Rogatica Home Page

Switch to desktop Register Login

Doradjeni spisak ubijenih i nestalih Rogaticana 19 juna ’92

Doradjeni spisak ubijenih i nestalih Rogaticana 19 juna ’92

 

 

 

Doradjeni spisak ubijenih i nestalih Rogaticana 19 juna ’921. AJANOVIĆ NAIL ARIF 28.03.1930. Šljedovići
2. AJANOVIĆ NAIL ZUFER 23.03.1937. Rogatica
3. ALIĆ ALIJA ARIF 07.05.1971. Rogatica
4. ALIĆ ARIF RAMIZ 20.10.1940. Rogatica
5. ALISPAHIĆ EJUB MUJESIRA 1936. Rogatica
6. BABIĆ AHMED ALIJA 10.10.1912. Rogatica
7. BABIĆ ENES ŠEMSA 15.05.1922. Rogatica
8. BAJIĆ BEĆIR MURADIF 1956. Pašić Kula
9. BIČIĆ SARIJA AGO 01.07.1949. Rogatica
10. BIČIĆ nepoznato SARIJA 07.04.1905. Rogatica
11. BOGILOVIĆ ALIJA ALIJA 1941. Rogatica
12. BOGILOVIĆ EDHEM SULEJMAN 01.02.1943. Rogatica
13. BRADARAC SALKO ALIJA 06.11.1930. Rogatica
14. BRANKOVIĆ ABDULAH ZIJAD 13.11.1934. Rogatica
15. CUPLOV ABDULAH ELVEDIN 15.06.1961. Rogatica
16. ĆAMO NURKO KADIRA 12.09.1961 Rogatica
17. ČAMDŽIJA AGAN SEID 05.02.1957. Kukavice
18. ČAUŠEVIĆ ALIJA BEĆIR 09.08.1937. Rogatica
19. ČAUŠEVIĆ ADEM LATIFA 1912 Rogatica
20. ČAVALIĆ MUSTAFA FAIK 16.02.1949. Rogatica
21. ČAVČIĆ EDHEM ĆAMIL 10.01.1958. Rogatica
22. ČAVČIĆ SALIH KEMAL 1965. Rogatica
23. ČAVČIĆ EDHEM MEHMED 23.03.1960. Rogatica
24. ČENGIĆ SALIH SEJDALIJA 09.05.1926. Rogatica
25. DEMIROVIĆ nepoznato SALKO 18.09.1935. Rogatica
26. DŽAFEROVIĆ RAMIZ ALIJA 1965. Kukavice
27. DŽIHANIĆ RAŠID NURKO 01.01.1922. Rogatica
28. GARAGIĆ SULEJMEN MURIS 04.04.1935. Rogatica
29. HADŽIHASANOVIĆ IBRAHIM SAFET 1950. Rogatica
30. HADŽIHASANOVIĆ HAMDO ZEHRUDIN 07.02.1953. Rogatica
31. HEĆO AHMET FUAD 18.03.1965. Rogatica
32. HODŽIĆ MUJO AMINA 05.06.1934. Rogatica
33. HODŽIĆ ŠABAN HASIB 1939. Osovo
34. HODŽIĆ ABDURAHMAN IBRO 05.05.1929 Rogatica
35. HODZIC ISMET LATIF 15.08.2016 Rogatica
36. HODŽIĆ MURADIF MEHMED 06.06.1957. Rogatica
37. HODŽIĆ JAKUP MIRSADA (Rođ. BAJIĆ) 1968. Rogatica
38. HODŽIĆ NURKO MIRSADA (Rođ. ČAMO) 1967. Rogatica
.....Mirsada je bila trudna 8 mjeseci.
39. HODŽIĆ SINAN NAZIF 05.04.1927. Rogatica
40. HODŽIĆ MURADIF SALIH 23.10.1959 Šatorovići
41. HUREMOVIĆ SABIT HAJRO 20.08.1936. Rogatica
42. HUREMOVIĆ NEZIR SEJDA 11.04.1940. Rogatica
43. HURLA MEHMED AVDO 12.06.1955. Rogatica
44. IMAMOVIĆ SARIJA AHMO 15.07.1940 Rogatica
4. JUSUPOVIĆ HASAN RAMIZ 04.08.1946. Rogatica
46. KAHVEDŽIĆ ASIM ALIJA 20.04.1957 Rogatica
47. KAHVEDŽIĆ NAIL ASIM 12.04.1930. Rogatica
48. KAHVEDŽIĆ SALKO MEHMEDALIJA 01.02.1937. Rogatica
49. KAHVEDŽIĆ ASIM RAMIZ 19.09.1953. Rogatica
50. KAHVEDŽIĆ ASIM RASIM 24.04.1951. Rogatica
51. KAHVEDŽIĆ RASIM SAMIR 17.08.1975. Rogatica
52. KARTAL MEHO RUSMIR 05.05.1967. Rogatica
53. KONAKOVIĆ MEHMED ĆAMIL 1903. Rogatica
54. KRAŠIĆ SULEJMAN SEMIZ 1957. Goražde
55. KUJOVIĆ NEZIR HUSO 08.05.1936. Rogatica
56. KUJOVIĆ HAMED MUNIRA 01.12.1945. Rogatica
57. KULIĆ MAHMUT ALIJA 01.01.1937. Rogatica
58. KURTIĆ SALIH EDHEM 25.02.1956. Rogatica
59. KURTIĆ HUSO HAMED 1931. Rogatica
60. LUTVIĆ AVDO AVDIJA 03.06.1953. Rogatica
61. MEHMEDOVIĆ SULJAGA ISMET 05.11.1941. Rogatica
62. MUHIĆ SALIH RAŠIDA 1919 Rogatica
63. MUHIĆ IBRAHIM TAIB 10.09.1953. Rogatica
64. MUJČINOVIĆ ALIJA HASKA 1922. Rogatica
65. NALBANTIĆ HALID AHMED 10.05.1910. Rogatica
66. NALBANTIĆ AHMED BAKIR 15.01.1955. Rogatica
67. NALBANTIĆ MUHAMED RASIM 20.10.1964. Rogatica
68. OMERAGIĆ AHMET ALIJA 05.05.1931. Rogatica
69. OMERAGIĆ HAMID HIMZO nema podataka Rogatica
70. OSMANOVIĆ ADIL SULJO 03.05.1932 Rogatica
71. OTAJAGIĆ RAHMAN NAZIF 01.09.1956 Pašić Kula
72. OTAJAGIĆ NAZIF RAHMAN 11.12.1926. Pašić Kula
73. PAROVIĆ MURADIF MEHMED 09.02.1956. Parovici
74. RAMIĆ ALIJA AHMET 1930 Rogatica
75. RAMIĆ MUŠAN AZEM 15.07.1928 Rogatica
76. RAMIĆ nepoznato HASIBA 1931. Rogatica
77. SAČIĆ OMER SMAIL 02.04.1938. Rogatica
78. SALAN HUSO HATA 13.05.1900. Rogatica
79. SALAN AHMED IBRAHIM 11.06.1955. Rogatica
80. SEJTARIJA JUSO ISMET 18.08.1928. Rogatica
81. SELIMBEGOVIĆ OMER NEDŽIB (Tafro) 24.03.1924. Rogatica
82. SIJERČIĆ MUHAMED MUSTAFA 31.01.1929. Rogatica
83. SIJERČIĆ MUHAMED SALEM 15.09.1932. Rogatica
84. SOKOLOVIĆ ZAHIR HAFIZA 01.05.1900. Rogatica
85. SUĆESKA HUSEIN NURKO 28.11.1955. Rogatica
86. ŠABANIĆ MEHMED MEHO 05.06.1947. Rogatica
87. ŠABANIĆ MEHMED SUVAD 20.11.1951. Rogatica
88. ŠATROVIĆ EMIN ĆAMIL nema podataka Rogatica
89. ŠATROVIĆ EMIN RAMIZ 10.02.1934. Rogatica
90. ŠEHIĆ HASAN ASIM 12.05.1942. Rogatica
91. ŠEHIĆ HAJRUDIN ŠERIF 07.05.1967. Rogatica
92. ŠETIĆ HASIB HAMDO 21.05.1925. Rogatica
93. ŠKALJIĆ MUSTAFA FATIMA nema podataka Rogatica
94. ŠKALJIĆ MUSTAFA DEVLA 07.01.1925. Rogatica
95. ŠKALJIĆ TAIB HAZIM 19.06.1951. Rogatica
96. ŠKALJIĆ MEHO TAIB 03.01.1924. Rogatica
97. VATREŠ MUJO FATA 1910. Rogatica-sa Rudog
98. VATREŠ ĆAMIL HAMDIJA 15.01.1950. Rogatica
99. VATREŠ ĆAMIL OMER 01.01.1944. Rogatica
100. VATREŠ ĆAMIL SARIJA 19.10.1939. Rogatica
101. ZIMIĆ AVDIJA DŽEVAHIRA nema podataka Živaljevići
102. ZEC MUSTAFA HAFIZA 10.07.1900. Rogatica
103. ZUBEROVIĆ REDŽO AHMED 18.01.1953. Rogatica
104. ZUBEROVIC AHMED AHMEDIN 1990 Rogatica
105. ZUBEROVIC AHMED ANES 1991 Rogatica
106. ZUBEROVIĆ RAGIB REFIKA 06.09.1960. Rogatica
107. ZUBEROVIĆ MUJO FATA 26.10.1951. Rogatica

Odvedeni od crkvenog doma 20 juna ‘92:

1. AKŠAMIJA ABDULKADIR HASAN 07.09.1942. Rogatica
2. ČOLIĆ SULJO HAZIM 20.07.1934. Rogatica
3. ČOLIĆ HAZIM SAKIB 19.01.1956. Rogatica
4. HOLUČLIĆ AVDO DURMO 01.02.1932. Rogatica
5. HOLUČLIĆ DURMO MUBERIS 15.08.1954. Rogatica
6. HODŽIĆ NAIL AHMET 1939. Rogatica
7. HODŽIĆ ŠABAN HASIB 1939. Osovo
8. HODŽIĆ M UHAMED HAŠIM 11.04.1949. Rogatica
9. HODŽIĆ ABDULAH REFIK 27.01.1959. Rogatica
10. MEHIĆ OSMAN ADIL 10.06.1958. Rogatica
11. MUFTIĆ SEJFULAH FUAD 30.05.1932. Rogatica .
12. MUFTIĆ FUAD SAMIR 24.11.1973. Rogatica
13. ŠTETA ABDULAH HAŠIM 30.03.1934. Rogatica
14. ŠUVALIJA UZEIR SULEJMEN 08.08.1946. Rogatica

Tog dana su crkvenom domu dovedeni i trojica Pasica, otac i dva sina ali su oni kasnije vraceni i naknadno su ubijeni sa suprugom odnosno majkom Nazom.
Njihova tijela su nedavno pronadjena:

15. PAŠIĆ MIDHAT EDIN 06.06.1974. Rogatica
16. PAŠIĆ MIDHAT EMIR 21.03.1973. Rogatica
17. PAŠIĆ SALKO MIDHAT 06.05.1941. Rogatica
18. PAŠIĆ KASIM NAZIJA 03.08.1953. Rogatica

Spisak ubijenih i nestalih 19 juna '92 u Rogatici tj. dijelu grada Gracanica koja se nalazi na lijevoj obali Rakitnice nije konacan pa molimo sviju koji znaju da nam pomognete... Hvala unaprijed

Ucinimo nesto za nas grad... Ne zaboravi Rogaticu ... www.rogatica.com

Top Desktop version