
Sead Sejfić novembar 1992. god
Mehmedalija Sejdić
Rizo Subašić juni 1992. god
Rifet Subašić februar 1993. god
Hamza Subašić
Hilmo Subašić juni 1995. god
Nermin Subašić juni 1995. god
Ohran Subašić juni 1995. god
Safet Subašić
Ibrahim Subašić
Avdo Subašić
Đulan Subašić
Rašid Subašić juni 1995. god.
Asim Sulejmanović oktobar 1995. god.
Amir Sulejmanović juli 1995. god.
Ibrahim Sulejmanović juni 1992. god.
Hazim Sulejmanović
Azmir Sulejmanović
Aziz Sulejmanović
Munib Sulejmanović
Fadil Sulejmanović
Kadrija Sulejmanović
Sadik Sulejmanović

Nastavice se
Nikad nije izgubljeno ono cega se ne odreknes

Please Prijava to join the conversation.

Odgovor:Zepa - Ratni dnevnik 12 years 3 months ago #22760

 • Dedo
 • Dedo's Avatar
 • Offline
 • Platinum Member
 • Platinum Member
 • Objave: 1012
 • Thank you received: 0
Hamed Sibalo juli 1992. god.
Džemal Salić oktobar 1992. god.
Bismo Salić decembar 1992. god.
Bisera Salić
Bajro Salić
Vahid Salić novembar 1992. god.
Alija Saračević juli 1995. god.
Alma Saračević
Tima Saračević
Hasan Sivica
Galib Šeta
Šefika Šišić
Hamza Šehić juni 1992. god.
Abdurahman Šehić novembar 1994. god.
Nusret Šehić oktobar 1995. god.
Zahid Šehić juli 1995. god.
Hamdija Šehić
Salim Šehić
Meho Šehić
Nedžib Šehić
Salko Šehić
Fehim Šehić
Nezir Šehić
Mustafa Šehić
Šećan Šabanović juli 1995. god.
Redžo Šabanović juni 1992. god.
Nermin Šabanović juli 1992. god.
Hasib Štitkovac oktobar 1992. god.
Bego Šošić april 1993. god.
Bego Špiodić
Đemal Špiodić
Nedžad Špiodić
Hasima Špiodić
Rifet Špiodić
Refik Špiodić
Hasiba Špiodić
Omer Šeta 1992. god.
Reuf Tvrtković maj 1992. god.
Hamed Torlak august 1992. god.
Omer Torlak maj 1993. god.
Mulka Torlak maj 1993. god.
Amira Torlak maj 1993. god.


Nastavice se
Nikad nije izgubljeno ono cega se ne odreknes

Please Prijava to join the conversation.

Odgovor:Zepa - Ratni dnevnik 12 years 3 months ago #22761

 • Dedo
 • Dedo's Avatar
 • Offline
 • Platinum Member
 • Platinum Member
 • Objave: 1012
 • Thank you received: 0
Nermina Torlak maj 1993. god.
Rahman Torlak maj 1993. god.
Ramiza Torlak maj 1993. god.
Emir Torlak maj 1993. god.
Elvir Torlak maj 1993. god.
Mehmed Torlak decembar 1992. god.
Osman Torlak septembar 1994. god.
Edhem Torlak
Nazif Torlak
Aziz Torlak --doktor u Foči
Ibrišim Torlak
Meho Torlak
Fadil Turković septembar 1992. god.
Sabrija Tabaković maj 1993. god.
Mujo Tabaković
Sanija Uvejzović septembar 1992. god.
Mustafa Vilić juni 1992. god.
Sead Vilić
Selman Vatreš oktobar 1992. god.
Husein Vatreš januar 1994. god.
Bajro Vatreš
Omer Vatreš
Salih Vatreš
Hamdo Vatreš
Sarija Vatreš
Ismet (Asima)Vatreš
Sanija Vatreš
Fadil Zimić juni 1992. god.
Adil Zimić septembar 1993. god.
Amir Zimić juli 1995. god.
Ćamil Zolota juni 1992. god.
Nijaz Žigić juni 1992. god.
Kasim Žigić novembar 1992. god.
Fadil Žigić juli 1995. god.
Muhamed Žigić juli 1994. god.
Emin Žiga januar 1994. god.
Ibro Žiga
Nermin Žiga
Salih Žiga
Nihad Žiga
Muhidin Žiga februar 1993. god.
Mensur Žiga juni 1995. god.


Nastavice se
Nikad nije izgubljeno ono cega se ne odreknes

Please Prijava to join the conversation.

Odgovor:Zepa - Ratni dnevnik 12 years 3 months ago #22763

 • Dedo
 • Dedo's Avatar
 • Offline
 • Platinum Member
 • Platinum Member
 • Objave: 1012
 • Thank you received: 0
Spisak ranjenih

Spisak ranjenih pripadnika 285. iblbr. Žepa, (svi oni koji su bili ranjeni braneći prostore Žepe od 1992-1995.)Prezime, ime oca, ime god. rođenja god. ranjavanja1. Ademović (Bego) Hamed 1938 1992
2. Brgulja (Mujo) Salih 1961 1992
3. Brgulja (Ragib) Hasib 1965 1992
4. Brgulja (Ragib) Asim 1971 1992
5. Bajić (Ahmet) Himzo 1962 1992
6. Čavčić (Nusret) Mirsad 1976 1995
7. Čamdžić (Mustafe) Zikret 1971 1992
8. Čavkušić (Nurko) Meho 1953 1992
9. Čavkušić (Salko) Nusret 1951 1992
10. Čavčić (Bego) Began 1952 1992
11. Čavčić (Mehmed) Mehmedalija 1957 1992
12. Čavčić (Ibro) Rasim 1962
13. Čardaković (Rasim) Ibro 1953 1992
14. Čardaković (Osman) Ramo 1957 1993 i 1995
15. Čardaković Elmedin 1961 1992
16. Ćesko (Ohran) Sulejman 1965 1995
17. Ćesko (Hurem) Šaćir 1951 1995
18. Ćesko (Rasim) Kemal 1964 1992
19. Ćesko (Hamed) Hasib 1959 1995
20. Ćesko (Nezir) Nedžib 1947 1995
21. Ćesko (Ramo) Juso 1964 1992
22. Delić (Salih) Sabit 1975 1995
23. Dedić (Hamid) Zahid 954 1993
24. Dedić (Ago) Rasim 1962 1992
25. Divović (Hamid) Muaz 1959 1992
26. Durmišević (Edhem) Ćamil 1965 1992
27. Devedžija (Avdo)Suad 1959 1993
28. Durmišević (Idriz) Munir 1965 1992
29. Dizdarević (Mušan) Ago 1954 1994
30. Džebo (Omer) Meho 1959 1995
31. Džebo (Hamdo) Meho 1995
32. Đedović (Mujo) Zulfo 1962 1995
33. Guhdija (Himzo) Mustafa 1954 1992
34. Gušić (Rasim) Alija 1971 1992 i 1994
35. Gušić (Bajro) Hasan 1948 1992
36. Gušić (Omer) Suad 1971 1995
37. Gladović (Ramiz) Ibro 1958 1992
38. Hasanović (Mumin) Fikret 1961 1995
39. Hasanović (Ago) Nedžad 1964 1992
40. Hasanović (Osman) Salih 1961 1992
41. Hasanović (Ago) Behija 1965 1993
42. Hasanović (Šećan) Munevera 1948 1992

Nastavice se
Nikad nije izgubljeno ono cega se ne odreknes

Please Prijava to join the conversation.

Odgovor:Zepa - Ratni dnevnik 12 years 3 months ago #22764

 • Dedo
 • Dedo's Avatar
 • Offline
 • Platinum Member
 • Platinum Member
 • Objave: 1012
 • Thank you received: 0
43. Hasanović (Galib) Sead 1975 1992
44. Hadžibulić (Rasim) Ćamil 1954 1992 i 1995
45. Halimanović (Ragib) Merdan 1955 1995
46. Heljić (Bego) Mustafa 1955 1992
47. Heljić (Sejfo) Hasan 1949 1992
48. Hodžić (Hamdija) Rešid 1962 1992
49. Hodžić (Edhem) Ragib 1960 1992
50. Hodžić (Avdo) Sifet 1968 1992 i 1993
51. Hodžić (Ahmet) Hamza 1963 1993
52. Jukić (Mehmed) Enver 1975 1995
53. Jusupović (Fehim) Ševkija 1951 1995
54. Karčić (Arif) Samir 1974 1995
55. Karišik (Sefer) Senaid 1967 1995
56. Kulovac (Atif) Fahir 1976 1995
57. Kulovac (Ćamil) Sabrija 1972 1992
58. Kulovac (Mušan) Mustafa 1929 1993
59. Kulić (Mehmed) Nesib 1960 1992
60. Kulić (Halil) Sifet 1974 1992
61. Kurtić (Sabrija) Hamdija 1959 1992
62. Lilić (Ibrišim) Teufik 1966 1992
63. Lilić (Ibrišim) Mirsad 1954 1995
64. Lilić (Hasan) Osman 1954 1995
65. Lilić (Halil) Salid 1970 1992
66. Lilić Galib 1941 1993
67. Mandžić (Ismet) Izet 1970 1992
68. Mandžić (Sinan) Nedžad 1962 1995
69. Mednolučanin (Salko) Salih 1943 1995
70. Mujičić (Bekto) Alaga 1972 1995
71. Muratović (Hamdija) Reuf 1976 1995
72. Mujkić (Bego) Hasib 1952 1995
73. Mujkić (Bego) Muhamed 1945 1995
74. Mujezinović (Asif) Asim 1961 1992
75. Nuhanović (Rahman) Mustafa 1970 1995
76. Nuhanović (Asim) Hasib 1941 1992
77. Otajagić (Šemso) Bajro 1951 1993
78. Omerspahić (Asim) Nusret 1953 1992
79. Omerspahić (Izet) Azret 1967 1992
80. Palić (Ibro) Vejsi 1975 1995
81. Podžić (Jusuf) Ćamil 1948 1995
82. Podžić (Husein) Osman 1963 1995
83. Podžić (Mušan) Nazif 1950 1992
84. Pirić (Galib) Hazim 1971 1993 i 1995

Nastavice se
Nikad nije izgubljeno ono cega se ne odreknes

Please Prijava to join the conversation.

Odgovor:Zepa - Ratni dnevnik 12 years 3 months ago #22765

 • Dedo
 • Dedo's Avatar
 • Offline
 • Platinum Member
 • Platinum Member
 • Objave: 1012
 • Thank you received: 0
85. Pirić (Abdurahman) Alaga 1965 1992
86. Poljo (Šemso) Elvir 1975 1992
87. Poljo (Bajro) 1992
88. Ramić (Osman) Hajrudin 1961 1993
89. Ramić (Bećir) Nedžad 1971 1995
90. Ramić (Ramo) Ibrahim 1958 1992
91. Rađo (Meho) Sead 1993
92. Rađo (Meho) Medo 1959 1992
93. Ručić (Omer) Zijad 1974 1995
94. Salić (Huso) Dževad 1968 1992
95. Salić (Ibro) Sulejman 1952 1992
96. Salić (Huso) Nedžad 1972 1995
97. Šabanović (Tifan) Mušan 1972 1995
98. Sejfić (Šaban) Huso 1960 1995
99. Sejfić (Alija) Hamza 1952 1993
100. Sejfić (Hasib) Ismet 1953 1992
101. Subašić (Ago) Ismet 1961 1992
102. Sulejmanović (Alija) Hakija 1954 1995
103. Sulejmanović (Bajro) Sulejman 1947 1995
104. Sulejmanović (Salkan) Derviš 1948 1992
105. Sulejmanović (Mehmed) Sejdalija 1959 1995
106. Sibalo (Ćamil) Sead 1965 1994
107. Šehić (Esed) Alija 1965 1992
108. Špiodić (Abid) Admir 1974 1994
109. Špiodić (Mušan) Husein 1961 1994
110. Štitkovac (Enver) Hakija 1973 1995
111. Šošić (Ismet) Reuf 1969 1995
112. Šošić (Šaban) Ahmet 1957 1992
113. Torlak (Hasan) Himzo 1922 1992
114. Vatreš (Asim) Dervo 1964 1995
115. Vatreš (Šećan) Šahin 1993
116. Vatreš (Šećan) Hasan 1947 1992
117. Zimić (Hasan) Nazif 1963 1993
118. Zimić (Galib) Husein 1960 1992
119. Zimić (Mehmedalija) Asim 1958 1995
120. Zulfić (Ibrišima) Husein 1954 1995
121. Žigić (Nurko) Mehmed 1958 1992
122. Živalj (Dervo) Nasko 1993


Napomena:
Spisak smatram nepotpunim, nažalost, jer je vrlo teško pronaći potrebne podatke za koje treba mnogo više vremena nego se pretpostavlja.

Nastavice se
Nikad nije izgubljeno ono cega se ne odreknes

Please Prijava to join the conversation.

Odgovor:Zepa - Ratni dnevnik 12 years 3 months ago #22766

 • Dedo
 • Dedo's Avatar
 • Offline
 • Platinum Member
 • Platinum Member
 • Objave: 1012
 • Thank you received: 0
Spisak logoraša Rogatice


Padom Žepe, od 25. jula 1995. godine, dogovorena je evakuacija svih ranjenih, u prvom redu, pa onda žena, djece i staraca. Dogovor su postigle dvije zaraćene strane uz prisustvo Ujedinjenih nacija, koje su pored srbočetnika garantirale sigurnost svima koji krenu konvojima. Međutim, kao i uobičajeno, četnici nisu pridavali važnosti dogovoru i na svoj prljavi i podmukli način izdvajali su iz konvoja skoro sve ranjene pa i starce koji su im se činili sposobnima. Tako je u Rogatici izdvojeno četrdeset i tri muškarca: dvanaest ranjenika i trideset i jedan starac. Nakon izvjesnog vremena u iste logore u Rogatici dovodili su i druge Žepljake koje su hvatali od Han-Pijeska do Priboja. Poznato je da su doveli dva dječaka od četrnaest i šesnaest godina. U logoru u Rogatici bili su zarobljeni:
1. Ramo Ademović iz Srebrenice
2. Mehmed Bičić iz Žepe
3. Edhem Brgulja iz Žepe
4. Ahmed Brgulja iz Žepe
5. Bego Brđanin iz Žepe
6. Huso Cocalić iz Žepe
7. Esed Cocalić iz Višegrada - ranjenik
8. Omer Čavčić iz Žepe
9. Salih Čavčić iz Žepe
10. Bego Čavčić iz Žepe
11. Đemo Čardaković iz Žepe (Stoborani) - ranjenik
12. Omer Delić iz Žepe (Rogatica)
13. Himzo Duraković iz Luke
14. Sabit Duraković iz Luke
15. Taib Dudojević iz Višegrada
16. Meho (Hamdo)Džebo iz Žepe - ranjenik
17. Hasan Džebo
18. Bego Gladović iz Luke
19. Nurbeg Gladović iz Luke
20 Mehmed Hajrić iz Žepe -pregovarač za evakuaciju
21. Mehmed Hodžić iz Žepe
22 Mirsad Hodžić iz Žepe
23 Amir Imamović iz Žepe - pregovarač za evakuaciju
24. Memiš Jusupović iz Podžeplja
25. Jusuf Kačević iz Žepe
26. Alija Karić iz Žepe - ranjenik
27. Nedžad Kadrić iz Srebrenice - ranjenik
28. Halil Lilić iz Žepe (Gođenje)
29. Ćamil Mešanović iz Žepe - ranjenik
30. Hamdija Muratović iz Žepe (Gođenje) - bolesnik
31. Rasim Mujkić iz Žepe (Brložnik)
32. Amir Mustafić iz Lule - ranjenik
33. Nezim Otajagić iz Žepe - ranjenik
34. Pašan Omanović iz Žepe
35. Nedžad Ramić iz Žepe - ranjenik
36. Nedžad Salić iz Žepe - ranjenik
37. Šefik Špiodić iz Žepe - ranjenik
38. Hamdija Torlak iz Žepe (Brložnik) - pregovarač za evakuaciju
39. Ejub Uvejzović iz Žepe (Gođenje)
40. Taib Udovičić iz Višegrada
41. Zećir Vatreš iz Žepe
42. Šaban Vatreš iz Žepe
43. Himzo Vatreš iz Žepe


Početkom augusta, oko Višegrada je zarobljen Jasmin Kulovac (maloljetnik od šesnaest godina) i doveden u logore u Rogatici, a kasnije je razmijenjen. Druga osoba bio je također maloljetnik od četrnaest godina, Kadrija Sulejmanović, dijete koje je ostalo iza evakuiranih civila. Uhvatili su ga u Žepi i doveli u logor gdje je bio podvrgnut torturama dželata Rogatice. Dvojica od trojice pregovarača ispred civilne vlasti, koji su dogovarali evakuaciji civila, zarobljeni su, mučeni u logoru Rogatica, a potom im se izgubio svaki trag. Vođeni su kao nestali sve do 2005. godine kada su pronađeni njihovi posmrtni ostaci oko sela Vragolovi kod Rogatice. Bili su to Mehmed - efendija Hajrić i Amir Imamović. Treći pregovarač koji je, također, bio zarobljen, Hamdija Torlak, srećom je pušten, odnosno razmijenjen.
Esed Cocalić, koji se također nalazi na spisku, odveden je u nepoznato i nikad mu se nije saznalo za sudbinu. Za njegov nestanak, kako svi kažu, krivi se Milan Lukić (iz Višegrada) koji ga je tražio, pronašao i odveo. Svi ostali su razmijenjeni krajem devedeset i pete i početkom devedeset šeste. Glavni komandant (upravnik) logora u Rogatici po svjedočenju svih preživjelih, bio je Zoran Nešković, a za zamjenika je imao Peru Despotovića. Obojica su iz Rogatice. Po svjedočenju mnogih, sve torture, patnje i provokacije doživjeli su upravo od poznatih Rogatičana.


Sa ovim se zavrsava Ratni Dnevnik Zepa od Muhidina Kurtic-a
Zahvaljujem se Autoru od sveg srca kada nam je omogucio da objavimo ovo djelo na Rogatica.com, i da mnogi od nas
saznaju istinu o stradanju svih koji su se u to vrijeme nasli na tim prostorima.

Za kraj su ostale jos pjesme kojima je Zepa opjevana u vrijeme
stradanja.
Nikad nije izgubljeno ono cega se ne odreknes

Please Prijava to join the conversation.

Moderators: Mustafawebmaster
Time to create page: 0.058 seconds
Powered by Kunena forum

Ucinimo nesto za nas grad... Ne zaboravi Rogaticu ... www.rogatica.com

Top Desktop version