Rogatica Home Page

Switch to desktop Register Login

Welcome, Gost
Username: Password: Remember me

TOPIC:

Odgovor:pomoc sugradanima 14 years 2 months ago #2731

 • Gracanica
 • Gracanica's Avatar
 • Visitor
 • Visitor
Obezbijeđen novac za 850 kuća

23.05.2008 18:33

SARAJEVO - Od odobrenih 21,8 miliona KM preko Fonda za povratak BiH biće obnovljeno 850 kuća, ali je neizvjesno da li će svi objekti biti izgrađeni do kraja ove godine, potvrdio je Mlađen Božović, direktor ovog fonda.


"U svih 57 opština u BiH uputili smo zahtjev da hitno proslijede spisak korisnika kojima će kuće biti obnovljene na njihovom području. Do sada smo, nažalost, čekali i po nekoliko mjeseci da opštinske službe urade ovaj posao, ali očekujemo da će ovoga puta to uraditi brže, jer ima mnogo korisnika koji su aplicirali i ranije, pa su njihovi podaci već poznati", kaže Božović.

Ističe da tenderske procedure koje provodi Fond idu svojim tokom, te da su se za ovaj posao pripremali dok su čekali odluku Komisije za izbjeglice i raseljena lica BiH, koja utvrđuje raspored opština u kojima će ove godine ukupno biti uloženo oko 38 miliona KM za obnovu kuća i infrastrukture.

"Ove godine obnovićemo i nekoliko stambenih zgrada, za šta je obezbijeđeno osam miliona KM. Trebalo bi da bude obnovljeno 250 stanova u ovom projektu", ističe Božović.

Naglašava da su do sada preko Fonda više novca ulagali u obnovu kuća, a stambene zgrade obnavljane su samo u Mostaru i Derventi.

"Do jeseni bi trebalo da bude završena izgradnja oko 800 kuća, što je finansirano iz budžeta za 2007. godinu", dodao je Božović.

Ističe da pravo na izgradnju kuća preko Fonda imaju porodice koje su registrovane u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH, a koje su aplicirale za pomoć.

"Baza podataka je uvezana tako da se ne može desiti da korisnik koji je dobio pomoć od entitetske vlade ili druge institucije dobije i sredstva iz Fonda. Prema podacima Ministarstva, registrovano je oko 40.000 porodica", naglasio je Božović, te dodao da su procedure spore zbog obaveza koje proističu iz Zakona o javnim nabavkama BiH, ali da se one moraju poštivati.

Novac dobilo 57 opština

Novac za obnovu kuća dobiće povratnici u opštine: Srebrenica, Jajce, Doboj, Bosanski Petrovac, Maglaj, Derventa, Zvornik, Kotor Varoš, Lukavac, Tuzla, Goražde, Travnik, Konjic, Bratunac, Višegrad, Glamoč, Bosanska Krupa, Prijedor, Rogatica, Vlasenica, Foča, Sokolac, Gradiška, Trnovo, Donji Vakuf, Ključ, Prozor, Modriča, Čajniče, Bosanski Brod, Kalesija, Foča-Ustikolina, Vareš, Bugojno, Kakanj, Dobretići, Fojnica, Stolac, Sanski Most, Bijeljina, Osmaci, Teslić, Šamac, Istočno Novo Sarajevo, Kozarska Dubica, Novi Grad/Bosanski Novi, Bosanska Kostajnica, Čapljina, Ravno, Rudo, Gacko, te opštine Sarajevskog kantona - Ilijaš, Novi grad, Novo Sarajevo, Centar, Ilidža i Vogošća.

Novac je dodijeljen po nacionalnom ključu, te će od 21,8 miliona KM za povratak Bošnjaka biti izdvojeno 9,5 miliona, Srba 8,5 miliona i Hrvata 3,7 miliona KM.

(Preneseno iz Nezavisni novina)

Please Prijava to join the conversation.

Last edit: by Gracanica.

Odgovor:pomoc sugradanima 14 years 2 months ago #2732

 • Gracanica
 • Gracanica's Avatar
 • Visitor
 • Visitor
Kao sto se vidi iz gore navedenog teksta i Rrogatica je medju 57 opstina koja ce dobiti novac iz Fonda za povratak za obnovu kuca nasih povratnika.

Nadam se da ce nas Zambi navrijeme obavjestiti(kao sto je i dosad radio) koliko je novca dobila opstina Rogatica i koliko ce se kuca graditi za nase povratnike.

Please Prijava to join the conversation.

Last edit: by Gracanica.

Odgovor:pomoc sugradanima 14 years 2 months ago #2873

 • Zambi
 • Zambi's Avatar
 • Offline
 • Elite Member
 • Elite Member
 • Dobar lud rođena su braća
 • Objave: 834
 • Thank you received: 0
Tako je Gračanica,ja ću izvještavati na vrijeme i upućivati i savjetovati kako doći do cilja,upravo je izašao oglas od strane Kantona Sarajevo pa ću taj oglas objaviti večeras.;)

Please Prijava to join the conversation.

Odgovor:pomoc sugradanima 14 years 2 months ago #2900

 • Zambi
 • Zambi's Avatar
 • Offline
 • Elite Member
 • Elite Member
 • Dobar lud rođena su braća
 • Objave: 834
 • Thank you received: 0
Upravo je danas objavljen oglas za donacije od strane Kantona Sarajevo radi se o donaciji Ključ u ruke,evo izvornog teksta


Ministarstvo za rad,socijalnu politiku,raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo u cilju realizacije Projekta za Istočnu Bosnu,općine:Višegrad,Rudo,Čajniče,Sokolac,Han-Pijesak,Rogatica,Pale,Novo Goražde,Prača,Ustikolina,Goražde,Foča,Kalinovik i Trnovo RS,na osnovu upustva o načinu i procedurama odabiru korisnika projekta povratka i rekonstrukciju stambenih jedinica(Službeni glasnik BiH broj48/06 od 26 juna 2006 godine)te protokola o udruživanju sredstava zs realizaciju Projekta povratak u Istočnu Bosnu općine:Višegrad,Rudo,Čajniče,Sokolac i Han-Pijesak,broj 13/01-14 od 13.05.2008 godine.Povratak u Istočnu Bosnu,općine:Rogatica,PALE,Novo Goražde,Prača,Ustikolina i Goražde broj 13/01-14 od 19.05.2008 godine,Povratak u Istočnu Bosnu općine:Foča,Kalinovik i Trnovo RS BROJ 13/01-14 od 19.05.2008 godine objavljuje

JAVNI OGLAS

Raseljenim osobama u Kantonu Sarajevo za podnošenje zahtjeva za sanaciju/izgradnju stambene jedinice u cilju povratka na područje općina:Višegrad,Rudo,Čajniče,Sokolac,Han-Pijesak,Rogatica,Pale,Novo Goražde,Prača,Ustikolina,Goražde,Foča,Kalinovik i Trnovo RS
Pomoć u sanaciji/izgradnji i povratku dodjeljuje se u okviru implementacije Projekta Povratak u Istočnu Bosnu,za područje Gornjedrinskog regiona obnovit će se određeni broj stambenih jedinica(po sistemu Ključ u ruke)u zavisnosti od stepena oštećenosti stambenih jedinica odabranih korisnika i ponuđenih cijena izvodžača radova na javnom tenderu.
Odobrena sredstva za sanaciju i izgradnju stambenih jedinica kroz navedeni projekat iznose 5.834.878.80 KM.Implementator za općine,Rogatica,Pale,Novo Goražde,Prača,Ustikolina i Goražde je humanitarna organizacija CARITAS.

Izvori finansiranja:

-Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica
-Ministarstvo za rad,socijalnu politiku,raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo
-Ministarstvo stambene politike Kantona Sarajevo i
-Implementatori projekta

KRITERIJI ZA ODABIR KORISNIKA ZA REKONSTRUKCIJU STAMBENIH OBJEKATA

Opći kriteriji

Opći kriteriji su eliminatorni i obavezujući za sve potencijalne korisnike.

-Korisnik pomoći je raseljena osoba sa priznatim statusom u Kantonu Sarajevo
-Korisnik pomoći je iskazao namjeru za povratak
-Utvrđen je status vlasništva ili stanarsko pravo nad stambenom jedinicom koja je predmet sanacije/izgradnje
-Korisnik pomoći na dan 30.04.1991 godine imao prebivalište u stambenoj jedinici koja je predmet sanacije/izgradnje
-Stambena jedinica koja je predmet sanacije/izgradnje se smatra neuslovnom za stanovanje u skladu sa utvrđenim standardima o minimumu stambenih uslova
-Korisnik pomoći /nosilac domaćinstva i članovi njegovog domaćinstva od 1991 godine nemaju na teritoriji BiH drugu stambenu jedinicu koja se smatra uslovnom za stanovanje,u skladu sa utvrđenim standardima o minimumu stambenih uslova
-Korisnik pomoći nije primio pomoć u sanaciji/izgradnji dovoljnu da zadovolji utvrđene standarde u skladu sa utvrđenim standardima o minimumu stambeni uslova
DOKUMENTI KOJIMA SE DOKAZUJE ISPUNJAVANJE OPĆIH KRITERIJA

2.1 Potvrda od nadležnog organa o priznatom statusu(za sve članove povratničke porodice prijavljene za pomoć u sanaciji/izgradnji)
- Raseljene osobe u Kantonu Sarajevo potvrda/pravosnažno rješenje nadležnog organa općine privremenog boravka o statusu raseljene osobe
2.2 Izjava potencijalnog korisnika pomoći kojom se dokazuje namjera za povratkom
Izjavom podnositelja koja se ovjerava od strane nadležnog organa općine povratka dokazuje se da:
-je iskazana namjera za dobrovoljnim povratkom
-je stambena jedinica koja je predmet sanacije/izgradnje neuslovna za stanovanje u skladu sa odgovarajućim standardima o minimumu stambeni uslova
- Korisnik/nositelj domaćinstva i članovi njegovog domaćinstva koji su prijavljeni za dobijanje pomoći u sanaciji/izgradnji od 1991 godine nemaju na teritoriji BiH drugu stambenu jedinicu koja se smatra uslovnom za stanovanje u skladu sa odgovarajućim standardima o minimumu uslova za stanovanje
-Korisnik nije primio pomoć u sanaciji/izgradnji dovoljnu da zadovolji odgovarajuće standarde o minimumu uslova
2.3 Dokaz o vlasništvu/stanarskom pravu
-ZK(zemljišno-knjižni)izvadak-izvod iz katasterske evidencije ne stariji od 6 mjeseci ili
-CRPC odluka-odluka komisije za imovinske zahtjeve izbjeglica i raseljenih osoba,ili
-Pravosnažno rješenje o povratku imovine/stanarskog prava-rješenje nadležnog općinskog organa o povratku ili uvođenje u posjed
Uizuzetnim slučajevima vlasništvo se može dokazati relevantnim dokumentima kao što su:
-rješenje o nasleđivanju
-građevinska dozvola
-urbanistička saglasnost
-avionski snimak
2.4 Uvjerenje o kretanju
Uvjerenje o kretanju izdaje nadležni organ MUP-a tako da dokazuje da je korisnik pomoći na dan 30.04.1991 godine imao prebivalište na adresi stambene jedinice koja je predmet sanacije/izgradnje.Potrebno je priložiti original ili ovjerenu kopiju uvjerenja.

3.POSEBNI KRITERIJI

Ispunjavanjem posebni kriterije služi Komisiji za odabir korisnika kao temelj za procjenu potreba potencijalnih korisnika pomoći po prioritetima te im pomaže da izvrše odabir korisnika pomoći u sanaciji/izgradnji na transparentan način,poštujući principe jednakopravnosti pristupu pomoći u sanaciji/izgradnji.
3.1POSEBNI KRITERIJI SU:
a)Korisnik pomoći pripada određenim skupinama kao što su:
-socijalne kategorije
-osobe sa invaliditetom
-samohrani roditelji,staratelji ili hranitelji porodice
-šehidske porodice,porodice poginulog borca
-porodice nestalih osoba i bivši logoraši
b)broj i starosna dob članova domaćinstva koja su se prijavila za povratak na prijeratno prebivalište-Kućna lista ,kopija LK za sve članove domaćinstva starije od 18 godina,za mlađe članove od 18 godina rodni list.
Dokumentacija kojom se dokazuje da korisnik pomoći spada u posebne kriterije se dokazuje uvjerenjem,potvrdom,rješenjem nadležnih orgsna i institucija.

Podnošenje prjava sa pratećom dokumentacijom se vrši putem pošte na adresu:Kanton Sarajevo Ministarstvo za rad,socijalnu politiku ,raseljena lica i izbjeglice,ulica Reisa Đemaludina Causevica br 1 71000 Sarajevo sa naznakom za JAVNI POZIV -NE OTVARAJ
Obrazac prijava /izjava se moze dobit u prostorijama Kantona Sarajevo ministarstvo za rad i raseljena lica i izbjeglice u ulici Hamdija Cemerlic br 19 Pofalici
Javni poziv je otvoren 30 dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja .Ne blagovremene prijave za Javni poziv nece biti razmatrane u okviru ovog javnog poziva
Okvirni rok za odabir korisnika po Javnom pozivu je 30 dana od dana zatvaranja istog .
Lista korisnika bice objavljena na oglasnoj tabli KS u ulici Reisa Dzemaludina Causevica br 1 kao i na oglasnoj tabli sektora za raseljena lica u ulici Hamdije Cemerlica br 19 Pofalici
Dodatne informacije mogu se dobit na tel broj 033-658-245 i 033-658-194

Please Prijava to join the conversation.

Odgovor:pomoc sugradanima 14 years 2 months ago #3084

 • Zambi
 • Zambi's Avatar
 • Offline
 • Elite Member
 • Elite Member
 • Dobar lud rođena su braća
 • Objave: 834
 • Thank you received: 0
Kratka vijest iz Rogatice

Hunanitarna organizacija CARITAS je danas u našem gradu podijeljila 100 paketa za naše povratničke porodice.Podjela je izvršena kod Muhidin Pezića -Dinka u Podljunu.

Ovom prilikom želimo da se zahvalimo humanitarnoj organizaciji CARITAS koja svake godine na ovaj način posjeti naše povratnike.

Please Prijava to join the conversation.

Odgovor:pomoc sugradanima 14 years 1 month ago #3769

 • Gracanica
 • Gracanica's Avatar
 • Visitor
 • Visitor
Obnova kuća za povratnike u istočnu Bosnu
Projekt je vrijedan dva miliona maraka • Obnova 15 kuća porodica koje su u prioritetu...

Predstavnici Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljene osobe i izbjeglice Kantona Sarajevo, humanitarne organizacije "Caritas" i 15 povratnika u istočnu Bosnu: općine Rogatica, Pale, Novo Goražde, Praču, Ustikolinu i Goražde, potpisali su danas ugovore o realizaciji obnove stambenih jedinica u ovim općinama.

Projekt je vrijedan dva miliona maraka, a pored obnove 15 kuća porodica koje su u prioritetu, odnosno, porodica koje su na području Kantona Sarajevo smještene u kolektivne ili alternativne centre odakle im prijeti deložacija, bit će obnovljeno i sedam neuvjetnih kuća porodica koje su se vratile u Praču.

"Raspoloživim sredstvima obnovit ćemo 60 kuća, a odabir porodica kojima će biti obnovljene stambene jedinice izvršit će se putem javnog poziva koji je u toku", izjavio je pomoćnik ministrice za rad, socijalnu politiku, raseljene osobe i izbjeglice KS-a Mehemed Kaltak.

Obnova kuća realizirat će se po principu "ključ u ruke", a implementator je "Caritas".

(FENA)

Please Prijava to join the conversation.

Odgovor:pomoc sugradanima 14 years 1 month ago #4266

 • Zambi
 • Zambi's Avatar
 • Offline
 • Elite Member
 • Elite Member
 • Dobar lud rođena su braća
 • Objave: 834
 • Thank you received: 0
O B A V J E Š T E NJ E
Dragi moji sugrađani
S obzirom da vas ima dosta raseljenih širom svijeta i niste još ostvarili svoje pravo na povrat imovine odnosno mnogi od vas nemaju riješen status izbjegle i raseljene osobe,a isti je vrlo bitan u opštim kategorijama kod donacije,obavještavam vas kako da ostvarite svoje pravo.Naime u razgovoru sa Kordinatorom za rekonstrukciju i obnovu za Istočnu Bosnu sa gospođom Ševkom Palo iznio sam konkretne primjere naših sugrađana koji imaju volju za povratkom,obnovom porušenih domova.Dobio sam sledeće instrukcije:
Građani koji nemaju riješen status treba da se obrate pismenim putem Ministarstvu za ljudska prava,izbjegla i raseljena lica BiH na ličnost Ministra Halilovića,pri tom obraćanju opišu svoju trenutnu situaciju,izraze želju za povratkom odnosno rekonstrukcijom i obnovom porušenog doma.Uzakonskom roku od 30 dana dobiće odgovor sa upustvima za rješavanjem svojih problema.Nadam se da će te iskoristiti ovo obavještenje i ostvariti vaša prava,pozdrav od Zambija iz Rogatice.

Please Prijava to join the conversation.

Odgovor:pomoc sugradanima 14 years 1 month ago #4486

 • Zambi
 • Zambi's Avatar
 • Offline
 • Elite Member
 • Elite Member
 • Dobar lud rođena su braća
 • Objave: 834
 • Thank you received: 0
Dragi moji sugrađani
ovom prilikom vas želim obavijestiti da je danas objavljen Javni oglas za rekonstrukciju porušenih kuća,u toku sutrašnjeg dana ću objaviti oglas u cijelosti,radi se o sistemu Ključ u ruke, danas nisam bio u mogućnosti jer sam bio sa Federalnom Komisijom za odabir korisnika rekonstrukcije u selima Mađer,Kozići,Čubrići,Bjelogorci i Kukavice.Predmet rada današnje Komisije je bila elektrifikacija sela Međer,koja bi trebala da se završi zajedničkim novčanim sredstvima opštine Centar Sarajevo,opštine Rogatica i Federalnog ministarstva za izbjegla i raseljena lica.U ostalim gore navedenim selima predmet rada Komisije je pomoć u održivom povratku kao i pomoć u rekonstrukciji porušenih kuća.

Please Prijava to join the conversation.

Odgovor:pomoc sugradanima 14 years 1 week ago #5007

 • Zambi
 • Zambi's Avatar
 • Offline
 • Elite Member
 • Elite Member
 • Dobar lud rođena su braća
 • Objave: 834
 • Thank you received: 0
Dragi moji sugrađani
03.08 2008 godine počela je realizacija po Javnom oglasu od l0.aprla 2008 godine.Odabrani korisnici donacije za rekonstrukciju 5 građevinskih paketa počeli su primati građevinski materijal koji su u obavezi sa potpisanim ugovorom
ugraditi u roku 90 dana.

Please Prijava to join the conversation.

Odgovor:pomoc sugradanima 13 years 10 months ago #6728

 • ermin pawa
 • ermin pawa's Avatar
 • Offline
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Nas uzor je Poslanik s.a.w.s; Nas ustav je Kur'an
 • Objave: 162
 • Thank you received: 1
Esselamu alejkum ve rahmetulallah ve berekijatuhu obavjestavamo vas da je izbacen spisak za obnovu porusenih kuca


Budi tamo gdje je potrebno Miz Rogatica

Please Prijava to join the conversation.

Last edit: by ermin pawa.
Moderators: Mustafawebmaster
Time to create page: 0.048 seconds
Powered by Kunena forum

Ucinimo nesto za nas grad... Ne zaboravi Rogaticu ... www.rogatica.com

Top Desktop version