HEROINA- ČAMKA KEPEŠ

Jasmin Imamovic – Kad sam bio mali dječak najviše sam bio fasciniran mojom pranenom Čamkom koja…

KO MOŽE PUCATI U ČELO osobi sa sa Down sindromom?!

Ševka Kulovac – Zamislite situaciju u kojoj do zuba naoružan vojnik puca u čelo osobi koja…

Od Čavine jame do Zlovrha

Život na Žepskoj planini je davno započeo i u nekim čudnim epizodama traje i danas. Nema…

HISTORIJAT SELA OSOVO I RODOSLOVLJE PREZIMENA PLEHO

Prošlo je nešto više od tri godine od kako sam započeo sa istraživanjem i prikupljanjem dokumentacije…

Ne dirajte jecaj djece!

Ne dirajte jecaj djece! Danas hladna zemlja plače,Bosna je ostala bez sjaja.Tuga nas je zgrabila još…

Ko Rogaticu ranom zorom budi?

Ko Rogaticu ranom zorom budi kao prije stari ljudi? Čuje li se još galama,ili se sada…

SVAKODNEVNICA – GOST NEZIM HALILOVIC MUDERRIS (28 01 2023)

SVAKODNEVNICA – GOST NEZIM HALILOVIC MUDERRIS (28 01 2023) VIDEO:

20 godina rogatica.com

Kada smo krenuli sa web stranicom www.rogatica.com 2003.g., prvenstveni cilj nam je bio da se Rogatičani…

FEHIM – UČITELJ IZ DVA VIJEKA

Sedamdeset i neke u Žepu, u moju školu, došao savjetnik. Vanredno stanje. Sve pod konac. Uštirkani…

DVADESET I OSAM GODINA OD ROĐENJA NAŠE KĆERKE/SINA NUDŽEJME

Allahu, smiluj se našoj rahmetli Nudžejmi i počasti je zajedno sa nama Firdevsom! DVADESET I OSAM…