Rogatica Home Page

Switch to desktop Register Login

Pećina Banj Stjena

Geografski položaj BiH uslovio je raznolikost pejsaža i prirodnih ljepota koje se skladno smjenjuju, idući od sjevera, od prostranih nizina i brežuljaka, pa preko visokih vrhova i lanaca Dinarskog sistema do Jadranskog mora. Iako je BIH bogata prirodnim ljepotama i interesantnim objektima prirode, ipak se ta prirodna bogatstva moraju čuvati i štititi. U tom smislu, na osnovu ranijeg Zakona o zaštiti prirode proglašeni su i stavljeni mnogi objekti prirode pod zaštitu, kao rijetkosti i ljepote od mnogostrukog značaja. Područje naše opštine bogato je prirodnim ljepotama a pomenutim zakonom pećini Banj Stjena se daje posebno mjesto.. Pogledajte par fotografija ove pećine...

 

 

 

 

Pećina Banj Stjena

 

 Geografski položaj BiH uslovio je raznolikost pejsaža i prirodnih ljepota koje se skladno smjenjuju, idući od sjevera, od prostranih nizina i brežuljaka, pa preko visokih vrhova i lanaca Dinarskog sistema do Jadranskog mora.

 

 Zato nije ni čudo što je ovo područje daleko poznato po bogatstvu prirodnih fenomena i prirodnih ljepota. Unutar tih oblasti priroda je stvorila i dala specifičan izgled, osebujne i zanimljive oblike i pejsaže i svaka od njih posjeduje nešto karakteristično, nešto novo, po čemu se međusobno razlikuju.

 

 

 

Iako je Bosna i Hercegovina bogata prirodnim ljepotama i interesantnim objektima prirode, ipak se ta prirodna bogatstva moraju čuvati i štititi. U tom smislu, na osnovu ranijeg Zakona o zaštiti prirode («Službeni list SR BiH» broj: 4/65, od 5. februara 1965. godine), proglašeni su i stavljeni mnogi objekti prirode pod zaštitu, kao rijetkosti i ljepote od mnogostrukog značaja.

 

 Prema klasifikaciji objekata prirode koja se nalazi u citiranom Zakonu, svrstani su svi do danas zaštićeni objekti prirode po sljedećim grupama i kategorijama:

 

  

I - STROGI PRIRODNI REZERVATI,

II - UPRAVLJANI PRIRODNI REZERVATI,

 III - NACIONALNI PARKOVI,

IV - SPECIJALNI REZERVATI (geografski, botanički, ornitološki),

V - REZERVATI PRIRODNIH PREDJELA,

VII - POJEDINAČNE BILJNE VRSTE,

VIII - POJEDINAČNE ŽIVOTINJSKE VRSTE, SPOMENICI PRIRODE (geološki, geomorfološki, paleontološki, pojedinačna stabla, skupine stabala, drvoredi),

IX - MEMORIJALNI SPOMENICI PRIRODE i dr.

 

   

Važno je napomenuti da su u ovom pregledu obuhvaćeni samo dosad registrirani objekti prirode, a daljim istraživanjima će se dopunjavati. Kako ovaj pregled ne bi ostao poznat samo užem krugu stručnjaka, osjećala se potreba da se s njime upozna i naša šira javnost.

 

 Ono sto je interesantno za nasu opstinu a obuhvaceno je ovim zakonm je:

 

 IV. SPECIJALNI REZERVATI

 a) geološki  

Pećina Vjetrenica u Zavali - Popovo Polje

 Bijambarska pećina kod Krivajevića - Ilijaš

Pećina Hrustovača u Vrhpolju kod Sanskog Mosta

 - Pećina Banja Stijena u Banja Stijeni kod Rogatice

Zemljane piramide kod Miljevine-Foča

Pećina Lednica u Resanovcima kod Bosanskog Grahova

 

 

 

 b) botanički  

na 6 mjestu od 16 lokaliteta Panciceve omorike 4 su na nasoj opstini:

 Pančićeva omorika na sljedećim lokalitetima:

- Mehra, Sjemeć pl. – Rogatica

- Goli Vrh, Vratar – Rogatica

- Panjak, Javor – Rogatica

- Novo Brdo, Tesla pl. – Rogatica  

 

VII. SPOMENICI PRIRODEb) geomorfološki

 

 od 93 nabrojana na 59 mjestu stoji:

- Pećina Govještica kod Banje Stijene – Rogatica

 


d) stabla od 39 nabrojanih na 7 mjestu stoji:

 

- Medvjeđa lijeska u Borikama kod Rogatice  

Ucinimo nesto za nas grad... Ne zaboravi Rogaticu ... www.rogatica.com

Top Desktop version