Žrtve agresije Ostali

PREZIMEIME OCAIMEDATUM ROĐENJAMJESTO STANOVANJAFOTOGRAFIJA
BEGIĆnepoznatoMEHMED00.00.0000.Luka, Srebrenica
BIČIĆŠAĆIRNURIJA05.02.1949.Stoborani, Han Pijesak
COCALIĆĆAMILRAMIZ08.12.1969. Štitarevo , Višegrad
CUPLOV ABDULAHELVEDIN 15.06.1961. Goražde
ČAVKUŠIĆIBRAHIMLATIF18.04.1970. Kamenica, Višegrad
GUŠIĆ IBRIŠIMFUAD04.12.1973. Stoborani, Han Pijesak
GUŠIĆ MUHAMEDBEKTO20.03.1957. Stoborani, Han Pijesak
GUŠIĆ MUHAMEDAVDIJA07.03.1953. Stoborani, Han Pijesak
GUŠIĆ NUSRETBEĆIR13.10.1973. Stoborani, Han Pijesak
GUŠIĆ RASIMARIF 17.04.1964. Stoborani, Han Pijesak
GUŠIĆ SARIJAMEHO 20.02.1948. Stoborani, Han Pijesak
GUŠIĆ ŠABANSALKO02.06.1947. Stoborani, Han Pijesak
HODŽIĆ HAMEDZEJNIL28.05.1957.Podžeplje, Han Pijesak
HODŽIĆ MEHEMEDEMIN19.06.1963. Žlijeb, Višegrad
KADRIMURTEZANKADRIJA 18.11.1960. Tetovo - Krivaće, Han Pijesak
KARČIĆSULJOEDIN22.01.1968. G. Crnča, Višegrad
KARIĆ MURADIFĆAMIL02.05.1967. Ruišta, Višegrad
KRAŠIĆSULEJMANSEMIZ 27.11.1957. Goražde
LILIĆ MUJOFEHIM00.00.1905.Gođenje, Han Pijesak
MUJKIĆMEHMEDHILMO10.08.1955. Brložnik, Han Pijesak
OKAČIĆ IBROEDHEM01.03.1940. Krušev Do, Srebrenica
SUBAŠIĆ AGORIFET 30.10.1957. Podžeplje, Han Pijesak
SUĆESKA ESEDSENAD23.12.1964. Presjeka, Višegrad
TURKOVIĆHALILFADIL 22.03.1953. Vlasenica