Infromacije sa 35. sjednice Skupštine opštine Rogatica

Pored odbornika Skupštine opštine, sjednici su prisustvovali: Načelnik opštine Tomislav Batinić, zamjenik načelnika, sekretar Skupštine opštine, načelnici odjeljenja, predstavnici Savjeta mladih i sredstava javnog informisanja.

Sjednici je prisustvovalo 18 odbornika.

Skupštinom je predsjedavao Kemo Čamdžija, predsjednik Skupštine.Na samom početku sjednice usvojen je sljedeći

 

DNEVNI RED

 

1.Usvajanje zapisnika sa XXXIV sjednice Skupštine opštine Rogatica, održane 14.12.2007.godine;

2.Razmatranje i usvajanje Programa rada Skupštine opštine Rogatica za 2008.godinu;

3.Razmatranje i usvajanje Programa rada Načelnika opštine Rogatica za 2008.godinu;

4.Razmatranje i usvajanje Prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Narodne biblioteke u Rogatici;

5.Razmatranje i usvajanje Prijedloga Odluke o isknjižavanju sredstava Budžeta opštine Rogatica uloženih u rekonstrukciju niskonaponske mreže na području opštine Rogatica u korist ZP ”Elektrodistribucija” a.d. Pale;

6.Izbor, imenovanja i razrješenja:

a) direktora Centra za kulturu ”Rogatica” Rogatica;

b) direktora Narodne biblioteke Rogatica;

c) članova Upravnog odbora Centra za kulturu ”Rogatica” Rogatica i

d) člana Upravnog odbora Doma zdravlja ”Rogatica” Rogatica.

7.Odbornička pitanja.

 

REALIZACIJA DNEVNOG REDA

 

1.Zapisnik sa XXXIV sjednice Skupštine opštine Rogatica, održane 14.12.2007.godine usvojen jednoglasno.

2.Program rada Skupštine opštine Rogatica za 2008.godinu usvojen jednoglasno.

3.Program rada Načelnika opštine Rogatica za 2008.godinu usvojen sa 15 glasova za i 2 uzdržana. Program obuhvata zakonito i transparentno izvršenje usvojenog Budžeta za 2008.godinu; izvršenje Programa rada Skupštine opštine Rogatica za 2008.godinu; nastavak realizacije projekata prema Protokolu o međusobnoj saradnji između Opštine i Razvojne agencije SERDA-e; realizaciju Projekta GAP II; nastavak saradnje i realizacije projekta putem Fonda za razvoj i zapošljavanje Banja Luka; organizovanje 44. Regionalne poljoprivredne izložbe ”Rogatica 2008.” u Rogatici. Program rada Načelnika obuhvata i niz aktivnosti koje se odnose na realizaciju povratka izbjeglog i raseljenog stanovništva, komunalnu infrastrukturu, obrazovanje, kulturu i sport te stvaranje stabilnog društveno-političkog ambijenta i jačanje društvenih djelatnosti u funkciji građana. Program rada Načelnika upotpunjuje i realizacija predloženih mjera i aktivnosti načelnika odjeljenja, provođenje odluka i zaključaka Skupštine opštine, te provođenje već donijetih i novousvojenih zakona od strane Narodne skupštine RS i podzakonskih akata RS.

4.Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Narodne biblioteke u Rogatici usvojena jednoglasno. Skupština opštine Rogatica je prilikom reorganizacije Narodne biblioteke i osnivanja Centra za kulturu Rogatica, na sjednici održanoj 30.08.2007. godine, izvršila usklađivanje odluke o osnivanju Narodne biblioteke sa odredbama Zakona o sistemu javnih službi. Naknadno je utvrđeno da je potrebno izvršiti usklađivanje osnivačkog akta ove ustanove u dijelu koji se odnosi na Upravni odbor. Naime, prema ranijoj odluci o osnivanju Narodne biblioteke koja je bila usklađena sa Zakonom o javnim službama i Zakonom o bibliotečko člana iz reda osnivača, dva člana predstavnika čitalaca i jedan član iz reda zaposlenih. Novim Zakonom o sistemu javnih službi, regulisano je da upravni odbori broje najmanje tri člana i da zaposleni u ustanovi ne mogu biti članovi njenog upravnog odbora.

5.Odluka o isknjižavanju sredstava Budžeta opštine Rogatica uloženih u rekonstrukciju niskonaponske mreže na području opštine Rogatica u korist ZP ”Elektrodistribucija” a.d. Pale usvojena jednoglasno. Osnov za donošenje ove odluke sadržan je u Planu otklanjanja nepravilnosti utvrđenih u Izvještaju o reviziji finansijskih izvještaja opštine Rogatica za period 01.01. – 31.12.2006 godini kojim je pod rednim brojem 7. i stavom po nalazu revizije broj: 4.3.2. rečeno da je zbog pogrešnog evidentiranja nabavki koje se odnose na niskonaponsku mrežu potrebno je donijeti odluku o isknjižavanju niskonaponske mreže na Elektrodistribuciju, koja upravlja niskonaponskom mrežom. Kako opština Rogatica nije vlasnik niskonaponske mreže neophodno je u potpunosti istu isknjižiti iz računovodstvene evidencije u 2006. i 2007.godini.

6.Izbor, imenovanja i razrješenja:

a) Janković Zoran, profesor odbrane i sigurnosti iz Rogatice imenovan je na dužnost direktora Centra za kulturu ”Rogatica” Rogatica, na period od četiri godine.

b) Đerić Anđelka, profesor istorije jugoslovenskih književnosti i srpskohrvatskog-hrvatskosrpskog jezika iz Rogatice, imenovana je na dužnost direktora Narodne biblioteke u Rogatici, na period od četiri godine.

c) Članovi Upravnog odbora Centra za kulturu ”Rogatica” su: Žižović Darko-diplomirani ekonomista, Pejić Dušica-ekonomski tehničar i Jevtić Tatjana-ekonomski tehničar.

d) Janjić Radenko, diplomirani ekonomista, imenovan je za člana Upravnog odbora Doma zdravlja ”Rogatica” Rogatica, na period od četiri godine.

Navedene odluke usvojene su jednoglasno.

7.Odborničkih pitanja nije bilo.

Komentariši

Infromacije sa 35. sjednice Skupštine opštine Rogatica

Pored odbornika Skupštine opštine, sjednici su prisustvovali: Načelnik opštine Tomislav Batinić, zamjenik načelnika, sekretar Skupštine opštine, načelnici odjeljenja, predstavnici Savjeta mladih i sredstava javnog informisanja.

Sjednici je prisustvovalo 18 odbornika.

Skupštinom je predsjedavao Kemo Čamdžija, predsjednik Skupštine.


(više…)

Komentariši