Humanitarna akcija za pomoć Elviru Spahiću – avgust 2007

Filijala Ilidža
Ilidža, 24.01.2005. godine.

PROCEDURA
za uplatu/priliv iz innostranstva

a. Evropskih zemalja

BANK AUSTRIA AG u korist računa HVB-Central Profit Banke dd Sarajevo na račun u EUR-u broj 51010 184 701
Na uplati obavezno naznačiti slijdeće podatke:

1. Naziv primaoca: PRAŠO SELIMIR
2. KONTO: 129-107-94011928-59/40140066005
3. Adresa: Sarajevo, Adija Mulabegovića br.3 Sarajevo

Na uplati naznačiti swift kod HVB-Central Profit Banke Sarajevo: BACXBA22.

b. Sjedinjenih Američkih Država

CITIBANK N.A. NEW YORK u korist računa HVB-Central Profit Banke dd Sarajevo o na račun u USD-u broj 36013815 Na uplati obavezno naznačiti slijdeće podatke:

1. Naziv primaoca: PRAŠO SELIMIR
2. KONTO: 129-107-94011928-59/40140066006
3. Adresa: Sarajevo, Adija Mulabegovića br.3 Sarajevo

Na uplati naznačiti swift kod HVB-Central Profit Banke Sarajevo: BACXBA22.

c. Kanade

CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE TORONTO u korist računa HVB-Central Profit Banke dd Sarajevo na račun u CAD broj 18 99015

Na uplati obavezno naznačiti slijdeće podatke:

1. Naziv primaoca: PRAŠO SELIMIR
2. KONTO: 129-107-94011928-59/40140066007
3. Adresa: Sarajevo, Adija Mulabegovića br.3 Sarajevo

Na uplati naznačiti swift kod HVB-Central Profit Banke Sarajevo: BACXBA22.

d. Bosna i Hrercegovina

Uplatu izvršiti u korist računa HVB-Central Profit Banke dd Sarajevo broj 129-107-94011928-59 za naznakom za Prašo Selimir. <

Ako želite da isprintate kompletan dokument u PDF formatu (morate imati instaliran Adobe Reader) možete ako kliknete na link:

Obrazac za uplate

 

Komentariši