Žrtve agresije

PREZIMEIME OCAIMEDATUM ROĐENJAMJESTO STANOVANJAFOTOGRAFIJA
ABAZOVIĆMILERADENKO Zlatni ljiljan29.05.1957Sarajevo
AGANOVIĆSALIHASIM28.05.1937.Rogatica
AGANOVIĆSALKOFADIL13.05.1953.Kukavice, Rogatica
AGIĆNAILABDULAH27.01.1951.Žepa, Rogatica
AGIĆNAILABID31.07.1972.Stara Gora, Rogatica
AGIĆAVDOADILnema podatakaStara Gora, Rogatica
AGIĆSEJFODEDO27.01.1960.Stara Gora, Rogatica
AGIĆMEHMEDHAMDIJA20.03.1978.Stara Gora, Rogatica
AGIĆHASANHAKIJA07.01.1959.Stara Gora, Rogatica
AGIĆENESMUNIZ20.04.1960.Stara Gora, Rogatica
AGIĆHAKIJANAZA05.11.1922.Rogatica
AGIĆALIJASAFIJA15.10.1923.Rogatica
AGIĆGALIBSEJDALIJA18.12.1957.Stara Gora, Rogatica
AHMETSPAHIĆAVDOAMIR05.10.1967.Brčigovo, Rogatica
AHMETSPAHIĆALIJAHAJROnema podatakaRogatica
AHMETSPAHIĆHASANSULEJMANA03.04.1938.Dub, Rogatica - Višegrad
AHMETSPAHIĆAHMEDSULJO Zlatni ljiljan13.03.1950.Rogatica
AJANOVIĆJUSOALMASA10.02.1898.Šljedovići, Rogatica
AJANOVIĆSEADAMRUDIN21.11.1965.Rogatica
AJANOVIĆNAILARIF28.03.1930.Šljedovići, Rogatica
AJANOVIĆFADILAVDO04.01.1964.Šljedovići, Rogatica
AJANOVIĆRUŠIDENVER22.02.1952.Rogatica
AJANOVIĆFERIDMEMNUN06.06.1966.Rogatica
AJANOVIĆMURATMULIJA05.07.1900.Pašić Kula, Rogatica
AJANOVIĆHAKIJANEDŽIB12.12.1940.Rogatica
AJANOVIĆAHMEDRASIHA13.08.1949.Šljedovići, Rogatica, Rogatica
AJANOVIĆALIJARIFET06.08.1950.Rogatica
AJANOVIĆMUHAMEDSEAD09.05.1954.Rogatica
AJANOVIĆIBRAHIMŠAĆIRA20.12.1906.Donja Crnća, Višegrad - Rogatica
AJANOVIĆADEMŠEMSUDIN13.10.1960.Vitkovići, Goražde - Sarajevo
AJANOVIĆRAGIBŠUKRIJA03.03.1915.Šljedovići, Rogatica
AJANOVIĆNAILZUFER23.03.1937.Rogatica
AJNADŽIĆHAMIDĆAMKA15.02.1907.Kukavice, Rogatica
AJNADŽIĆHASANHANIFA08.11.1910.Varoršište, Rogatica
AJNADŽIĆAVDONAIL10.05.1903.Kukavice, Rogatica
AKŠAMIJAABDULKADIRHASAN07.09.1942.Rogatica
AKŠAMIJAABDULKADIRMIDHAT10.12.1939.Rogatica
ALAGIĆSABITASIM11.10.1964.Pokrivenik, Rogatica
ALAGIĆOMERNEZIM09.08.1959.Rogatica
ALAGIĆHILMIJARAMIZ29.12.1970.Vragolovi, Rogatica
ALAGIĆHILMIJASAKIB24.05.1961.Vragolovi, Rogatica
ALAJBEGOVIĆNAILĆAMIL10.10.1924.Pokrivenik, Rogatica
ALAJBEGOVIĆSULJOHANIFA45888:00:00Vragolovi, Rogatica
ALAJBEGOVIĆADEMMUJO10.02.1958.Rogatica
ALAJBEGOVIĆNAILNURKO07.05.1931.Pokrivenik, Rogatica
ALAJBEGOVIĆNURKORASIM10.04.1967.Kopjevići, Rogatica
ALIĆISMETAGO03.04.1972.Brčigovo, Rogatica
ALIĆALIJAARIF07.05.1971.Rogatica
ALIĆMUJOABDULAH26.06.1961.Brčigovo, Rogatica - Sarajevo
ALIĆRAMIZAVDO11.06.1967.Brčigovo, Rogatica
ALIĆFERIDENES19.05.1974.Brčigovo, Rogatica
ALIĆHALIDFADIL1959Kukavice, Rogatica
ALIĆMEHOIFET24.09.1961.Brčigovo, Rogatica
ALIĆMUJOMERSUD22.03.1960.Brčigovo, Rogatica
ALIĆHUSEINMUJOnema podatakaBrčigovo, Rogatica
ALIĆARIFRAMIZ20.10.1940.Rogatica
ALIĆKADRIJAŠEMSO10.07.1972.Krušev Do, Srebrenica - Živaljevina, Rogatica
ALIĆHALILSMAJO30.09.1960.Brčigovo, Rogatica
ALIĆNAIL SMAJOnema podatakaBrčigovo, Rogatica
ALIMANOVIĆEMINEDIN1971Rogatica
ALISPAHIĆSALKOHAMED25.06.1949.Rogatica
ALISPAHIĆEJUBMUJESIRA1936Rogatica
ALISPAHIĆAVDONAZA1923Živaljevići, Rogatica
ALISPAHIĆRAMIZSAMIR1972Rogatica
ARNAUTOVIĆASIMADEM01.01.1970.Živaljevići, Rogatica
ARNAUTOVIĆASIMNUSRET01.03.1963.Živaljevići, Rogatica
ARNAUTOVIĆASIMZAIMnema podatakaŽivaljevići, Rogatica
ARUKOVIĆOSMANFADIL08.03.1975.Rogatica
ARUKOVIĆHALIDFUAD27.11.1956.Sarajevo - Sarajevo
ARUKOVIĆAHMEDGALIB07.02.1957.Berkovići, Rogatica - Vlasenica
ARUKOVIĆHILMOHAŠA1952Rogatica
ARUKOVIĆSULJOMEHO1953Rogatica
ARUKOVIĆMUJOMEJREMA01.01.1892 Žepa, Rogatica
ARUKOVIĆMEHOMUHAMED1976Rogatica
ARUKOVIĆMEHOMUSTAFA1978Rogatica
ARUKOVIĆAVDONERMIN17.01.1967.Podgradac, Rogatica - Sarajevo
ARUKOVIĆAHMEDREMZA20.11.1947.Rogatica
ARUKOVIĆOSMANSEUDIN12.06.1971.Rogatica
ARUKOVIĆOSMANŠEMSUDIN05.09.1967.Rogatica
ARUKOVIĆMUJOSULJO1896Rogatica
AVDIĆHASIMHAMEDnema podatakaOrahovo, Rogatica
AVDIĆLATIFMEHMED01.05.1961.Purtići, Rogatica
AZIZOVIĆSULEJMANDŽEMAL21.11.1958 Rogatica
BABIĆ AHMEDALIJA10.10.1912.Rogatica
BABIĆ NAZABAKIR30.12.1949.Rogatica
BABIĆ ENESŠEMSA15.05.1922.Rogatica
BAHTANOVIĆ ADEMASIM1940Karačići, Rogatica
BAHTANOVIĆ ADEMKASIM1936Karačići, Rogatica
BAHTANOVIĆ HASANSEJDOnema podatakaKovanj, Rogatica
BAHTANOVIĆ ŠABANSENIJA21.06.1950. Sarajevo - Sarajevo
BAHTOVELIJAVEHBIJA12.03.1963.Vragolovi, Rogatica
BAJIĆ OMERBEĆIR05.02.1926.Pašić Kula, Rogatica
BAJIĆ HAKIJADEVLA1936Pašić Kula, Rogatica
BAJIĆ GALIBEMIR1967Pašić Kula, Rogatica
BAJIĆ HUSOENVER02.10.1965.Vratar, Rogatica
BAJIĆ ŠEMSOHASIBA18.10.1925.Žepa, Rogatica - Pašić Kula, Rogatica
BAJIĆ RAMIZIZUDIN1972Vratar, Rogatica
BAJIĆ BEĆIRMURADIF1956Pašić Kula, Rogatica
BAJIĆ ADEMMUSTAFA1973Vratar, Rogatica
BAJIĆ HIMZONEDŽAD07.04.1970.Vratar, Rogatica
BAJIĆ ISMETNURKO08.04.1953.Babljak, Rogatica
BAJIĆ JUSUFSUVAD26.10.1966.Vratar, Rogatica - Rogatica
BAJIĆ AZEM ZEMRIJAnema podatakaRogatica
BAJIĆ VEHBIJAZIJAD06.04.1968Kujundžijevići, Rogatica
BAJRAKTAREVIĆ KASIMEKREM22.11.1958.Dobraće, Rogatica
BAJRAKTAREVIĆ MUŠANHADŽIRA10.06.1929.Mesići, Rogatica
BAJRAKTAREVIĆ OSMANHAJRA05.05.1919.Mesići, Rogatica
BAJRAKTAREVIĆ SULJOMEMIŠ17.06.1930.Mesići, Rogatica
BAJRAKTAREVIĆ RAŠIDNEZIRA16.03.1933.Mesići, Rogatica
BAJRAKTAREVIĆ DERVIŠRAMO15.11.1910.Dobraće, Rogatica
BAJRIĆ AGANREDŽO26.01.1960.Rogatica
BAJRIĆ JUSUFSUADnema podatakaRogatica
BAJRIĆ MUHAMEDZIJAD21.06.1969.Kopjevići, Rogatica
BAJROVIĆ IBRAHIMNAZIF22.05.1959.Rogatica
BALAŠAZEMSALKO13.05.1971.Ljubomišlje, Rogatica
BALTAMUNIBNIJAZ05.09.1956.Rogatica
BARDAKMUJOOMER08.09.1949.Kovačica, Rogatica
BAVČIĆASIMAVDO15.03.1954.Otricevo, Rogatica -Sarajevo
BAVČIĆnepoznatoASIM1925Otricevo, Rogatica
BAŽDARMEHOŠEĆO15.07.1929.Medna Luka, Rogatica
BAŽDARIBRAHIMZADA15.12.1930.Medna Luka, Rogatica
BEĆIROVIĆMUSTAFAFADIL09.05.1927.Kramer Selo, Rogatica
BEĆIROVIĆMEHMEDJUSOnema podatakaRogatica
BEĆIROVIĆSALKOSALKO06.10.1934.Kramer Selo, Rogatica
BEGIĆAVDOAMIR12.01.1959. Seljani, Rogatica
BEGIĆLUTVO ČOHODARFATIMA11.12.1935.Rogatica
BEGIĆMUSTAFAFATIMA1935Žepa, Rogatica, Rogatica
BEGIĆŠAHINMUSTAFA - MUJO07.05.1937.Rogatica
BEGIĆMEHMEDVAHID23.07.1962.Pašić Kula, Rogatica
BEHLULOVIĆBEKIRTEUFIK1953Rogatica
BEKTOSULEJMANIBRO27.10.1955.Rogatica
BEŠLIJASALIHMUSTAFA03.08.1942.Rogatica
BIČIĆSARIJAAGO01.07.1949.Rogatica
BIČIĆĆAMILAVDIJA03.10.1936.Kovanj, Rogatica
BIČIĆSULJOENES1960Slap, Rogatica
BIČIĆRAŠIDNUMO1949Borovac, Rogatica
BIČIĆŠAĆIRNURIJA05.02.1949.Stoborani, Han Pijesak
BIČIĆMURATSARIJA18.03.1922.Borovac - Rogatica
BOGDANIĆHAMIDSAMIR03.02.1976.Kukavice, Rogatica
BOGILOVIĆALIJAALIJA1941Rogatica
BOGILOVIĆNAZIFASIM20.02.1967.Rogatica
BOGILOVIĆSULEJMANEDHEM (Edo)10.02.1968.Rogatica
BOGILOVIĆALIJAEDIN1972Rogatica
BOGILOVIĆNAZIFEMKA1923Godimilje, Rogatica
BOGILOVIĆIDRIZMUHAMED19.06.1965Sarajevo
BOGILOVIĆOSMANMEHO08.08.1922.Godimilje, Rogatica
BOGILOVIĆŠEĆANNEDIM13.08.1966.Dobrouščići, Rogatica
BOGILOVIĆMEHOSAFET05.10.1942.Godimilje, Rogatica
BOGILOVIĆHAKIJAŠEĆANnema podatakaDobrouščići, Rogatica
BOGILOVIĆEDHEMSULEJMAN01.02.1943.Rogatica
BOGILOVIĆASIMZAIM1947Godimilje, Rogatica
BRADARACSALKOALIJA06.11.1930.Rogatica
BRANKOVICHUSOHIMZO16.04.1930.Dumanjići, Rogatica
BRANKOVIĆHASANASIM01.03.1952.Rakitnica, Rogatica
BRANKOVIĆMEHMEDALIJAAZRA29.08.1989 Rogatica
BRANKOVIĆHASANBEHUDIN Zlatna policijska znacka26.06.1966 Sarajevo - Sarajevo
BRANKOVIĆMAHMUTĆAMKA03.10.1903.Rakitnica, Rogatica
BRANKOVIĆASIMEMIN28.07.1973.Rakitnica, Rogatica
BRANKOVIĆABDULAHEMIR - Zlatni ljiljan14.01.1971.Rogatica
BRANKOVIĆOMERHAMDOnema podatakaRakitnica, Rogatica
BRANKOVIĆNEZIRHASAN15.10.1920.Rakitnica, Rogatica
BRANKOVIĆHIMZOMEHMED11.01.1953.Rogatica
BRANKOVIĆHAKIJAMEHMEDALIJA30.03.1945.Rakitnica, Rogatica
BRANKOVIĆMEHMEDALIJAMUHIDIN04.01.1972Rakitnica, Rogatica
BRANKOVIĆADILNAZA06.11.1920.Rakitnica, Rogatica
BRANKOVIĆASIMNEZIR04.01.1972.Rakitnica, Rogatica
BRANKOVIĆNAZIFSEMKA08.07.1921.Rakitnica, Rogatica
BRANKOVIĆABDULAHZIJAD13.11.1934.Rogatica
BRDJANINnepoznatoAMIRnema podataka???
BRDJANINKASUMENVER1968Radjevići, Rogatica
BRDJANINRAMOMEHO01.03.1914.Žepa, Rogatica
BRDJANINBAJROKASUM1940Radjevići, Rogatica
BRDJANINHRUSTEMRUSMIR18.05.1970.Žepa, Rogatica
BRGULJAMUJOENVER1956Borovac, Rogatica
BRGULJAMEHMEDREŠID1928Borovac, Rogatica
BRGULJAMEDOSARIJA16.10.1966.Borovac, Rogatica
BRKIĆHIMZONUSRET21.04.1955.Radjevići, Rogatica
BRKIĆSALKOSULEJMEN24.02.1921.Rađevići, Rogatica - Rogatica
BURZAEMIRFIKRET Zlatni ljiljan21.07.1973Rogatica
ČAKARIĆHALILMUSTAFA21.09.1954.Kukavice, Rogatica
ČAMDZIJARIFETADNAN28.06.1978.Rogatica
ČAMDŽIJAJUSUFJASMIN Zlatni ljiljan01.12.1968.Mesići, Rogatica
ČAMDŽIJABEĆIRRAMIZ06.04.1958.Kukavice, Rogatica
ČAMDŽIJAAGANSEID05.02.1957.Kukavice, Rogatica
ČAMOMEHOHANKIJA1932Rogatica
ČAMONURKOKADIRA1962Rogatica
ČANOHAMZANAIMA20.05.1941.Rogatica
ĆATIĆASIMADEM06.06.1942.Kovanj, Rogatica
ĆATIĆGALIBEDIS30.03.1971.Rogatica
ĆATIĆHAJROFAHRUDIN20.06.1957Rakitnica, Rogatica
ĆATIĆAVDOFEHIM28.06.1928.Trnovo, Rogatica
ĆATIĆUZEIRHAMDO15.02.1929 Rogatica
ĆATIĆĆAMILHADŽI-HASIB1906Kozadre, Rogatica
ĆATIĆABIDISMET15.04.1925.Kozadre, Rogatica
ĆATIĆRAMIZLUTVO1958Trnovo, Rogatica
ĆATIĆSABRIJAMEVLUDIN08.01.1976.Kozadre, Rogatica
ĆATIĆRASIMMIDHAT22.10.1974.Kozadre, Rogatica
ĆATIĆMUSTAFAMIRSAD01.12.1960.Rogatica
ĆATIĆSULEJMANMUSTAFA10.05.1935.Rogatica
ĆATIĆDURMONURKOnema podatakaKozadre, Rogatica
ĆATIĆSULJORAMIZA15.02.1929.Kozadre, Rogatica
ĆATIĆZAJKOSABRIJA 05.06.1954.Rogatica
ĆATIĆSULJOSAFIJA1935Rogatica
ĆATIĆMEHMEDALIJASENADnema podatakaRogatica
ĆATIĆHAMEDSINAN03.10.1937.Kozadre, Rogatica
ĆATIĆSABRIJAVAHUDIN22.11.1977.Kozadre, Rogatica
ČAUŠEVIĆNAILAVDO28.02.1928 Prosjećeno, Rogatica
ČAUŠEVIĆALIJABEĆIR09.08.1937.Rogatica
ČAUŠEVIĆMUZAFERBILAL25.10.1971 Sočice, Rogatica
ČAUŠEVIĆHAMDIJADŽEVADnema podatakaProsjećeno, Rogatica
ČAUŠEVIĆVELIJAHALIL24.05.1971.Prosjećeno, Rogatica
ČAUŠEVIĆOMERHAMDIJAnema podatakaProsjećeno, Rogatica
ČAUŠEVIĆMUJOHASIB09.02.1939.Brčigovo, Rogatica
ČAUŠEVIĆVELIJAHRUSTEM11.01.1968.Prosjećeno, Rogatica
ČAUŠEVIĆSELIMIZETnema podatakaRogatica
ČAUŠEVIĆADEMLATIFA1912Rogatica
ČAUŠEVIĆHAMDIJAMINA04.09.1973.Prosjećeno, Rogatica
ČAUŠEVIĆAVDONEZIMnema podatakaProsjećeno, Rogatica
ČAUŠEVIĆGALIBRAMIZnema podatakaSolakovići, Rogatica
ČAUŠEVIĆRAMIZSEAD24.01.1959.Brčigovo, Rogatica
ČAUŠEVIĆALIJASELIMnema podatakaRogatica
ČAUŠEVIĆHAJROVAHID01.01.1960.Rogatica
ČAUŠEVIĆADEMLATIFA20.10.1912.Rogatica
ČAVALIĆMUSTAFAFAIK16.02.1949.Rogatica
ČAVČIĆŠEMSOABID1930Pašić Kula, Rogatica
ČAVČIĆMEHMEDADEM1954Čavčići, Rogatica
ČAVČIĆSULJOBAJRO18.08.1944.Kovanj, Rogatica
ČAVČIĆEDHEMĆAMIL10.01.1958.Rogatica
ČAVČIĆŠEĆANCURA1955Rogatica
ČAVČIĆHAKIJADŽEVAD1965Plane, Rogatica
ČAVČIĆSEJFOEDHEM 1941Čavčići, Rogatica
ČAVČIĆŠEFKOELDIN1985Čavčići, Rogatica
ČAVČIĆENESFAHRUDIN1968Čavčići, Rogatica
ČAVČIĆHAMEDHAKIJA10.03.1953.Čavčići, Rogatica
ČAVČIĆBEGOHALIL1957Vrelo, Rogatica
ČAVČIĆCAMILHALIL15.11.1947 Čavčići, Rogatica
ČAVČIĆOSMANHAMDIJA1957Žepa, Rogatica
ČAVČIĆABIDHAMZA1949Čavčići, Rogatica
ČAVČIĆBEGOHASAN1953Čavčići, Rogatica
ČAVČIĆSULJOHASIB1952Čavčići, Rogatica
ČAVČIĆIBROIBRAHIM1955Vrelo, Rogatica
ČAVČIĆGALIBJUSUF1967Čavčići, Rogatica
ČAVČIĆSALIHKEMAL12.04.1965.Rogatica
ČAVČIĆBEGOKEMAL12.04.1965.Sarajevo
ČAVČIĆADEMMEHMED1946Pašić Kula, Rogatica
ČAVČIĆEDHEMMEHMED23.03.1960.Rogatica
ČAVČIĆMEHMEDMEHO17.01.1957.Rogatica
ČAVČIĆMUŠANMUŠIR26.03.1931.Kovanj, Rogatica
ČAVČIĆJUSUFMUSTAFA22.03.1930.Čavčići, Rogatica
ČAVČIĆIBRONAZIF1949Sarajevo
ČAVČIĆABIDRAMIZ30.06.1961.Čavčići, Rogatica
ČAVČIĆASIMRASIM1950Čavčići, Rogatica
ČAVČIĆNAZIFREFIK1964Kovanj, Rogatica
ČAVČIĆHUSOŠAHA1927Žepa, Rogatica
ČAVČIĆSALIHSULJO08.03.1965.Kovanj, Rogatica
ČAVČIĆIBROZEJNIL04.05.1971.Čavčići, Rogatica
ČENGIĆOMERFADIL1935Rogatica
ČENGIĆSEJDALIJANIHAD10.07.1965.Rogatica
ČENGIĆSALIHSEJDALIJA09.05.1926.Rogatica
ĆESKONEZIRALIJA02.06.1942.Rogatica
ĆESKOISMETFERID20.11.1950.Rogatica
ĆESKOHASIBHAMZA1970Ljubomišlje, Rogatica
ĆESKOSAFETIBRAHIM1964Laze, Rogatica
ĆESKOAGONJAMEHO1947Sarajevo
ĆESKO ISMETMEVLUDIN1962Laze, Rogatica
ĆESKORASIMNEZIR1976Vratar, Rogatica
ĆESKONEDZIBRASIM08.02.1972.Laze, Rogatica
ĆESKONURIFSABRIJA 1943Žepa, Rogatica, Rogatica - Rogatica
ĆESKORASIMŠAĆIR1966Vratar, Rogatica
ĆESKORASIMSINAN Zlatni ljiljan17.01.1962.Rogatica
ĆESKOOSMANTIDŽA08.03.1954.Laze, Rogatica
ĆESKORAMOZEMKA1954Kukavice, Rogatica
ĆESKOSALIHZIBA03.07.1892.Laze, Rogatica
COCALIĆLUTVOHUSO03.02.1945.Slap, Rogatica
ČOHODARŠEFIKDENIS04.07.1967Rogatica
ČOLIĆAVDOABDULAH02.04.1929.Kovanj, Rogatica
ČOLIĆHASANAVDO 12.03.1934.Rogatica
ČOLIĆHAMIDBAJRO10.11.1932.Kovanj, Rogatica
ČOLIĆIBROBEĆIR1947Laze, Rogatica
ČOLIĆFEHIMELVEDINA1988Mandre-Laze, Rogatica
ČOLIĆSABRIJAGALIB1958Rogatica
ČOLIĆHASIBHASIB18.10.1945.Kovanj, Rogatica
ČOLIĆSULJOHAZIM20.07.1934.Rogatica
ČOLIĆŠABANISMET17.03.1927.Laze, Rogatica
ČOLIĆEMINJUSUF20.07.1940.Lepenica, Rogatica
ČOLIĆAVDOKEMO15.11.1957.Rogatica
ČOLIĆDŽANANOVIĆMUNIRA1962Mandre-Laze, Rogatica
ČOLIĆRAMIZMINA01.10.1938.Rogatica
ČOLIĆĆAMILNEZIM12.08.1953.Kovanj, Rogatica
ČOLIĆNURIJANURUDIN (Nudo)23.05.1959.Rogatica
ČOLIĆPAŠANRASEMA10.01.1932Kovanj, Rogatica
ČOLIĆJUSORAZIJA1942Mandre-Laze, Rogatica
ČOLIĆHAZIMSAKIB19.01.1956.Rogatica
ČOLIĆHALIDSENAD01.02.1959.Sarajevo
ČOLIĆATIFTIFA01.02.1917.Lepenica, Rogatica
ČONGOHAMEDEJUBnema podatakaDobrače, Rogatica
ČONGOHAMDOHADŽO21.01.1941.Dobrače, Rogatica
ČUBROHUSOJUSO13.03.1920.Čubrići, Rogatica
ČUBROAHMEDSEID16.06.1967.Čubrići, Rogatica
ČUKOJEVIĆNEZIRHALIMA1910Vragolovi, Rogatica
ĆULESKERMEHMEDAVDO15.01.1933.Rogatica
ĆULESKERENVEREDIN02.01.1977.Kopjevići, Rogatica
ĆULESKEROMERENVER14.02.1955.Kopjevići, Rogatica
ĆUREVACNAZIFABIDnema podatakaRogatica
ĆUREVACŠAĆIRALIJA1941Seljani, Rogatica
ĆUREVACNEZIREMINAnema podatakaSeljani, Rogatica
ĆUREVACSULJOEMIN07.01.1954.Seljani, Rogatica
ĆUREVACAVDIJAEMIR07.01.1958.Rogatica
ĆUREVACRAMIZFIKRET1973Rogatica
ĆUREVACDERVOHAJRO20.08.1928.Dobrouščići, Rogatica
ĆUREVACSALKOHARIS 06.11.1966.Sarajevo
ĆUREVACHALILIDRIZ13.10.1942.Dobrouščići, Rogatica
ĆUREVACZAJKOMESUDnema podatakaDobrouščići, Rogatica
ĆUREVACALIJARAMIZnema podatakaRogatica
ĆUREVACEMINSAMIR24.08.1984.Seljani, Rogatica
ĆUREVACŠAHINŠEVKA20.07.1946.Seljani, Rogatica
ĆUREVACSULEJMANSEJDALIJA15.01.1969 Seljani, Rogatica
ĆUREVACAVDIJASENAD06.07.1961.Rogatica
ĆUREVACSULEJMANSUNIJA17.07.1971.Seljani, Rogatica
ĆUREVACHASANUZEIR01.07.1937.Seljani, Rogatica
ĆUREVACMEHMEDZIJADnema podatakaRogatica
CURIĆDEDOASIM06.09.1958Medna Luka, Rogatica
CURIĆDURMOMESUD08.08.1956.Seljani, Rogatica
CURIĆESADFADIL07.04.1965.Medna Luka, Rogatica
CURIĆHALILAMIRnema podatakaRogatica
CURIĆSALIHENISnema podatakaMedna Luka, Rogatica
CURIĆESEDFADILnema podatakaLepenica, Rogatica
CURIĆMUNIBIZETnema podatakaRogatica
CURIĆDURMOMESUDnema podatakaMedna Luka, Rogatica
CURIĆBEHADILOSMANnema podatakaRogatica
CURIĆSALIHRASIMnema podatakaMedna Luka, Rogatica
CURIĆFEHIMHAJRUDINnema podatakaMedna Luka, Rogatica
ĆUSTOVIĆVELIJAHRUSTEM11.01.1968.Rogatica
ĆUTAHIJAMEŠAADEM09.03.1953.Rakitnica, Rogatica
ĆUTAHIJASEJFOBEĆIR23.03.1962.Rakitnica, Rogatica
ĆUTAHIJARASIMELVEDIN12.01.1973.Rakitnica, Rogatica
ĆUTAHIJAAVDOHILMO - Zlatni ljiljan20.04.1969.Rakitnica, Rogatica
ĆUTAHIJAHILMOMEŠA07.12.1927.Rakitnica, Rogatica
ĆUTAHIJARASIMNERMIN04.04.1974.Rakitnica, Rogatica
ĆUTAHIJAFEHIMSEAD15.04.1958.Rogatica
ĆUTAHIJAZAJKOZAHID1978Rakitnica, Rogatica
ĆUTAHIJAZAJKOZAIM1976Rakitnica, Rogatica
ĆUTAHIJAIBROZAJKO1950Rakitnica, Rogatica
DAUTOVIĆHUSOHASKA00.00.1918.Borovac, Rogatica - Točionik, Sokolac
DEDAJIĆNURKOALIJA15.08.1936.Oškoplje, Rogatica
DEDAJIĆRAMIZAMELA nema podatakaRogatica
DEDAJIĆSALKOĆAMIL1939Šetići, Rogatica
DEDAJIĆADILGALIBnema podatakanepoznato
DEDAJIĆNAZIFGALIB21.04.1950.Šetići, Rogatica
DEDAJIĆBEHADILMIRSADnema podatakaŽepa, Rogatica
DEDAJIĆALIJAMUJO1956Oškoplje, Rogatica
DEDAJIĆISMETOSMAN1954Šetići, Rogatica
DEDAJIĆNUSRETRIFET22.12.1957.Rogatica
DEDAJIĆOMERSAMIJA1939Oškoplje, Rogatica
DEDAJIĆAVDOSULEJMAN11.06.1958.Kukavice, Rogatica
DEDIĆVELAGAHAMDIJA1965Vratar, Rogatica
ĐEDOVIĆSULJOHAKIJA1964Šljivno, Rogatica
DELIĆAVDOALIJA1914Rogatica
DELIĆOMERIBRO31.05.1967.Rogatica
DELIJANURIFAJNIJA1946Žepa, Rogatica
DELIJAHAMDOMEHMED07.06.1953.Rogatica
DEMIROVIĆĆAMILSALKO18.09.1935.Rogatica
DERVIŠEVIĆSELIMMUHAMED09.10.1934.Kovanj, Rogatica
DERVIŠEVIĆMUJONEFISA16.07.1936.Kovanj, Rogatica
DERVIŠEVIĆMUHAMEDSELIM01.11.1964.Kovanj, Rogatica
DETLIĆHAMDOAHMED20.01.1949.Kovanj, Rogatica
DETLIĆHAMDOAHMED20.01.1949.Kovanj, Rogatica
DEVEDŽIJAHUSOHAJRUDIN1963Vratar, Rogatica
ĐEZOIBRAHIMSUAD13.02.1962.Rogatica
DIVOVIĆAHMETHAMID24.10.1932.Osovo, Rogatica
DIVOVIĆSELIMSULEJMANapril 1954.Osovo, Rogatica
DIZDAREVIĆRASIMALIJA30.07.1961.Vrtače, Rogatica
DIZDAREVIĆSULJOBEHIJA15.01.1938.Vrtače, Rogatica
DIZDAREVIĆJUSUFISMET17.10.1922.Rogatica
DIZDAREVIĆNEDŽIBMAHMUT03.12.1955.Vrtače, Rogatica
DIZDAREVIĆRASIMMEHMED14.02.1958.Vrtače, Rogatica
DIZDAREVIĆHAMEDŠEMSUDIN15.10.1972 Šetići, Rogatica
DIZDAREVIĆMAHMUTŠEĆAN10.07.1977.Žepa, Rogatica
DIZDAREVIĆMUJOŠEĆO1957Šetići, Rogatica
DOBRACAĆAMILENVER10.01.1961.Rogatica
DOBRAČAHAŠIMBIBAnema podatakaVragolovi, Rogatica
DRNDAAHMETENVERnema podatakaRogatica
DRNDAMUHAMEDMUSTAFA1949Rogatica
DRNDARAGIBRAMIZ21.05.1954.Rogatica
DUGALIJAVELIJAVELIJA20.09.1956.Kramer Selo, Rogatica
DUMANJIĆNURKOALIJA20.04.1929.Dumanjići, Rogatica
DUMANJIĆMEHODUDIJA01.02.1906.Borovac, Rogatica
DUMANJIĆFEHIMJUSUF18.03.1938.Borovac, Rogatica
DUMANJIĆAHMETSAKIB06.01.1964.Rogatica
DURMIŠEVIĆENVERDINO12.10.1960.Okruglo, Rogatica - Sarajevo
DURMIŠEVIĆSULEJMANDŽEVAD22.09.1962 Šatorovići, Rogatica
DURMIŠEVIĆHASANEJUB06.04.1925Okruglo, Rogatica
DURMIŠEVIĆHAMIDENVER00.00.1938.Okruglo, Rogatica - Sarajevo
DURMIŠEVIĆRAHMANHASAN06.03.1967.Vratar, Rogatica
DURMIŠEVIĆ SALIHMUJO1963Vratar, Rogatica
DŽAFEROVIĆHAMEDAHMED19.05.1950.Rogatica
DŽAFEROVIĆRAMIZALIJA1965Kukavice, Rogatica
DŽAFEROVIĆŠEMSOENES04.03.1956.Rogatica
DŽAFEROVIĆMUŠANMEHMED1921Kukavice, Rogatica
DŽAFEROVIĆHAMEDMEVLIDAnema podatakaRogatica
DŽAFEROVIĆHRUSTEMRUSMIR01.12.1967.Kukavice, Rogatica
DŽAFEROVIĆŠAHINSULEJMAN15.03.1932.Rogatica
DŽAFEROVIĆADEMZAHIR25.08.1967.Sarajevo
DŽAFIĆIBRAHIMEDIB Zlatni Ljiljan26.11.1966.Rogatica
DŽAFIĆOMERIBRAHIM01.12.1938.Rogatica
DŽAMBEGOVIĆMUJOHALIL26.08.1960.Rogatica
DŽANANOVIĆNUSRETESAD1960Rogatica
DŽANANOVIĆNEZIRHRUSTEM01.01.1928.Dub, Rogatica
DŽANANOVIĆSEIDHUSEIN -HUSKO20.08.1955.Čadovina, Rogatica
DŽANANOVIĆAHMEDMESUD06.01.1951.Rogatica
DŽANANOVIĆRAMOMIDHAT01.09.1947.Starčići, Rogatica
DŽANANOVIĆJUSUFMUHAMED18.02.1959Rogatica
DŽANANOVIĆHAJRAGAMUJO10.06.1942.Čadovina, Rogatica
DŽANANOVIĆMUHAMEDMURIS (Zlatni Ljiljan)01.01.1971Čadovina, Rogatica
DŽANANOVIĆNEZIRMUSTAFA1944Čadovina, Rogatica
DŽANANOVIĆAVDONEZIM27.05.1955.Čadovina, Rogatica
DŽANANOVIĆAHMETSAFIJA18.10.1930.Rogatica
DŽANANOVIĆGALIBZULKIR07.07.1959.Čadovina, Rogatica
DŽEBOENVERMEHMED17.05.1971.Rogatica
DŽEBOMEHOMERIMA08.01.1982.Čavčići, Rogatica
DŽEBOMEHOMIRELA04.01.1987.Čavčići, Rogatica
DŽEBOMUJOSELIM1968Čavčići, Rogatica
DŽIHANIĆRAŠIDNURKO01.01.1922.Rogatica
DŽIKOIBRAHIMSENAD04.07.1958.Rogatica
DŽINDOBEKTOASIM18.02.1955.Rogatica
DŽINDOOSMANAVDO13.01.1953.Mesići, Rogatica
DŽINDOFEHIMFERIDnema podatakaRadić, Rogatica
DŽINDOIBRONURA15.11.1926.Mesići, Rogatica
DŽINDOAHMETRAGIB30.08.1951.Radić, Rogatica
FAZLIĆŠERIFHAKIJA1955Rogatica
FAZLIĆŠERIFHASIB1950Borovac, Rogatica
FAZLIĆSULJOMUAZ1970Rogatica
FAZLIĆMUJORAGIB18.05.1935.Borovac, Rogatica
FEJZIĆJAKUBSMAIL24.02.1946.Rogatica
FERHATBEGOVIĆUZEIRIZETnema podatakaRogatica
FERIZMEHMEDENES25.10.1955.Kujundzijevici, Rogatica
FERIZJUSOHABIBA1928Vragolovi, Rogatica
FERIZSEFERHASNIJA25.12.1960.Kramer Selo, Rogatica
FERIZIBRAHIMMUHIDIN1975Vragolovi, Rogatica
FERIZADILNERMIN21.02.1968.Vragolovi, Rogatica
FERIZADEMNURKO1947Vragolovi, Rogatica
FERIZALIJAOSMAN1971Vragolovi, Rogatica
FERIZZAJKORAMO19.02.1919.Kramer Selo, Rogatica
FERIZOSMANRAZIJA1935Vragolovi, Rogatica
FERIZSULEJMENTIMKA11.05.1939.Kramer Selo, Rogatica
FERIZFEHIMVASVIJA05.05.1922.Kramer Selo, Rogatica
GAGULATAIBSAKIB27.08.1944.Rogatica
GARAGIĆSULEJMENMURIS04.04.1935.Rogatica
GAVRIĆOBRENZORAN23.05.1945.Rogatica
GAZIJAHAMDODŽEVAD17.03.1958Rogatica
GLUHIĆOHRANĆAMIL1947Purtići, Rogatica
GLUHIĆOHRANHUSEIN1955Purtići, Rogatica
GLUHIĆOHRANZULFO09.11.1950.Purtići, Rogatica
GORUŠANINJUSUFSEAD25.06.1930.Rogatica
GRABOVICAEJUBBEHKA15.02.1962.Dobrašina, Rogatica
GRABOVICAŠAĆIRŠAĆIRA05.02.1923.Surovi, Rogatica
GRABOVICAFADILAZIZnema podatakaRogatica
GRABOVICARAMIZNAIL21.08.1952.Surovi, Rogatica
GRABOVICAMURATEJUB15.11.1930.Dobrašina, Rogatica
GRABOVICARAMOENES20.09.1965.Rogatica
GRABOVICAHAMIDFATIMA15.04.1923.Kozadre, Rogatica
GRABOVICANEDŽIBRAMIZ15.10.1925.Surovi, Rogatica
GRABOVICAMEHOJUSUF15.01.1958.Kozadre, Rogatica
GRABOVICAKASIMMEMIS25.03.1955.Rogatica
GRABOVICASEJDALIJASEIDnema podatakaRogatica
GUHDIJAMUJKOHASKA05.03.1917.Rogatica
GUŠIĆJUSOFEHIM1954Rogatica
GUSOALIJASAIDnema podatakaRogatica
HADROVIĆNEZIREMINA04.01.1960.Purtići, Rogatica - Sarajevo
HADROVIĆHASANMEHMED1956Rogatica
HADŽIAHMETOVIĆIBRAHIMFAZILA, SENA 01.01.1928. Rogatica - Sarajevo
HADŽIBULIĆADILASIM1932Kusturice, Rogatica
HADŽIBULIĆMEHOSULJO20.05.1931.Kusturice, Rogatica
HADŽIBULIĆSULJOSUAD04.11.1974.Rogatica
HADŽIĆIZETELMA03.08.1977.Kukavice, Rogatica
HADŽIHASANOVIĆHAKIJADEVLA29.05.1918.Brezje, Rogatica
HADŽIHASANOVIĆRAMIZELVEDIN24.08.1958.Rogatica
HADŽIHASANOVIĆAZIZFUADnema podatakaBrezje, Rogatica
HADŽIHASANOVIĆUZEIRHAMDO19.11.1925.Brezje, Rogatica
HADŽIHASANOVIĆIZETKENANnema podatakaBrezje, Rogatica
HADŽIHASANOVIĆRAMIZMESUD23.10.1948.Rogatica
HADŽIHASANOVIĆIBRAHIMSAFET1950Rogatica
HADŽIHASANOVIĆHAMDOZEHRUDIN07.02.1953.Rogatica
HAJRIĆEJUBEMIN1953Vratar, Rogatica
HAJRIĆIDRIZMEHMED1968Vratar, Rogatica
HAJRIĆNAIMNIHAD1973Bjelogorci, Rogatica
HAJRIĆMEHORUMŠA07.05.1921.Bjelogorci, Rogatica
HALILOVIĆHALILHALIL03.05.1944.Rogatica
HALILOVIĆJUSUFMUNIB12.09.1966.Ptičijak, Rogatica
HALILOVIĆŠEMSOOMER15.01.1951.Seljani, Rogatica
HALILOVIĆJUSUFRAMIZ 23.03.1958Ptičijak, Rogatica
HALILOVIĆNURKORASEMA1941Šetići, Rogatica
HALILOVIĆMEMIŠSEAD16.01.1965.Seljani, Rogatica
HALIMIĆMUSTAFAAHMO1966Sarajevo
HALIMIĆAHMEDIBRAHIM20.10.1972.Prosječeno, Rogatica
HANDRKAMUJOHAMED1933Rogatica
HARBINJAABIDMEJRA04.01.1945.Rogatica
HARBINJAŠABANNUSRET1961Rogatica
HARBINJAMEHOSELIM28.05.1953.Rogatica
HARBINJAMEHOVAHID01.01.1956.Rogatica
HASANOVIĆREUFNAZIM1971Rogatica
HASEČIĆAHMETGALIB17.03.1935.Rogatica
HASEČIĆEDHEMIBRAHIM25.11.1957.Rogatica
HEĆOOSMANESAD15.01.1963.Kozadre, Rogatica
HEĆOAHMETFUAD18.03.1965.Rogatica
HEĆOJUSUFIBRAHIM05.06.1968Borovsko, Rogatica
HEĆOHRUSTEMJUSUF15.05.1929.Borovsko, Rogatica
HEĆOJUSUFMUZAFER11.07.1952Borovsko, Rogatica
HEĆOJUNUZRIFET13.12.1968.Borovsko, Rogatica
HEĆOHUSOTEMA15.03.1918.Borovsko, Rogatica
HEĆORAGIBŠEVALA AMINA 24.08.1985. Sarajevo – Sarajevo
HELJIĆBEGOAGO1954Vratar, Rogatica
HELJIĆNURIJAHAMZA07.06.1961.Seljani, Rogatica
HELJIĆAGANMEVLUDIN1970Vratar, Rogatica
HERCEGLIJAABIDMEHOnema podatakaOsovo, Rogatica
HERENDAISMETAHMET1974Šljedovići, Rogatica
HODŽIĆĆAMILADNAN1968Vrelo, Rogatica
HODŽIĆRUŠIDADNAN04.10.1961.Rogatica
HODŽIĆAVDOAHMET08.05.1924.Kovanj, Rogatica
HODŽIĆNAILAHMET1939Rogatica
HODŽIĆARIFALIJA1948Rogatica
HODŽIĆHAMEDALMASA08.02.1947Rogatica
HODŽIĆMUJOAMINA05.06.1934.Rogatica
HODŽIĆSELIMAMIR08.04.1960.Rogatica
HODŽIĆMUJOASIM13.09.1922Šatorovići, Rogatica - Beograd
HODŽIĆEDHEMAZMIR27.03.1966.Rogatica
HODŽIĆOSMANAZMIR11.09.1968.Rogatica
HODŽIĆSABRIJAĆAMIL1964Vrelo, Rogatica
HODŽIĆRIFETEDHEM15.07.1945.Rogatica
HODŽIĆEDHEMEDIN05.01.1976.Rogatica
HODŽIĆFEHIMEDIN1974Živaljevići, Rogatica
HODŽIĆRUŠIDEDNAN24.04.1964.Rogatica
HODŽIĆRAMIZELDIN01.03.1975Rogatica
HODŽIĆEDHEMENVER30.10.1968.Rogatica
HODŽIĆSALKOHAFIZA10.11.1927.Rogatica
HODŽIĆNEZIRHAJRA1908Kovanj, Rogatica
HODŽIĆAHMETHAMDO08.11.1957.Rogatica
HODŽIĆABDURAHMANHAMDIJA25.12.1934 Vrelo, Rogatica
HODŽIĆŠABANMUSTAFA1940Osovo, Rogatica
HODŽIĆMUHAMEDHAŠIM11.04.1949.Rogatica
HODŽIĆRAŠIDHAŠIM1935Živaljevići, Rogatica
HODŽIĆABDURAHMANIBRO05.05.1929Rogatica
HODŽIĆMUSTAFAISMET02.08.1925.Kovanj, Rogatica
HODŽIĆHAMDIJAJASMIN1961Vrelo, Rogatica
HODŽIĆŠAĆIRLATIF15.08.1958.Rogatica
HODŽIĆAHMOLEJLA1971Vrelo, Rogatica
HODŽIĆHAMDIJAMEHMED15.09.1965.Šatorovići, Rogatica - Sarajevo
HODŽIĆHUSOMEHMED1906Rogatica
HODŽIĆMURADIFMEHMED06.06.1957.Rogatica
HODŽIĆJUSUFMEMIŠ1938Vrelo, Rogatica
HODŽIĆSERFOMEVSUD27.03.1967.Crnca-Visegrad
HODŽIĆJAKUPMIRSADA (Rođ. BAJIĆ)1968Rogatica
HODŽIĆNURKOMIRSADA (Rođ. ČAMO)1967Rogatica
HODŽIĆMUSTAFAMUJO1971Vrelo, Rogatica
HODŽIĆSULJOMUNIBA01.01.1949.Kovanj, Rogatica
HODŽIĆALIJAMUŠA08.10.1945.Kovanj, Rogatica
HODŽIĆSINANNAZIF05.04.1927.Rogatica
HODŽIĆAHMETRAGIB01.01.1956.Kovanj, Rogatica
HODŽIĆEMINRAHIMA30.10.1922.Kovanj, Rogatica
HODŽIĆABDULAHREFIK27.01.1959.Rogatica
HODŽIĆDERVIŠSAFETnema podatakaRogatica
HODŽIĆMURATSAFET1957Vrelo, Rogatica
HODŽIĆMURADIFSALIH23.10.1959 Šatorovići, Rogatica
HODŽIĆIBRAHIMSELIM1940Kovanj, Rogatica
HODŽIĆOMERSERFO01.01.1946.Crnca-Visegrad
HODŽIĆOSMANSEVDA06.05.1962.nepoznato
HODŽIĆLATIFŠAĆIR1898Živaljevići, Rogatica
HOLUČLIĆAVDODURMO01.02.1932.Rogatica
HOLUČLIĆDURMOMUBERIS15.08.1954.Rogatica
HRUSTEMOVIĆHAMIDHAMEDnema podatakaRogatica
HRUSTEMOVIĆVEJSILŠAĆIR08.03.1925.Rogatica
HRVAČIĆALIJABEHKA1954Stop, Rogatica
HRVAČIĆJUSUFRAMIZ27.06.1950.Rogatica
HUBLIĆHALILBAJRO1978Borovac, Rogatica
HUREMHASIBMUHAREM1943Rogatica
HUREMOVIĆSABITHAJRO20.08.1936.Rogatica
HUREMOVIĆADILJUSUF1938Šetići, Rogatica
HUREMOVIĆNEZIRSEJDA11.04.1940.Rogatica
HURKOSALKOABDULAH1926Mađer, Rogatica
HURKOJUSUFADIL 06.05.1952.nepoznato
HURKOSALKOEMINA1925Mađer, Rogatica
HURKOSALKOJAKUF03.10.1929.Mađer, Rogatica
HURKODURMOPEMBA1910Vragolovi, Rogatica
HURLAMEHMEDAVDO12.06.1955.Rogatica
HUSEINOVIĆAVDODERVIŠ zv. FADIL 24.03.1957.Mrkovi, Goražde - Kukavice, Rogatica
HUSEINOVIĆAVDOHADŽAN01.10.1949.Kukavice, Rogatica
HUSIĆHASANHAŠIM1944Osovo, Rogatica
HUSOVIĆRAGIBENES02.02.1964.Kovanj, Rogatica
HUSOVIĆRAGIBMIRSAD21.04.1962.Kovanj, Rogatica
HUSOVIĆRAGIBSELMAnema podatakaKovanj, Rogatica
IBRAHIMIZULĆUFLISAFET21.05.1967.Rogatica
IMAMOVIĆSARIJAAHMO15.07.1940Rogatica
IMAMOVIĆMEHMEDAMIR1956Stop, Rogatica
IMAMOVIĆRAMIZASIM1954Vrelo, Rogatica
IMAMOVIĆBEĆIRMUŠAN20.07.1952.Stop, Rogatica
IMAMOVIĆADILRAHA04.05.1916.Stop, Rogatica
IMAMOVIĆSALIHSAFET15.04.1956.Živaljevina, Rogatica
IMSIREVIĆSMAJOFATIMA10.11.1906.Kukavice, Rogatica
ISAKOVIĆALIJAFARUK12.01.1972.Rogatica
ISAKOVIĆHASANRAMIZ15.02.1932.Živaljevići, Rogatica
ISANOVIĆZUHDIJAŠEMSUDINnema podatakaRogatica
ISOVIĆREDZEPEMIN27.11.1968.Vražalice, Rogatica
ISOVIĆEMINISMET13.12.1923.Vražalice, Rogatica
IVOJEVIĆEMINABDULAH1972Podzeplje, Rogatica
JAHIĆBEĆIREMIN04.11.1949.Kalimanići, Rogatica
JAHIĆOHRANMEDO1959Ljubomišlje, Rogatica
JAHIĆARIFMUZAFER14.03.1969Kalimanići, Rogatica
JAKUBOVIĆSEJFOBEĆIR01.05.1947 Žepa, Rogatica
JAMAKOVIĆMUSTAFADADO16.03.1971.Rogatica
JAMAKOVIĆJUSUFFADIL21.01.1947.Kovanj, Rogatica
JAMAKOVIĆNAZIFFADILAnema podatakaRogatica
JAMAKOVIĆMUJOHIMZO21.01.1951.Šena Krena, Rogatica
JAMAKOVIĆMUJOLUTVO15.07.1945.Rogatica
JAMAKOVIĆLUTVOMUJO02.06.1915.Šena Krena, Rogatica
JAMAKOVIĆMUJONURKO1941Šena Krena, Rogatica
JAMAKOVIĆRAŠIDSABIT 11.09.1935.Šena Krena, Rogatica
JAMAKOVIĆSABITSADUDIN 15.04.1964.Šena Krena, Rogatica
JANJOŠJUSUFFATA05.08.1913.Kukavice, Rogatica
JAROVIĆMUHAREMŠABAN15.10.1930.Vragolovi, Rogatica
JAŠAREVIĆADEMEKREM1968Radić, Rogatica
JAŠAREVIĆHALILHAMDIJA07.01.1936.Seljani, Rogatica
JAŠAREVIĆDERVOHASIB25.03.1931.Seljani, Rogatica
JAŠAREVIĆEDHEMAGAN1958Strmac, Rogatica
JAŠAREVIĆHALILHUSEIN03.03.1939.Seljani, Rogatica
JAŠAREVIĆSULEJMANNIHAD16.01.1980.Seljani, Rogatica
JAŠAREVIĆHALILSULEJMEN18.10.1954.Seljani, Rogatica
JUKIĆMUMINSADIK08.08.1952.Kukavice, Rogatica
JUSUPOVIĆISMETADEM27.02.1951.Rogatica
JUSUPOVIĆHASANRAMIZ04.08.1946.Rogatica
KAČEVIĆŠEĆANAVDIJA1930Žepa, Rogatica
KAČEVIĆBAJROOHRAN22.04.1949 Žepa, Rogatica
KAČEVIĆOHRANSULEJMAN1972Žepa, Rogatica
KADRIĆALIJABEJDA1914Golubovici, Rogatica
KADRIĆHUSOHAMDO1931Zivaljevici, Rogatica
KADRIĆEDHEMHASAN24.03.1971.Višegrad - Sarajevo
KAHVEDŽIĆASIMALIJA20.04.1957Rogatica
KAHVEDŽIĆNAILASIM12.04.1930.Rogatica
KAHVEDŽIĆMEHMEDALIJADINO20.09.1967.Rogatica
KAHVEDŽIĆKASIMFAID26.03.1959.Rogatica
KAHVEDŽIĆSALKOMEHMEDALIJA01.02.1937.Rogatica
KAHVEDŽIĆASIMRAMIZ19.09.1953.Rogatica
KAHVEDŽIĆASIMRASIM24.04.1951.Rogatica
KAHVEDŽIĆRASIMSAMIR17.08.1975.Rogatica
KALJANACHILMOHAJRUDIN19.05.1952.Kujundžijevići, Rogatica
KALJEVIĆŠAĆIRMUJO1937Rogatica
KALJEVIĆMUJOZIJAD1963Bjelogorci, Rogatica
KAPETANOVIĆSABITMEHO1978Stara Gora, Rogatica
KAPOAHMETAHMO1946Kramer Selo, Rogatica
KAPOBEKTOASIM1967Borovsko, Rogatica
KAPOBEGOĆAMIL20.05.1927.Borovsko, Rogatica
KAPOOMERFATA03.02.1908.Dobrače,Rogatica - Kramer Selo, Rogatica
KAPORAMORAMIZ01.11.1946.Kramer Selo, Rogatica
KAPORAMIZRAMO04.10.1970.Kramer Selo, Rogatica
KAPODERVIŠRIFET25.02.1933.Kramer Selo, Rogatica
KAPOFEHIMŠAĆIR1953Rogatica
KAPOMUJOSINAN07.02.1930.Kramer Selo, Rogatica
KAPORAGIBZUHDIJA05.04.1971.Kramer Selo, Rogatica
KARAHMETHAMIDRAMIZA1939Vragolovi, Rogatica
KARAMANHAMEDASIMnema podatakaRogatica
KARČIĆSULJOEDINnema podatakaŽepa, Rogatica
KARGAHAMIDIDRIZ1961Vratar, Rogatica
KARIĆZAJKOATIF1951Pripećak, Rogatica
KARIĆRAŠIDAVDO01.01.1907.Bjelogorci, Rogatica
KARIĆZULFOBEHARA14.08.1914.Bjelogorci, Rogatica
KARIĆHUSODEVLA01.01.1927.Bjelogorci, Rogatica
KARIĆALIJAHASAN1900Vrlazje, Rogatica
KARIĆHASANHASIB1939Jarovići, Rogatica
KARIĆSEFERMUJO20.03.1945.Pripecak, Rogatica - Kamenica, Višegrad
KARIĆARIFSALIM1969Žepa, Rogatica
KARIĆOMERSAFETnema podatakaRogatica
KARIĆJAKUFSELMAN1951Pripećak, Rogatica
KAROVIĆJUSOBIBIJA11.11.1932.Vragolovi, Rogatica
KAROVIĆIBROFERIDAnema podatakaVragolovi, Rogatica
KAROVIĆSELIMMIRSAD1955Vragolovi, Rogatica
KAROVIĆDŽANOSABIT27.03.1962.Seljani, Rogatica - Sarajevo
KAROVIĆSELIMSULJOnema podatakaVragolovi, Rogatica
KAROVIĆIBROVAHIDAnema podatakaVragolovi, Rogatica
KARŠIĆAZEMIZET (Zlatni Ljiljan)02.01.1959Pokrivenik, Rogatica
KARŠIĆDŽANANSAFET12.08.1953.Rogatica
KARTALOMERADIL18.07.1969.Begzadići, Rogatica
KARTALRAGIBAMIR01.01.1948.Rogatica
KARTALJUSUFHASENA18.06.1962.Osovo, Rogatica
KARTALIBRAHIMMAIDA17.11.1934.Rogatica
KARTALMEHMEDMEHO14.02.1918 Rogatica
KARTALMEHORUSMIR05.05.1967.Rogatica
KATICAHAMZAEMIN01.06.1954.Sarajevo
KATICAADILGALIBnema podatakaRogatica
KATICAĐULAGAJUKA14.12.1953.Burati, Rogatica - Sarajevo
KAZAZOVIĆSALKOMUJO04.05.1929.Rogatica
KAZIĆMEHOFUAD09.08.1938.Rogatica
KAZIĆMEHONEDŽAD09.07.1936.Rogatica
KAZIĆĆAMILSULEJMAN17.08.1930.Rogatica
KOLENOVIĆZAJOKADRIJA02.02.1959.Rogatica
KOLENOVIĆZAJOMURAT12.01.1963.Rogatica
KONAKOVIĆMEHMEDĆAMIL1903Rogatica
KONAKOVIĆJUSUFSEID04.08.1972.Sarajevo - Sarajevo
KOROISMETSADIK18.03.1961.Rogatica
KOZIĆADILHALID15.02.1930.Kozići, Rogatica
KOZIĆRAGIBNEZIR10.07.1934.Kozići, Rogatica
KRAJINAALIJAJAKUB03.09.1904.Rogatica
KRAJINAAHMETABDULAH1934Rogatica
KRAJINARAGIBMUSTAFA (Zlatni Ljiljan)26.07.1967.Rogatica
KRAJINADURMORASIM11.11.1930.Živaljevina, Rogatica
KRAJINAISMETSADETA10.08.1913.Rogatica
KRAŠIĆSULEJMANSEMIZ1957Goražde
KRLUČĆAMILMUŠAN1957Rogatica
KUJOVIĆHAMEDMUNIRA01.12.1945.Rogatica
KUJOVIĆKASIMALIJA01.02.1977.Varošište, Rogatica
KUJOVIĆALIJAĐULAGA06.09.1940.Varošište, Rogatica
KUJOVIĆĐULAGAHAJRUDIN1972Mesići-Rogatica
KUJOVIĆNEZIRHUSO08.05.1936.Rogatica
KUJOVIĆNEZIRISLAM16.01.1939.Varošište, Rogatica
KUJOVIĆHAMEDMUNIRA01.12.1945.Rogatica
KUKAVICAGALIBSALKO07.01.1943.Rogatica
KULIĆMAHMUTALIJA01.01.1937.Rogatica
KULIĆADEMHAJRIJA10.07.1933.Karačići, Rogatica
KULIĆMALKANSULJO02.02.1929 Varošište, Rogatica
KULIĆMEHMEDŠAHA08.03.1923.Jarovići, Rogatica
KULOVACNURKOATIF13.01.1947 Žepa, Rogatica
KULOVACNEZIRENVER - Zlatni Ljiljan21.01.1947.Rogatica
KULOVACBEĆIRHASAN1928Žepa, Rogatica
KULOVACHALILIRFAN1954Vratar, Rogatica
KULOVACNAZIFKADRIJA20.01.1949.Žepa, Rogatica
KULOVACMUSTAFAMUŠAN20.04.1965Godimilje, Rogatica
KULOVACNUSRETNAZA1963Vratar, Rogatica
KULOVACRASIMNIJAZ1964Vratar, Rogatica
KULOVACEMINRASIM1940Vratar, Rogatica
KULOVACSELIMSELMAN18.12.1938Žepa, Rogatica
KULOVACSULJOŠEVKA10.05.1929.Godimilje, Rogatica
KULOVACBEĆIRZAJKO29.01.1947Rogatica
KURBAGIĆAHMETAHMET1943Rogatica
KURSPAHIĆŠERIFMUNIRA1939Rogatica
KURTĆEHAJIĆDEŠOBESIM05.12.1935.Rogatica
KURTIĆMUJOALIJA20.08.1937.Kukavice, Rogatica
KURTIĆHUSOASIM1926Žepa, Rogatica
KURTIĆSALIHEDHEM25.02.1956.Rogatica
KURTIĆALIJAFAHRUDIN08.01.1966.Kukavice, Rogatica
KURTIĆSULJOFEHIM07.10.1956.Pokrivenik, Rogatica
KURTIĆHUSOHAMED1931Rogatica
KURTIĆSALIHMUNIB1952Vratar, Rogatica
KURTIĆMUJONURKO02.02.1958.Rogatica
KURTIĆASIMRASIM13.10.1954.Vratar, Rogatica
KURTIĆVELIJASABAHUDIN01.01.1971.Kukavice, Rogatica
KURTIĆ HUSOSALIH25.05.1924.Vratar, Rogatica
KUSTURAHILMOHAMDIJA15.01.1973Jasenice, Rogatica
KUSTURANAZIFHANKA19.06.1895.Rogatica
KUSTURAIBRAHIMNEDŽAD13.02.1963.Rogatica
LAKOVIĆŠABANHAMEDnema podatakaRogatica
LIHIĆAHMEDAMELA28.03.1977.Rogatica
LIHIĆALIJAAVDO02.07.1935.Rogatica
LIHIĆMUJOĐULESMA20.05.1935.Rogatica
LIHIĆMUHAREMFATIMA10.12.1922.Rogatica
LIHIĆĆAMILHAŠIM20.06.1934.Rogatica
LIHIĆALIJANEZIR1941Rogatica
LISIĆMEHMEDFADIL15.05.1958.Ljubomišlje, Rogatica
LISIĆMUZAFERNERMIN03.04.1972.Rogatica
LISIĆGALIBMESUD18.10.1968.Ljubomišlje, Rogatica
LUTVIĆAVDOAVDIJA03.06.1953.Rogatica
LUTVIĆEDHEMNAIL02.04.1951.Zakomo, Rogatica
MAHMUTOVIĆHUSOAHMO1933?Rogatica
MAKAŠŠAČIRABID15.05.1914.Rogatica
MAKAŠSULEJMANAMIR03.08.1970 Rogatica
MAKAŠAHMETHABIBA05.06.1943.Rogatica
MAKAŠDERVIŠ JUSUF07.12.1909.Surovi, Rogatica
MAKAŠOMERJUSUF10.02.1907.Kukavice, Rogatica
MAKAŠRASIMNEDŽAD11.02.1975.Kukavice, Rogatica
MAKAŠABIDNUSRET10.10.1937.Rogatica
MAKAŠFEJZORAZIJA10.05.1931.Kukavice, Rogatica
MAKAŠHASANRUŠID12.06.1925 Rogatica
MAKAŠHUSEINSEJDALIJAnema podatakaKukavice, Rogatica
MAKAŠMUJOZIJAD28.12.1967.Kukavice, Rogatica
MAŠIĆFEHIMNURKO05.01.1973.Đedovici, Rogatica
MAŠIĆEDHEMDŽEMAL1957Kukavice, Rogatica
MAŠIĆHALILEDHEMnema podatakaĐedovici, Rogatica
MAŠIĆSULJOMUNIBnema podatakaĐedovici, Rogatica
MAŠIĆSULJOMUSTAFA29.01.1973.Đedovici, Rogatica
MAŠIĆHASANSAMIRnema podatakaĐedovici, Rogatica
MAŠIĆ EDHEMDŽEMAL zv. KEMO 23.09.1956.Kukavice, Rogatica
MATOVIĆMUJOSEJDO17.02.1953.Rogatica
MEDNOLUČANINTAHIRĆAMIL23.09.1954.Seljani, Rogatica
MEDNOLUČANINNEDŽIBFUAD (Peva)08.10.1964.Sarajevo
MEDNOLUČANINNEDŽIBNEDZAD1967Rogatica
MEDNOLUČANINTAHIRRAMIZ 28.01.1952 Seljani, Rogatica
MEHIĆOSMANADIL10.06.1958.Rogatica
MEHIĆOSMANAVDO1951Dub, Rogatica
MEHIĆMEHOIBRAHIM1949Osovo, Rogatica
MEHIĆIBRAHIMMEHO1977Osovo, Rogatica
MEHMEDOVIĆSALKOHAJRUDIN02.11.1931.Rogatica
MEHMEDOVIĆSULJAGAISMET05.11.1941.Rogatica
MEŠANOVIĆMUSANNAZIF1967Satorovici, Rogatica
MEŠANOVIĆSALKODŽEMILA15.03.1912.Rogatica
MEŠANOVIĆEMINHAMDIJA01.01.1953.Rogatica
MEŠANOVIĆMUJONURKIJA00.00.1905.Šatorovići, Rogatica
MEŠIĆMURADIFMIRSAD13.12.1960.Sarajevo - Sarajevo
MILIĆALIJAADIL25.03.1959.Rogatica
MILIĆHAMDOAHMED27.07.1965.Kovanj, Rogatica
MILIĆALIJAENVER24.04.1949.Mahala, Rogatica
MILIĆNUMOEŠREF1907Mahala, Rogatica
MILIĆMUŠANDŽEHVAnema podatakaMahala, Rogatica
MILIĆNAZIFDŽEVAD1972Mahala, Rogatica
MILIĆSALIMHAJRUDIN Zlatni ljiljan05.03.1972.Rogatica
MILIĆRAMIZJASMIN26.05.1966.Mahala, Rogatica - Sarajevo.
MILIĆADEMNAZIF1950Mahala, Rogatica
MILIĆADEMSALIM1940Mahala, Rogatica
MIRVIĆALIJAAVDO1956Šatorovići, Rogatica
MIRVIĆHALILBEHADILnema podatakaOsovo, Rogatica
MIRVIĆHASIBSEJFO03.11.1948.Šatorovići, Rogatica
MIRVIĆBEHADILSEAD05.01.1954.Osovo, Rogatica
MIRVIĆBEHADILSULJO13.11.1953.Osovo, Rogatica
MIŠIĆISMETAZEM10.04.1954.Rogatica
MIŠIĆOMERMUJO02.04.1969.Ljubomišlje, Rogatica
MIŠIĆISMETMUSTAFA26.08.1949.Ljubomišlje, Rogatica
MIŠIĆAZEMSAMIR Zlatna polic. znacka27.11.1975.Ljubomišlje, Rogatica
MLADENOVIĆTIHOMIRADONIS14.02.1972.Rogatica
MUFTIĆSEJFULAHFUAD30.05.1932.Rogatica
MUFTIĆFUADSAMIR24.11.1973.Rogatica
MUHIĆAVDOALIJA05.08.1949.Rogatica
MUHIĆŠEĆOĆAMKA1909Vragolovi, Rogatica
MUHIĆAVDOEŠREF04.06.1936.Živaljevina, Rogatica
MUHIĆEŠREFFUAD04.08.1962Živaljevina, Rogatica
MUHIĆŠEFKIJAHASANnema podatakaRogatica
MUHIĆOMERMUSTAFA17.05.1933.Rogatica
MUHIĆHUSOOMER08.06.1963.Šljivno, Rogatica
MUHIĆSALIHRAŠIDA1919Rogatica
MUHIĆFERIDREUF24.12.1954.Vragolovi, Rogatica
MUHIĆALIJASEJDALIJA1975Rogatica
MUHIĆIBRAHIMTAIB10.09.1953.Rogatica
MUHIĆOSMANŠEMSO15.03.1939.Vragolovi, Rogatica
MUJČINOVIĆŠEĆANASIM15.05.1933.Borovac, Rogatica
MUJČINOVIĆMUJOHASIB25.10.1975.Borovac, Rogatica
MUJČINOVIĆALIJAHASKA46128:00:00Rogatica
MUJČINOVIĆ ASIMMUJO25.02.1951Borovac, Rogatica
MUMINOVIĆMEHOHAJRA1968Čadovina, Rogatica
MUŠANOVIĆSULJOADNAN23.02.1977.Rogatica
MUŠANOVIĆOSMANDŽEVAD04.07.1965.Rogatica
MUŠANOVIĆMUHAREMMUHIDIN03.06.1962.Rogatica
MUŠANOVIĆOSMANSULJO23.03.1951.Rogatica
MUŠOVIĆVELIJAADIL 28.01.1947.Zakomo, Rogatica
MUŠOVIĆSARIJAMEHO 1959Zakomo, Rogatica
MUŠOVIĆALIJANAIL 30.06.1956 Rogatica
MUŠOVIĆNAZIFRAMIZ 15.06.1942.Zakomo, Rogatica
MUŠOVIĆMEHOSARIJA 25.01.1930Zakomo, Rogatica
NALBANTIĆHALIDAHMED10.05.1910.Rogatica
NALBANTIĆAHMEDBAKIR15.01.1955.Rogatica
NALBANTIĆADILBEHADIL03.01.1942.Rogatica
NALBANTIĆIBRAHIMFAIKnema podatakaRogatica
NALBANTIĆRAŠIDHASAN10.10.1900.Rogatica
NALBANTIĆHAMDONEDIM21.05.1947.Rogatica
NALBANTIĆMUHAMEDRASIM20.10.1964.Rogatica
NEVORIĆREŠIDFATIMAnema podatakaKukavice, Rogatica
NOKTOISMETZIKRET25.08.1961Kopjevići, Rogatica
NUREDINIMUHAREMASIM21.03.1953.Rogatica
NUREDINIMUHAREMFERID03.05.1962.Rogatica
NUREDINIMUHAREMKEMAL10.09.1955.Rogatica
OMANOVIĆESEDALMIR1973Žepa, Rogatica
OMANOVIĆMEHOEDHEM13.09.1939.Ljubomišlje, Rogatica
OMANOVIĆRASIMERMIN14.01.1983.Žepa, Rogatica
OMANOVIĆISMETFEHIM1952Žepa, Rogatica
OMANOVIĆJUSUFHASAN1929Žepa, Rogatica
OMANOVIĆBEĆIRKASIM07.07.1931.Rogatica-Kramer Selo
OMANOVIĆHIMZOMIRSAD04.08.1969.Bjelogorci, Rogatica
OMANOVIĆMUNIBMIRSAD07.01.1974.Žepa, Rogatica, Rogatica
OMANOVIĆHILMOOMER1974Ljubomišlje, Rogatica
OMANOVIĆSEJDALIJARIFET1976Žepa, Rogatica
OMANOVIĆEDHEMSALKO03.01.1960.Ljubomišlje, Rogatica
OMANOVIĆBEHADILSEJDALIJA1940Žepa, Rogatica
OMANOVIĆSEJDALIJASENAID1971Žepa, Rogatica
OMANOVIĆUZEIRVELIJA1948nepoznato
OMERAGIĆAHMETALIJA05.05.1931.Rogatica
OMERAGIĆHAMIDHIMZOnema podatakaRogatica
OMERAGIĆAVDOMEHMED1962Rogatica
OMERAGIĆRAGIBMELIHA01.05.1971.Orahovo, Rogatica
OMERAGIĆHUSOMIRSAD29.03.1970.Rogatica
OMERAGIĆIFETNERMIN08.09.1970.Orahovo, Rogatica
OMERAGIĆAHMETOMER1928Orahovo, Rogatica
OMERAGIĆIBRAHIMOSMAN08.01.1959.Rogatica
OMERAGIĆHAMIDREMZIJA08.01.1947.Rogatica
OMERAGIĆJUSUFŠUKRIJA04.01.1957.Seljani, Rogatica
OMERAGIĆKASIMZIJAD01.01.1961.Orahovo, Rogatica
OMERBAŠIĆMUJOŠEFKIJA16.09.1954.Kovanj, Rogatica
OMERBEGOVIĆSELIMHASIB01.02.1905.
OMERBEGOVIĆHASIBOSMAN08.02.1948.Pašić Kula, Rogatica
OMERBEGOVIĆHILMOSINANnema podatakaRogatica
OMEROVIĆŠAĆIRALIJA07.09.1944.Rogatica
OPRAŠIĆNAZIFMUHAMEDnema podatakaSarajevo
OPRAŠIĆSABITRUKIJA05.04.1930.Kovanj, Rogatica
OSMANOVIĆDERVIŠAIŠA00.00.1898.Godimilje, Rogatica - Šetići, Rogatica
OSMANOVIĆZAJKOBAJRO1924Šetići, Rogatica
OSMANOVIĆHIMZOFAHROnema podatakaRogatica
OSMANOVIĆHASOHAZIM05.01.1971.Šetići, Rogatica
OSMANOVIĆBAJROISMETnema podatakanepoznato
OSMANOVIĆSALKOJAKUB15.01.1930 Šetići, Rogatica
OSMANOVIĆBEGOMEHO13.03.1924.Pasic Kula, Rogatica
OSMANOVIĆZULFOMUHAMEDnema podatakaRogatica
OSMANOVIĆHAMEDMUSTAFAnema podatakaRogatica
OSMANOVIĆHAMEDNAILnema podatakaRogatica
OSMANOVIĆAVDOSAFETnema podatakaKovačica, Rogatica
OSMANOVIĆJAKUBSALIH02.10.1959Rogatica
OSMANOVIĆJAKUBSALIM22.08.1954.Rogatica
OSMANOVIĆUZEIRSALKO11.10.1925.Dobrače, Rogatica
OSMANOVIĆJUSOSELIMnema podatakaDobrače, Rogatica
OSMANOVIĆADILSULJO03.05.1932 Rogatica
OSMANOVIĆJUSOZAHIDnema podatakaDobrače, Rogatica
OTAJAGIĆMUSTAFAJUSUF19.03.1948.Rogatica
OTAJAGIĆHASIBKADRIJA1965Slap, Rogatica
OTAJAGIĆADILMIRSAD1972Sarajevo
OTAJAGIĆADILMIRSUDIN1976Sarajevo
OTAJAGIĆRAHMANNAZIF01.09.1956 Pašić Kula, Rogatica
OTAJAGIĆNAZIFRAHMAN11.12.1926.Pašić Kula, Rogatica
OTAJAGIĆŠEMSORASIM1938Pripećak, Rogatica
OTAJAGIĆNAILSARIJA02.01.1957.Rogatica
PALIĆMURATAVDO 04.04.1958.Han Pjesak
PALOMUNIBNAIL1958Jarovići, Rogatica
PALODŽEMAIL-ABAZŠEVKA23.05.1955.Jarovići - Rudo - SARAJEVO
PARAGANLIJABEĆIRMUJO6/19/1965Slap, Rogatica
PARAGANLIJAZAJKORAMIZ 09.04.1957.Plane, Han Pijesak
PARGANLIJAŠAĆIRHUSO19.02.1929 Slap, Rogatica
PARNICAHASIBALIJA05.01.1947.Rogatica
PARNICAHASIBDŽEVADnema podatakaVratar, Rogatica
PARNICAMIRALEMIBRO01.05.1953 Žepa, Rogatica
PARNICAHASIBKEMAL1964Vratar, Rogatica
PARNICAHASIBMEHMEDALIJA1953Vratar, Rogatica
PAROVIĆMURADIFMEHMED09.02.1956.Parovici, Rogatica
PAŠIĆEDHEMABID31.10.1974.Rakitnica, Rogatica
PAŠIĆALIJAADIL17.02.1971.Rakitnica, Rogatica
PAŠIĆMUSTAFAAHMET15.07.1933.Rakitnica, Rogatica
PAŠIĆALIJAALJO11.06.1966.Rakitnica, Rogatica
PAŠIĆNAZIFARIF14.10.1949.Rakitnica, Rogatica
PAŠIĆRAMOAVDO13.11.1939.Rakitnica, Rogatica
PAŠIĆMUHAMEDAZEM02.05.1969.Rakitnica, Rogatica
PAŠIĆOSMANBIBA1907Rakitnica, Rogatica
PAŠIĆSELIMĆAMILnema podatakaRakitnica, Rogatica
PAŠIĆMEHMEDDERVIŠ06.05.1930.Rogatica
PAŠIĆMIDHATEDIN06.06.1974.Rogatica
PAŠIĆMIDHATEMIR21.03.1973.Rogatica
PAŠIĆAHMOENVER08.01.1960.Rakitnica, Rogatica
PAŠIĆAHMOESAD12.01.1957.Rakitnica, Rogatica
PAŠIĆAVDIJAHANKA03.05.1908.Rakitnica, Rogatica
PAŠIĆNAILIZET12.03.1937 Rakitnica, Rogatica
PAŠIĆIZETMESUD04.05.1974.Rakitnica, Rogatica
PAŠIĆHAMDIBEGMIDHAT23.09.1945.Rogatica
PAŠIĆSALKOMIDHAT06.05.1941.Rogatica
PAŠIĆSELIMMIRSADnema podatakaRakitnica, Rogatica
PAŠIĆAHMOMUJO07.09.1953.Rakitnica, Rogatica
PAŠIĆKASIMNAZIJA03.08.1953.Rogatica
PAŠIĆABIDNURKO18.06.1919.Rakitnica, Rogatica
PAŠIĆHIMZOSALIMnema podatakaRakitnica, Rogatica
PAŠIĆRAMOSARIJA15.10.1930.Rakitnica, Rogatica
PAŠIĆRASIMSEAD15.03.1962.Rakitnica, Rogatica
PAŠIĆAVDOSEJDA08.10.1907Rakitnica, Rogatica
PAŠIĆHAMIDŠEMSO22.09.1956.Rakitnica, Rogatica
PAŠIĆDERVISSINAN-efendija20.11.1920.Rakitnica, Rogatica
PAŠIĆIZETVAHID17.11.1969.Rakitnica, Rogatica
PAŠIĆZEJNILZEMKA02.03.1945.Rakitnica, Rogatica
PAŠIĆIZETZIJAD23.08.1972.Rakitnica, Rogatica
PAVICAZAHIDMUHAMED11.04.1975.Rogatica
PAVICAZAHIDRASIM31.01.1980Rogatica
PEŠTOHASANEKREM23.03.1930.Rogatica
PEŠTOABDULAHFATIMA01.12.1947.Rogatica
PEŠTOHIVZOMUZAFERnema podatakaRogatica
PEZOEDHEMFEHIMA21.05.1941.Rogatica
PEZOMEHOJASMIN19.06.1964.Rogatica
PINJOŠERIFBAJRO1952Rogatica
PLANJAAHMETAHMET1951Planje, Rogatica
PLANJAHASANBAZIZ10.02.1955.Rogatica
PLANJAMUJOEMIR15.03.1976.Rogatica
PLANJAHASANISMETnema podatakaPlanje, Rogatica
PLEĆOABDULAHALIJA1955Rogatica
PLEHOSEJFOBEĆIR1953Osovo, Rogatica
PLEHOSALKOHAMZA1961Osovo, Rogatica
PLEHOIBRAHIMMUHAMED03.02.1958.Kovanj, Rogatica
PLEHOZAJKOSELIM31.05.1912.Rogatica
PLEHOSELIMŠEMSO10.04.1948Pticijak-Rogatica
PODŽIĆSULEJMANAHMO1943Žepa, Rogatica
PODŽIĆMEHMEDĆAMKA19.04.1959.Holujaci, Višegrad - Višegrad
PODŽIĆNepoznatoĆAMKINO DIJETEnema podatakaHolujaci, Višegrad - Višegrad
PODŽIĆJAKUFHARISnema podatakaŽepa, Rogatica
PODŽIĆZEJNILJAKUF1955Žepa, Rogatica
PODŽIĆALIJAMUJO01.04.1971.Višegrad - Višegrad
PODŽIĆMUJOFIKRET09.01.1965.Žepa, Rogatica, Rogatica - Sarajevo
PODŽIĆHUSONURA1918Žepa, Rogatica
PODŽIĆTIFANŠERIF1948Žepa, Rogatica
POLJOMUHAMEDĆAMIL05.03.1948 Stara Gora, Rogatica
POLJOHASANŠEMSO1923Stara Gora, Rogatica
PRUTINAISMETVEHID27.03.1953.Brčigovo, Rogatica - Sarajevo
RAĐOMUHAMEDHAFIZA03.11.1940.Rađevići, Rogatica
RAĐOHAMEDMEHO1937Rađevići, Rogatica
RAĐOMEHMEDSALKO16.12.1938.Rađevići, Rogatica
RAMIĆSALIHAGO1954Seljani, Rogatica
RAMIĆALIJA AHMET1930Rogatica
RAMIĆBEĆIRAHMET1977Slap, Rogatica
RAMIĆBEGOAHMET08.01.1971.Pripećak, Rogatica
RAMIĆŠEMSOAHMET10.05.1940.Pripećak, Rogatica
RAMIĆEDHEMALAGA25.10.1969.Pripećak, Rogatica
RAMIĆDEDOALMASA10.06.1908.Strmac, Rogatica
RAMIĆMUŠANAZEM15.07.1928 Rogatica
RAMIĆAZIZBEĆIR03.07.1945.Slap, Rogatica
RAMIĆŠAĆIRBEGAZIJA16.06.1924.Rogatica
RAMIĆJUSUFBEHADIL05.06.1951.Strmac, Rogatica
RAMIĆMEHMEDEŠREF12.08.1956Rogatica (Zahrid)
RAMIĆHAMIDFEHIM1932Rogatica
RAMIĆAZEMHALIL1967Rogatica
RAMIĆSALKOHAMID20.11.1905.Strmac, Rogatica
RAMIĆBEHADILHASIBA01.02.1933.Pripečak, Rogatica - Biljino Polje, Rogatica
RAMIĆAHMETMUSTAFA19.01.1966.Pripećak, Rogatica
RAMIĆHASANNAIL1953Strmac, Rogatica
RAMIĆIBRIŠIMRAMO03.01.1963.Pripećak, Rogatica
RAMIĆARIFRAZA 1948Borike, Rogatica
RAMIĆRASIMSUAD18.09.1965.Rogatica
RAMOVIĆAVDOBEĆIR18.08.1937.Seljani, Rogatica
RAMOVIĆLATIFHASAN21.01.1943.Seljani, Rogatica
RAMOVIĆHASANHUSO1969Seljani, Rogatica
RAMOVIĆHASANISMET16.06.1931.Rogatica
RAMOVIĆHAMIDSULJO1953Seljani, Rogatica
REDŽIĆNUMONURIJAnema podatakaRogatica
RUČIĆHALILBEGO12.07.1945.Rogatica
RUČIĆOSMANHALIL15.02.1934.Rogatica
RUČIĆMEHMEDHIMZO18.09.1949.Ćavčići, Rogatica
RUČIĆBEGOŠEĆA27.03.1927Rogatica
ŠABANIĆRASIMASIMnema podatakaRogatica
ŠABANIĆHAJDOHALID15.09.1938Šatorovići, Rogatica
ŠABANIĆMEHMEDMEHO05.06.1947.Rogatica
ŠABANIĆLUTVOMUJO1969Šatorovići, Rogatica
ŠABANIĆMEHMEDSUVAD20.11.1951.Rogatica
ŠABANOVIĆMAHMUTBEHIJA1932Brčigovo, Rogatica
ŠABANOVIĆTIFANŠEĆAN1962Ljubomislje, Rogatica
SAČIĆOMERSMAIL02.04.1938.Rogatica
SALANHUSOHATA13.05.1900.Rogatica
SALANMUSTAFAHUSEIN06.05.1906.Rogatica
SALANAHMEDIBRAHIM11.06.1955.Rogatica
SALANOVIĆHUSOSULEJMAN01.01.1930.Rogatica
SALČINOVIĆLATIFDŽEVAD27.04.1956.Rogatica
SALIĆHAKIJAAZIZ03.08.1967 Pripećak, Rogatica
SALIĆLUTVOBAJRO29.08.1963.Pripećak, Rogatica
SALIĆIBROBISMO1954Pripećak, Rogatica
SALIĆHIMZOENVER15.04.1952.Pripećak, Rogatica
SALIĆJUSUFDŽEMAIL20.10.1972.Pripećak, Rogatica
SALIĆIBRAHIMHAMED1928Pripećak, Rogatica
SALIĆHAKIJARAMIZ1957Pripećak, Rogatica
SALIĆLUTVOVAHID23.04.1972.Pripećak, Rogatica
SALIHAGIĆFADILBAJAZID1960Kovačica, Rogatica
SALIHAGIĆGALIBELVEDIN01.04.1971.Brezje, Rogatica
SALIHAGIĆFADILMEHMED12.10.1966.Dobrace, Rogatica
SALIHOVIĆALIJAZAJKO12.04.1938.Rogatica
ŠALO-SALOFEHIMMUSTAFAnema podatakaRogatica
SARAČEVIĆAGOAGO08.02.1944.Ljubomišlje, Rogatica
SARAČEVIĆDAUTELVIR20.11.1972.Rogatica
SARAČEVIĆBEKTOALIJA21.08.1959.Ljubomišlje, Rogatica
SARAČEVIĆALIJAALMA12.09.1988.Ljubomišlje, Rogatica
SARAČEVIĆKADRIJAHAJRUDINnema podatakaRogatica
SARAČEVIĆDAUTMEHO1978Rogatica
SARAČEVIĆAGANSELIM1953Rogatica
ŠATROVIĆEMINĆAMILnema podatakaRogatica
ŠATROVIĆAHMETHALIL10.05.1917.Rogatica
ŠATROVIĆEMINRAMIZ10.02.1934.Rogatica
ŠEHIĆHASANASIM12.05.1942.Rogatica
ŠEHIĆIBRAHIMHASAN (Seha)11.03.1950.Rogatica
ŠEHIĆHAJRAGAMUHIDIN14.10.1965.Rogatica
ŠEHIĆHAJRAGAŠERIF07.05.1967.Rogatica
SEJTARIJAHUSOATIF16.03.1932.Kramer Selo, Rogatica
SEJTARIJAISMETDŽEVAD Zlatni Ljiljan15.01.1961.Rogatica
SEJTARIJAATIFHAJRO05.07.1916 Kramer Selo, Rogatica
SEJTARIJAJUSOISMET18.08.1928.Rogatica
SEJTARIJAATIFSAFET03.05.1971.Kramer Selo, Rogatica
SELIMBEGOVIĆNURIJAABDULAH19.01.1925.Rogatica
SELIMBEGOVIĆHUSOBEHIJA23.09.1941.Rakitnica, Rogatica
SELIMBEGOVIĆMUSTAFAMAHMUT25.03.1969.Lepenica, Rogatica
SELIMBEGOVIĆMUJOMUJO07.10.1944.Lepenica, Rogatica
SELIMBEGOVIĆOMERNEDŽIB (Tafro)24.03.1924.Rogatica
ŠETAŠABANDEVLA00.00.1907.Šetići, Rogatica - Višegrad
ŠETARAŠIDGALIB17.04.1973.Kamenica, Višegrad
ŠETIĆHAKIJAAMER04.07.1968.Šetići, Rogatica - Sarajevo
ŠETIĆDERVIŠALIJAFUAD15.03.1932.Rogatica
ŠETIĆHASIBHAMDO21.05.1925.Rogatica
SIBALOĆAMILABDULAH19.02.1959.Rogatica
SIBALOĆAMILHAMED30.12.1960.Biljino Polje, Rogatica
SIBALOĆAMILNEDŽIB 20.04.1963.Zahrid, Rogatica
SIJERČIĆMUSTAFAISMET26.10.1963.Rogatica
SIJERČIĆHAMZAMEHMEDALIJA15.06.1934.Kovanj, Rogatica
SIJERČIĆĆAMILMUBERA11.11.1961.Goražde - Višegrad
SIJERČIĆMUHAMEDMUSTAFA31.01.1929.Rogatica
SIJERČIĆMUHAMEDSALEM15.09.1932.Rogatica
SIJERČIĆHAMDIJASEJDALIJA17.03.1957.Kovanj, Rogatica
ŠIŠIĆHAJRULAHALBIN23.12.1967.Rogatica
ŠIŠIĆMUSTAFAALMIR02.03.1971.Kukavice, Rogatica
ŠIŠIĆMUHAREMHADŽIRA zv. DŽIRKA 11.11.1931.Kukavice, Rogatica
ŠIŠIĆABIDHAŠA1925Rogatica
ŠIŠIĆSALKOMIRSAD21.06.1968.Kukavice, Rogatica
ŠIŠIĆABDULAHMUAZ1964Šatorovići, Rogatica
ŠIŠIĆPAŠANŠEFIKA1969Laze, Rogatica
SIVICAOSMANHASAN25.09.1924.Pašić Kula, Rogatica
ŠKALJIĆMUSTAFADEVLA07.01.1925.Rogatica
ŠKALJIĆTAIBHAZIM19.06.1951.Rogatica
ŠKALJIĆMEHOTAIB03.01.1924.Rogatica
SMAJIĆHAJRUDINHASIB06.02.1963.Kalimanići, Sokolac
SMAJIĆHAJRUDINŠEMSUDIN02.01.1970.Kalimanići, Sokolac
SMAJIĆSALKOMINAnema podatakaKukavice, Rogatica
SMAJIĆBEĆIRMUHAMEDnema podatakaRogatica
SMAJIĆNURKONURIJA20.11.1946.Rogatica
SMAJIĆNURKOSALKO01.01.1952.Živaljevići, Rogatica
SMAJLOVIĆMURATMINA20.04.1929.Kukavice, Rogatica
SMAJLOVIĆIBROSALKOnema podatakaRogatica
SMAJLOVIĆIBROŠAĆIRnema podatakaKukavice, Rogatica
SOČIVICARASIMASIM14.12.1974.Rogatica
SOČIVICAKASIMRASIM24.12.1942.Rogatica
SOKOLOVIĆZAHIRHAFIZA01.05.1900.Rogatica
SOLAKIBRAHIMOSMAN10.01.1932.Rogatica
ŠOVŠIĆEMINELVIRnema podatakaVragolovi, Rogatica
ŠOVŠIĆAGOHAMID04.01.1951.Vragolovi, Rogatica
SPORIŠEVIĆAVDOAHMED02.01.1966.Dub, Rogatica
STAROGORČIĆMEHOBEHKA23.10.1932.Živaljevići, Rogatica
ŠTETALUTVOAGO28.08.1942.Šena Krena, Rogatica
ŠTETAABDULAHHAŠIM30.03.1934.Rogatica
ŠTETAAGONAZIJA29.01.1947.Šena Krena, Rogatica
ŠTETAAGOSAMIJA03.01.1974.Šena Krena, Rogatica
SUĆESKAHUSEINNURKO28.11.1955.Rogatica
SULJAGICSAFETAMIR1973Sočice, Rogatica
ŠUŠASALKOAHMEDnema podatakaKujundžijevići, Rogatica
ŠUŠAALIJAHAŠIM02.03.1939.Kujundžijevići, Rogatica
ŠUŠAOMERMEDIHA23.06.1969.Kujundžijevići, Rogatica
ŠUŠAHAŠIMNEZIR23.04.1959.Kujundžijevići, Rogatica
ŠUŠABEĆIRNURA20.03.1931.Kujundžijevići, Rogatica
ŠUŠARAMORAMIZ29.09.1952.Kujundžijevići, Rogatica
ŠUVALIJAGALIBHAJRUDIN01.01.1972.Kovačica, Rogatica
ŠUVALIJAESADRAMIZ05.09.1976.Kovačica, Rogatica
ŠUVALIJAUZEIRSULEJMEN08.08.1946.Rogatica
TABAKOVIĆMUSTAFAAHMEDnema podatakaRogatica
TABAKOVIĆMUSTAFAEMINA17.06.1948.Višegrad - Rogatica
TABAKOVIĆEJUBMAHZA zv. AZA15.10.1949.Slap, Rogatica - Sarajevo
TABAKOVIĆŠAĆIRFADIL1940Slap, Rogatica
TABAKOVIĆŠAĆIRMUHAMED02.02.1943.Slap, Rogatica
TABAKOVIĆMEHOMUJO18.08.1965Rogatica
TABAKOVIĆMEHMEDSABRIJA (Zlatni Ljiljan)02.08.1957Rogatica
TABAKOVIĆABDULAHSALEM15.06.1975 Slap, Rogatica
TANKOVIĆHAMZAMUSTAFA05.05.1931.Rogatica
TANTULAIBRAHIMFATIMA1914Rogatica
TANTULASMAJOSULEJMAN19.10.1929 Rogatica
TANTULAOMERSUVAD16.08.1973Rogatica
TESKEREDŽIĆJAKUPEMIR18.12.1970.Rogatica
TESKEREDŽIĆJUSUFSENIJA18.02.1948.Rogatica
TESKEREDŽIĆŠEMSOAHMET1906Rogatica
TITORIĆNAZIFNAZIF02.05.1945.Rogatica
TORLAKOMERAMIRA23.11.1987.Laze, Rogatica
TORLAKIBRIŠIMAZIZ15.10.1950.Rogatica
TORLAKMEHMEDEDHEM1945Laze, Rogatica
TORLAKHAMDIJAEDITA08.06.1982.Sarajevo
TORLAKRAHMANELVIR13.07.1979.Laze, Rogatica
TORLAKRAHMANEMIR05.05.1977.Laze, Rogatica
TORLAKOMEREMIRA1987Laze, Rogatica
TORLAKEDHEMHAMED11.08.1967.Laze, Rogatica
TORLAKOMERJUSUF06.06.1913.Laze, Rogatica
TORLAKEDHEMMEHMED16.01.1970.Laze, Rogatica
TORLAKĆAMILMEHO1945Rogatica
TORLAKALIJAMULKA1957Laze, Rogatica
TORLAK(Omera i Mulke)nerođeno dijetenerođeno dijeteLaze, Rogatica
TORLAKOMERNERMINA27.04.1989.Laze, Rogatica
TORLAKJUSUFOMER1949Laze, Rogatica
TORLAKSALIHOSMAN1952Laze, Rogatica
TORLAKJUSUFRAHMAN05.04.1957.Laze, Rogatica
TORLAKRASIMRAMIZA08.05.1957.Laze, Rogatica
TVRTKOVIĆŠEMSO TESKEREDŽIĆRABIJA1906Rogatica - Višegrad
TVRTKOVIĆMEDOREUF24.02.1973.Višegrad
VATREŠMEDOADIL1931Žepa, Rogatica
VATREŠŠEĆANBAJRO1963Ribioc, Rogatica
VATREŠMUJOFATA00.00.1907.Ribioc, Rogatica - Rogatica
VATREŠHUSEINHALIL1958.?Rogatica
VATREŠĆAMILHAMDIJA15.01.1950.Rogatica
VATREŠSULEJMANHUSEIN1936Ribioc, Rogatica
VATREŠASIMISMET1966Rogatica
VATREŠŠEĆANMEHMED20.10.1949.Ribioc, Rogatica
VATREŠMEHMEDMIRSAD1970Ribioc, Rogatica
VATREŠĆAMILOMER01.01.1944.Rogatica
VATREŠMUŠANSAMIR14.05.1963.Živaljevina, Rogatica
VATREŠSARIJASANIJA1970Ribioc, Rogatica
VATREŠĆAMILSARIJA19.10.1939.Rogatica
VATREŠŠEĆANSELMAN01.01.1953.Ribioc, Rogatica
VATREŠABIDŠEMSO29.11.1956.Šena Krena, Rogatica
VATREŠSARIJASENIJA13.08.1965.Rogatica
VELIĆOMERSEAD06.03.1961.Rogatica
VILIĆMUSTAFAADEM1974Slap, Rogatica
VILIĆADEMMUSTAFAnema podatakaSlap, Rogatica
VRANAMUSTAFAEDIN27.04.1973.Rogatica
VRAŽALICAABIDAHMET Zlatni ljiljan03.01.1955.Karaćići-Rogatica
VRAŽALICAOSMANAMIR08.10.1924.Rakitnica, Rogatica
VRAŽALICAHASIBDERVIŠ1961Kopjevići, Rogatica
VRAŽALICANAILEJUB1971Rogatica
VRAŽALICAEMINELMEDIN19.04.1969.Rogatica
VRAŽALICANURKOFERIDA20.04.1954.Rogatica
VRAŽALICARAMOHEDIJA27.03.1940.Rogatica
VRAŽALICAMUNIBVENSANA27.05.1967.Rogatica
VUKASAHMEDADEM27.05.1967.Rogatica
VUKASIBRAHIMADMIR27.02.1988.Rogatica
ZECMUSTAFAHAFIZA10.07.1900.Rogatica
ZECALIJARIJAD05.03.1968.Rogatica
ZECMUSTAFASULEJMAN14.02.1936.Rogatica
ŽIGAMEHOBEĆIR22.01.1953.Godimilje, Rogatica - Sarajevo
ŽIGAISMETEMIN 02.09.1955.Žepa, Rogatica
ŽIGAHAJROERMIN1967Čavčići, Rogatica
ŽIGAAGOHASIB18.02.1939.Godimilje, Rogatica
ŽIGAHASIBIBRO1945Rogatica
ŽIGAAGOMEHO17.04.1930.Godimilje, Rogatica - Sarajevo
ŽIGAMEHOMESUD1951Čavčići, Rogatica
ŽIGAAMIRMUAMER1976Čavčići, Rogatica
ŽIGAMUHAMEDMUHIDIN1977Godimilje, Rogatica
ŽIGAMUHAREMRAGIB10.10.1900.Kukavice, Rogatica
ŽIGAMEHOSALIH1954Rogatica
ZIMIĆABDULAHADIL07.03.1977.Purtići, Rogatica
ZIMIĆHASANALIJA12.08.1953.Seljani, Rogatica
ZIMIĆABIDAMIR1972Žepa, Rogatica
ZIMIĆĆAMILĆAMKA05.06.1909.Brezje, Rogatica - Živaljevići, Rogatica
ZIMIĆAVDIJADŽEVAHIRAnema podatakaŽivaljevići, Rogatica
ZIMIĆHAMDIJAFADIL1958Borak, Rogatica
ZIMIĆFEHRATHATIDŽA07.02.1926.Kovanj, Rogatica
ZIMIĆRAMOMUJO1964Rogatica
ZIMIĆSELMANNESIB1961Rogatica
ZIMIĆHASANNURIJA21.01.1950.Seljani, Rogatica
ZIMIĆHASANSALIH1965Seljani, Rogatica
ZIMIĆNURIJAŠAĆIR1931Seljani, Rogatica
ŽIVALJMUJOALIJA1931Živaljevići, Rogatica
ŽIVALJMUJOESEDnema podatakaŽivaljevići, Rogatica
ŽIVALJDERVOSAMIR- Zlatni Ljiljan25.08.1966.Živaljevići, Rogatica
ŽIVALJHAŠIMVASVIJA1896Živaljevići, Rogatica
ŽIVOJEVIĆKASIMMUHAMED24.11.1973.Rogatica
ZOLOTAOMERAMER16.01.1974.Rogatica
ZOLOTAIBROZAJKO1941Strmac, Rogatica
ZOLOTAHILMOĆAMIL07.02.1957.Borovac, Rogatica
ZOLOTARAMOFADILA06.01.1962.Rogatica
ZOLOTAJAKUPHAJRUDINnema podatakaRogatica
ZUBEROVIĆREDŽOAHMED18.01.1953.Rogatica
ZUBEROVIĆAHMEDAHMEDIN1990Rogatica
ZUBEROVIĆAHMEDALVEDIN1991Rogatica
ZUBEROVIĆMUJOFATA26.10.1951.Rogatica
ZUBEROVIĆRAGIBREFIKA06.09.1960.Rogatica
ZUKANOVICSULJOOSMAN1905Borovsko, Rogatica
ZUKIĆHUSOAVDO21.08.1962.Bjelogorci, Rogatica
ZUKIĆMUJOHAMID 09.03.1953Rogatica
ZUKIĆHASANHARIS10.04.1986.Rogatica
ZUKIĆHASANMEDISA12.08.1983.Rogatica
ZUKIĆHRUSTEMZIBA02.05.1926.Bjelogorci, Rogatica
ZULFIĆOMERĆAMIL1938Babljak, Rogatica
ZULFIĆLUTVOENVERnema podatakaBabljak, Rogatica
ZULFIĆŠEĆOHAJRUDIN22.01.1973.Babljak, Rogatica
ZULFIĆOMERLUTVO1934Babljak, Rogatica
ZULFIĆMUJOMUSTAFA08.01.1939.Babljak, Rogatica
ZULFIĆDERVONASKO20.05.1939.Babljak, Rogatica
ZULFIĆĆAMILOMER01.01.1967.Babljak, Rogatica
ZULFIĆNASKOSEAD25.05.1976.Babljak, Rogatica
ZULFIĆNASKOSEJDALIJA27.04.1951.Babljak, Rogatica
ZULFIĆMUJOŠEĆO1935Babljak, Rogatica
ZULFIĆNASKOSENAD27.07.1970.Babljak, Rogatica
ŽUNIĆ IBRODŽEVAD27.04.1955.Sarajevo - Sarajevo