Rogatica Home Page

Switch to desktop Register Login

Welcome, Gost
Username: Password: Remember me

TOPIC:

Odgovor:Povratnici 11 years 1 month ago #27980

 • Zambi
 • Zambi's Avatar
 • Offline
 • Elite Member
 • Elite Member
 • Dobar lud rođena su braća
 • Objave: 834
 • Thank you received: 0
Rogaticki behar 2


Please Prijava to join the conversation.

Odgovor:Povratnici 11 years 1 month ago #28004

 • Zambi
 • Zambi's Avatar
 • Offline
 • Elite Member
 • Elite Member
 • Dobar lud rođena su braća
 • Objave: 834
 • Thank you received: 0
Povratnik u Krušćicu Alija Čaušević

Please Prijava to join the conversation.

Odgovor:Povratnici 11 years 1 week ago #28590

Zahtjev za povratak u RS podnijelo još 20.000 protjeranih

Oko 20.000 ljudi podnijelo j zahtjev za povratak u RS i da se nadaju obnovi domova i socijalnom blagostanju

Zahtjev za povratak u Republiku Srpsku (RS) podnijelo je još 20.000 ljudi, pored oko 70.000 onih koji su se već vratili, saopštio je danas ministar za izbjeglice i raseljena lica RS Davor Čordaš, povodom 20. juna, Svjetskog dana izbjeglica.

U saopštenju iz Čordašovog ministarstva se navodi da je Svjetski dan izbjeglica prvi put obilježen prije 10 godina, te da problemi izbjeglištva i raseljeništva u BiH traju dvije decenije.

”U saradnji sa UNHCR-om, vodećom UN agencijom za pitanja izbjeglica, drugim međunarodnim organizacijama, ali i vlastitim snagama, obezbijedili smo trajna rješenja za stotine hiljada raseljenih i izbjeglih. Danas ih je u Republici Srpskoj četiri puta manje”, kaže se u saopštenju.

Ali, ističe se da je još 20.000 ljudi podnijelo zahtjev za povratak u RS i da se nadaju obnovi domova i socijalnom blagostanju.

”Očekivanja ovih ljudi obavezuju nas da istrajemo u rješavanju njihova životnih problema i sve odgovorne pozovemo na zajedničko djelovanje”, dodaje se u saopštenju.

AVAZ

Please Prijava to join the conversation.

Odgovor:Povratnici 10 years 10 months ago #29116

 • ermin pawa
 • ermin pawa's Avatar
 • Offline
 • Junior Member
 • Junior Member
 • Nas uzor je Poslanik s.a.w.s; Nas ustav je Kur'an
 • Objave: 162
 • Thank you received: 1zaista tužna i potresna prica :((((((((
Budi tamo gdje je potrebno Miz Rogatica

Please Prijava to join the conversation.

Odgovor:Povratnici 10 years 10 months ago #29144

Davno bilo. Momku je sakupljena dobra pomoc, nabavljen motokultivator sa prikolicom, napravljena stala i cega sve ne. Ali zalosno sto to moramo mi raditi a ne oni koji su placeni za to.
Evo pa pogledaj kako sretan kraj price
www.sarajevo-x.com/bih/clanak/090426001
Pozdrav

Please Prijava to join the conversation.

Odgovor:Povratnici 10 years 10 months ago #29613

 • Zambi
 • Zambi's Avatar
 • Offline
 • Elite Member
 • Elite Member
 • Dobar lud rođena su braća
 • Objave: 834
 • Thank you received: 0
Ovom prilikom želim da se zahvalim u ime povratničke djece i njihovih porodica Mirhi Hadžić koja je poslala hediju za naše učenike.Neka ti dragi Allah ukabuli u sevap tvoj iskren nijet.Amin

Please Prijava to join the conversation.

Odgovor:Povratnici 10 years 5 months ago #31669

 • Zambi
 • Zambi's Avatar
 • Offline
 • Elite Member
 • Elite Member
 • Dobar lud rođena su braća
 • Objave: 834
 • Thank you received: 0
Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i
Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj:35/05), člana 27. Zakona o
raseljenim osobama i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i izbjeglicama iz
Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 15/05), Uputstva o načinu
i procedurama odabira korisnika projekata povratka i rekonstrukcije stambenih jedinica
(„Službeni glasnik BiH“,broj:48/06), Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica
objavljuje

J A V N I P O Z I V II


Izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, raseljenim osobama u Federaciji Bosne i
Hercegovine i povratnicima iz Federacije Bosne i Hercegovine
za podnošenje prijava za obnovu i rekonstrukciju stambenih jedinica u cilju
povratka na područje opština Republike Srpske: Novo Goražde, Teslić, Šipovo,
Banja Luka, Bosanski Novi/Novi Grad, Čajniče, Osmaci, Bijeljina, Sokolac,
Mrkonjić Grad, Kotor Varoš, Doboj, Rogatica, Prijedor, Višegrad, Foča, Vlasenica,
Bratunac, Srebrenica, Zvornik, Ugljevik, Lopare, Milići, Pelagićevo, Bosanski
Brod/Brod, Modriča, Bosanski Šamac/Šamac, Derventa, Bosanska
Gradiška/Gradiška, Bosanska Dubica/Kozarska Dubica, Kalinovik, Bosanska
Kostajnica/Kostajnica, Prnjavor, Jezero, Vukosavlje, Rudo
Pomoć u obnovi i rekonstrukciji stambenih jedinica u cilju povratka dodjeljuje se u okviru
implementacije Programa obnove stambenih jedinica dodjelom građevinskog materijala i
sredstava za ugradnju i Programa obnove stambenih jedinica po sistemu „ključ u ruke“
izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, raseljenim osobama u Federaciji Bosne i
Hercegovine i povratnicima iz Federacije Bosne i Hercegovine.
Sredstva će se osiguravati iz Budžeta Federacije BiH „Transfer za raseljena lica i
povratnike“, sredstava Kantona, općina, kreditnih sredstava i drugih donatora.
Implementator projekta je Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, ili
implementator definisan posebnim sporazumom.
KRITERIJI ZA ODABIR KORISNIKA ZA REKONSTRUKCIJU OBJEKATA


OPĆI KRITERIJI


Opći kriteriji su eliminatorni i obavezujući za sve korisnike pomoći
1. da je izbjeglica iz Bosne i Hercegovine, raseljena osoba u Federaciji Bosne i
Hercegovine ili povratnik iz Federacije Bosne i Hercegovine,
Opći kriteriji za utvrđivanje potencijalnih korisnika projekata povratka i
rekonstrukcije stambenih jedinica:
2. da je iskazao namjeru za povratkom,
3. da je utvrđen status vlasništva ili stanarskog prava nad stambenom jedinicom
koja je predmet rekonstrukcije,
4. da je na dan 30.04.1991. godine imao prebivalište u stambenoj jedinici koja je
predmet rekonstrukcije,
5. da se stambena jedinica koja je predmet rekonstrukcije smatra neuvjetnom za
stanovanje, u skladu sa odgovarajućim standardima o minimumu stambenih
uvjeta,
6. da on i članovi njegovog domaćinstva od 1991. godine nemaju na teritoriji BiH
drugu stambenu jedinicu koja se smatra uvjetnom za stanovanje, a u skladu sa
odgovarajućim standardima o minimumu stambenih uvjeta,7. da nije primio pomoć u rekonstrukciji, dovoljnu da zadovolji odgovarajuće

standarde o minimumu stambenih uvjeta.
I.1.) Dokaz o statusu izbjeglice iz BiH, raseljene osobe u BiH i povratnika
- Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje općih kriterija da je potencijalni korisnik
pomoći izbjeglica iz BiH, raseljena osoba u BiH i povratnik je potvrda nadležnog organa
o statusu (za sve članove porodice prijavljene za pomoć u rekonstrukciji):
a) izbjeglica iz BiH svoj status dokazuje odgovarajućom potvrdom nadležnog organa
zemlje boravka,
b)raseljena osoba u Federaciji Bosne i Hercegovine svoj status dokazuje
potvrdom/pravosnažnim rješenjem nadležnog organa općine privremenog boravka
o statusu raseljene osobe,
c) povratnik svoj status dokazuje potvrdom nadležnog organa o statusu povratka uz
kopiju CIPS-ove lične karte izdate u mjestu povratka i potvrde o prijavi prebivališta.
I.2.) Dokaz o namjeri za povratkom
- Izjavom podnositelja, koja se ovjerava od strane nadležnog organa općine povratka,

dokazuje se:

a) da je iskazana namjera za povratkom,
b) da je stambena jedinica koja je predmet rekonstrukcije neuvjetna za stanovanje u
skladu sa odgovarajućim standardima o minimumu stambenih uvjeta,
c) da korisnik /nositelj domaćinstva i članovi njegovog domaćinstva koji su prijavljeni
za dobivanje pomoći u rekonstrukciji, od 1991. godine nemaju na teritoriju BiH
drugu stambenu jedinicu koja se smatra uvjetnom za stanovanje, u skladu sa
odgovarajućim standardima o minimumu stambenih uvjeta,
d) da korisnik nije primio pomoć u rekonstrukciji, dovoljnu da zadovolji odgovarajući
standard o minimumu stambenih uvjeta.
I.3.) Dokaz o vlasništvu/ stanarskom pravu
- Dokumenti kojim se dokazuje vlasništvo/stanarsko pravo nad stambenom jedinicom

koja je predmet rekonstrukcije su:

a) ZK , zemljišno-knjižni izvadak ili posjedovni list, ne stariji od 6 (šest)
mjeseci.
I.4.) Dokaz o kretanju
- Uvjerenjem o kretanju podnositelja zahtjeva za rekonstrukciju, koje izdaje nadležni
organ unutarnjih poslova dokazuje se da je korisnik pomoći na dan 30.04.1991. godine
imao prebivalište u stambenoj jedinici koja je predmet rekonstrukcije.
Potrebno je priložiti original uvjerenja o kretanju ili ovjerenu kopiju.
U izuzetnim slučajevima, kada se uvjerenjem o kretanju ne može pouzdano utvrditi
prebivalište na dan 30.04.1991. godine, kao dokaz prebivališta pribavlja se izjava dva
svjedoka, ovjerena od strane nadležnog organa općine povratka.


POSEBNI KRITERIJI


Ispunjavanje posebnih kriterija služi Komisiji za odabir korisnika kao osnova za
formiranje rang liste korisnika, poštujući načela transparentnosti i jednakopravnosti
pristupu pomoći za rekonstrukciju.
Posebni kriteriji su:1. Korisnik pomoći se vratio na svoje prijeratno prebivalište i živi u uvjetima koji su
ispod utvrđenog stambenog minimuma, uključujući i korisnike koji privremeno
borave u improviziranim naseljima, kampovima, kontejnerima i slično.
2. Korisnik pomoći pripada određenim kategorijama kao što su:
a) socijalna kategorija,
b) osobe s onesposobljenjem/invaliditetom,
c) samohrani roditelji, staratelji ili hranitelji porodice,
d) šehidske porodice/porodice poginulih boraca,
e) porodice nestalih osoba i
f) bivši logoraši.
3. Korisnici koji se nalaze u kolektivnim oblicima zbrinjavanja, alternativnom
smještaju ili zadovoljavaju uvjete i ima/ostvaruje pravo na alternativni smještaj.
4. Broj i starosna dob članova domaćinstva koji su se prijavili za povratak na svoje
prijeratno prebivalište.
Povratak u prijeratno prebivalište dokazuje se kopijom lične/osobne karte, kojom se
dokazuje da korisnik ima prijavljeno prebivalište na adresi na kojoj se nalazi
objekat/stambena jedinica koja je predmet rekonstrukcije i potvrda nadležnog
općinskog organa ili drugog nadležnog organa da je povratnik.
II.1.) Dokaz o povratku u prijeratno prebivalište
II.2.) Dokaz o pripadnosti određenim skupinama
II.2.a) socijalna kategorija svoj status dokazuje relevantnim dokazima i to: posljednji
ček od penzije, dokaz da se radi o korisniku socijalnih davanja od nadležnog
centra za socijalni rad ili nadležne općinske službe za socijalnu i dječiju
zaštitu, dokaz da se radi o civilnoj žrtvi rata i da ostvaruje/ne ostvaruje prihode
po tom osnovu,
II.2.b.) status lica sa invaliditetom dokazuje se rješenjem koje se pribavlja od strane
nadležnog organa (ratni vojni invalid, lica sa urođenim ili stečenim
invaliditetom i sl.), kod kojeg se vodi službena evidencija,
II.2.c.) status samohranog roditelja, staratelja ili hranitelja dokazuje se relevantnim
dokazom koji se pribavlja od strane nadležnog centra za socijalni rad ili
općinskog organa uprave, nadležnog za poslove socijalne i dječije zaštite kod
kojeg se vodi službena evidencija,
II.2.d.) status šehidske porodice / porodice poginulih boraca dokazuje se potvrdom
koja se pribavlja od strane nadležnog organa kod kojeg se vodi službena
evidencija,
II.2.e.) status porodice nestale/ih osoba dokazuje se potvrdom koja se pribavlja od
strane nadležnog organa kod kojeg se vodi službena evidencija,
II.2.f.) status bivšeg logoraša dokazuje se potvrdom koja se pribavlja od strane
nadležnog organa kod kojeg se vodi službena evidencija.
II.3.) Dokaz o boravku u kolektivnim oblicima zbrinjavanja i alternativnom
smještaju
a) činjenica da se korisnik nalazi u kolektivnim oblicima zbrinjavanja, alternativnom
smještaju dokazuje se potvrdom nadležnog organa na čijoj teritoriji se nalazi
kolektivni centar ili alternativni smještaj.
b) činjenica da korisnik zadovoljava uvjete i ima/ostvaruje pravo na alternativni
smještaj dokazuje se potvrdom nadležnog organa općine, kantona, entiteta u
kojem korisnik privremeno boravi.
II.4.) Dokaz o brojnosti porodice
Brojnost porodice koje imaju više članova domaćinstva i njihova starosna dob, koji su
se prijavili za povratak, dokazuje se kućnom listom, ovjerenom od strane nadležnog
općinskog organa.
Uz ovjerenu kućnu listu korisnik je dužan priložiti rodne listove za sve maloljetne
članove, odnosno ovjerenu kopiju lične/osobne karte za sve punoljetne članove
porodice.
Podnošenje prijava i dokumenata
Prijave za obnovu i rekonstrukciju stambenih jedinica u cilju povratka u okviru
implementacije „Programa obnove stambenih jedinica dodjelom građevinskog
materijala i sredstava za ugradnju“ i „Programa obnove stambenih jedinica po
sistemu „ključ u ruke“ izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, raseljenim osobama u
Federaciji Bosne i Hercegovine i povratnicima iz Federacije Bosne i Hercegovine sa
potrebnom dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjavanje svih općih i posebnih
kriterija, dostaviti na protokol Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica
svakim radnim danom od 8,00 sati do 16,00 sati, ili poštom na adresu: Federalno
ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, Alipašina 41, 71000 Sarajevo, sa naznakom:
„ZA JAVNI POZIV ZA DODJELU POMOĆI ZA OBNOVU I REKONSTRUKCIJU
STAMBENIH JEDINICA U CILJU POVRATKA“.
Prijave za rekonstrukciju stambenih jedinica podnose se uz posebno
popunjen obrazac koji će biti dostupan na šalterima općina boravka i općina
povratka, resornim kantonalnim Ministarstvima, u prostorijama Federalnog
ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, Vilsonovo šetalište 10 i na internet stranici
Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica ww w.fmroi.gov.ba,
gdje će biti
objavljen i tekst Javnog poziva.
Javni poziv traje 30 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

Prijave koje budu kompletne i dostavljene u roku iz prethodnog stava bit će uzete u
razmatranje od strane Komisije za odabir korisnika ovog ministarstva.
Žalba: Žalbe se podnose Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica,
Alipašina 41, 71000 Sarajevo u roku od 15 dana od dana javnog oglašavanja rang
liste potencijalnih korisnika, koja će biti objavljena na oglasnoj ploči Federalnog
ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, Kantona, Općina povratka i na internet
stranici Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica www.fmroi.gov.ba.
MINISTAR

Broj: 01-36-69-1/12 mr. Adil Osmanović
Sarajevo, 18.01.2012. godine

Please Prijava to join the conversation.

Last edit: by Zambi.

Odgovor:Povratnici 10 years 2 months ago #32427

Izgrađeno 11 kuća


ROGATICA - Fond za povratak BiH i Ministarstvo za izbjegla i raseljena lica Republike Srpske udruženim sredstvima finasirali su izgradnju 11 kuća za povratnike Bošnjake na području opštine Rogatica za šta je izdvojeno 258.479 KM.Stručni saradnik za obnovu i povratak u ovoj opštini Milenko Janković rekao je danas Srni da su kuće izgrađene u centru grada, te u selima Rakitnica, Kramer Selo, Pribošijevići, Kozići, Gornji Dub i drugim selima.

Janković je rekao da su kuće izgrađene po sistemu "ključ u ruke", površine od 40 do 67 metara kvadratnih, zavisno od broja članova domaćinstva. Izvođač radova je bilo preduzeće "Primus" iz Rogatice.

srna

Please Prijava to join the conversation.

Odgovor:Povratnici 10 years 2 months ago #32561

UNHCR je nedavno objavio da još 75.000 ljudi u BiH žive kao izbjeglice.
11.4.2012

Unija za održivi povratak i integracije u BiH ima specijalni status pri Ekonomskom i socijalnom vijeću Ujedinjenih naroda od 1997. godine, a okuplja više od 100 lokalnih udruženja i nevladinih organizacija."Unija je sa svojih 114 lokalnih nevladinih organizacija uradila monitoring održivosti povratka u periodu od tri godine, te se došlo do podataka da se 727.000 osoba vratilo svojim domovima", kazala je Zukić, te dodala da je "privatizacija išla paralelno sa procesom povratka, te time onemogućila ljudima da se vrate na svoja radna mjesta i započnu život".

Do danas je obnovljeno 68 posto stambenog fonda, odnosno 325 hiljada stambenih jedinica, a 145 hiljada kuća i stanova još je razrušeno.

Iz Unije za održivi povratak naglašavaju kako u bazi podataka Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH ima još 43 hiljade porodica, što znači da se više od 100.000 ljudi nije prijavilo za povratak.

Razlog je, kako je objasnila Zukić, "što su se ljudi umorili od procedura, koje su pritom preskupe za jednog povratnika".

Politika kao kočnica

Iako se istočna Bosna najviše spominje u kontekstu povratka, zbog brojnosti izbjeglica sa tih prostora, Zukić napominje da je teška situacija i u drugim krajevima BiH.

"Postoji izražena želja Srba za povratkom u Mostar, Bošnjaka u Livanjski kanton, te Hrvata u Posavinu. Politika im je jednostavno onemogućila da se ta njihova želja čuje", kazala je ona.

Kao glavni razlog zbog kojeg se proces povratka nije završio na vrijeme Zukić navodi činjenicu da vlasti na svim nivoima nisu poduprle održivi povratak.

"Gradile su se kuće bez mogućnosti zapošljavanja, obrazovanja, zdravstva, socijalne zaštite, penzionog osiguranja, što su osnovni uslovi za život nakon povratka", otkriva Zukić.

Unija za održivi povratak i integracije nada se kako će sredstva sa konferencije, koja će biti održana u Sarajevu 24. aprila, poslužiti za smještaj više hiljada osoba koje još žive u lošim uvjetima u kolektivnim centrima.

Aktivisti Unije prenijeli su poruke povratnika koji ne žele živjeti od milostinje: "Nemojte nam davati donacije, dajte nam sredstva da možemo živjeti od svog rada. Mi ćemo sebi praviti kuće. Donacije umrtvljuju naš mozak. Mi želimo raditi, imamo smisla, educirani smo i naći ćemo tržište koje će biti povoljno za proizvode koje ćemo proizvesti“, kazuju oni.

Izvor: Agencije

Please Prijava to join the conversation.

Last edit: by Mustafa.

Odgovor:Povratnici 10 years 2 months ago #32574

Donatorska konferencija u Sarajevu

Sakupljeno 300 od potrebnih 500 miliona eura za izbjeglice u regiji

U Sarajevu je danas održana Međunarodna donatorska konferencija na kojoj je sakupljeno oko 300 od potrebnih 500 miliona eura donacija za program zbrinjavanja izbjeglica i raseljenih osoba u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Crnoj Gori i Srbiji. Ove četiri zemlje osigurat će oko 83 miliona eura.

Piše: J. Hadžiahmetović

Iako je planirano da će zemlje Evropske unije, Turska, SAD, Švicarska i ostali učesnici na današnjoj donatorskoj konferenciji sakupiti više od 500 miliona eura koliko je potrebno da se provede petogodišnji Regionalni program trajnog zbrinjavanja raseljenih osoba i izbjeglica, to se ipak nije desilo.


Kako je rekao ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH Damir Ljubić, on se nada da će ovaj progam ipak biti ispunjen u narednih pet godina. Na pitanje šta će biti sa ostatkom od 200 miliona koliko nedostaje da bi se Program zaokružio, ministar Ljubić je odgovorio kako su dobili čvrste garancije od EU da će i to biti osigurano.

"Što se BiH tiče, sve izbjeglice koje se nalaze u Srbiji i Hrvatskoj bit će obuhvaćene ovim programom. Program ćemo, nadam se, početi do kraja ove godine", kazao je Ljubić.

Primjer odlične saradnje

Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske Branko Grčić kaže da je u Hrvatskoj ovim Programom obuhvaćeno ukupno 3.500 porodica.

Donatorskoj konferenciji prisustvovao je i evropski komesar za proširenje Štefan Fule koji je bio iznenađen brojem kamera i novinarskih ekipa koje su ga dočekale na pres konferenciji u zgradi Parlamenta BiH. Fule smatra kako konferencija predstavlja jasan znak da regija ostavlja prošlost iza sebe i da će se nastaviti kretatati prema budućnosti.

"Osim toga, ova konferencija predstavlja jedan odličan primjer saradnje između četiri regionalne zemlje. Ovako dobra regionalna saradnja je jasan znak napretka prema integracijama u Evropsku uniju, gdje je povratak izbjeglica jedan od stubova regionalne saradnje", kazao je Fule.

EK donirala 230 miliona eura

Regionalni stambeni program obuhvatit će 27.000 domaćinstava ili 74.000 osoba u četiri zemlje regije. Za Fulea je ovo dobar model za rješavanje međunarodne krize koja postoji u čitavom svijetu, a tiče se izbjeglica i raseljenih osoba.

"Danas mi je bilio veliko zadovoljstvo da objavim kako će EU za ovaj program pružiti finansijsku pomoć od 230 miliona eura u narednih pet godina. To ja pola ukupnih sredstava potrebnih za cijeli Program", kazao je Fule.

Evropska komisija će nastaviti lobirati kod donatora, kaže Fule, kako bi se program doveo do kraja. Na pitanje o šansi BiH da preda aplikaciju za članstvo u EU do kraja godine, Fule je kazao da on nije prava osoba koja bi trebala dati odgovor na ovo pitanje.

"Političari BiH znaju odogovr na to pitanje, ali ja sam entuzijasta da će BiH podnijeti kredibilnu aplikaciju za članstvo u EU", odgovorio je komesar za proširenje EU.

Najviše novca na današnjoj donatorskoj konferenciji osigurali su Evropska komisija (230 miliona eura), SAD (10 miliona) te Švicarska, Norveška i Italija (po pet miliona). Treba napomenuti da je Sadako Ogata, specijalna gošća UNHCR-a donirala 25.000 eura za potporu Regionalnom stambenom programu.

Please Prijava to join the conversation.

Moderators: Mustafawebmaster
Time to create page: 0.064 seconds
Powered by Kunena forum

Ucinimo nesto za nas grad... Ne zaboravi Rogaticu ... www.rogatica.com

Top Desktop version