Podignuta optužnica protiv tri osobe za počinjeni ratni zločin na području Rogatice

Podignuta optužnica protiv tri osobe za počinjeni ratni zločin na području Rogatice

Tužilac Posebnog odjela za ratne zločine Tužilaštva BiH podigao je optužnicu protiv:

– Dragana Lubarde, – Zdravka Lubarde, – Ozrena Planojevića,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iz Tužilaštva BiH potvrdili

 

Podignuta optužnica protiv tri osobe za počinjeni ratni zločin na području Rogatice 

 

Tužilac Posebnog odjela za ratne zločine Tužilaštva BiH podigao je optužnicu protiv:

– Dragana Lubarde, rođenog 1956. godine u Rogatici, državljanina Bosne i Hercegovine,

– Zdravka Lubarde, rođenog 1954. godine u Rogatici, državljanina Bosne i Hercegovine i

– Ozrena Planojevića, rođenog 1971. godine u Rogatici, državljanina Bosne i Hercegovine i R Srbije.

Optuženi se terete da su u periodu od kraja mjeseca maja 1992. godine do kraja 1993. godine, u vrijeme širokog i sistematičnog napada policije, vojske i paravojnih formacija, usmjerenog protiv bošnjačkog civilnog stanovništva na području općine Rogatica, Dragan Lubarda i Ozren Planojević kao pripadnici rezervnog sastava Stanice javne bezbjednosti Rogatica, a Zdravko Lubarda kao pripadnik Vojske Republike Srpske, svojim radnjama i postupcima aktivno učestvovali u tom napadu.

Optuženi se terete da su lično i direktno, zajedno sa drugim osobama učestvovali u protupravnom zarobljavanju civila bošnjačke nacionalnosti, odvajanju muškaraca od djece i žena te odvođenju, ubistvima i prisilnim nestancima više osoba bošnjačke nacionalnosti, od kojih su posmrtni ostaci dijela žrtava pronađeni nakon rata, a za nekima se još uvijek traga.

Optuženi se terete da su učestvovali u progonu bošnjačkog civilnog stanovništva na području općine Rogatica, na nacionalnoj i vjerskoj osnovi u vezi sa ubistvima, drugim teškim oduzimanjem fizičke slobode suprotno osnovnim pravilima međunarodnog prava, prisilnim nestankom osoba i drugim nečovječnim djelima slične prirode, učinjenim u namjeri nanošenja velike patnje ili ozbiljne fizičke ili psihičke povrede ili narušenja zdravlja.

Optuženi se terete da su počinili krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. Krivičnog zakona BiH.

Optužnica je proslijeđena Sudu BiH na potvrđivanje. 

 

AVAZ

Komentariši