Rogatica u grupi izrazito nerazvijenih opština

Pored Rogatice prema ovom izvještaju u izrazito nerazvijene opštine u manjem bh. entitetu spadaju: Berkovići, Istočni Mostar, Kalinovik, Kneževo, Krupa na Uni, Kupres, Lopare, Nevesinje, Osmaci, Pelagićevo, Petrovac, Rudo, Šekovići, Ustiprača, Čajniče i Ljubinje.

 

 

 

 

Vlada RS prihvatila je 10.04.2008 Informaciju o utrošku sredstava za nerazvijene i izrazito nerazvijene opštine za 2007. godinu u kojoj se navodi da je za ove namijene iz Budžeta izdvojeno ukupno 3. 374.384 KM i da je 60 odsto tog iznosa usmjereno za izrazito nerazvijene opštine. 

“U Budžetu RS za prošlu godinu za grantove nerazvijenim opštinama bilo je predviđeno 3.000.000 KM, ali je rebalansom ova stavka uvećana za dodatnih 374.384 KM. Od ukupnog iznosa nerazvijenim opštinama pripalo je 40, a izrazito nerazvijenim 60 odsto” – rekao je na konferenciji za novinare službenik za odnose sa javnošću u Vladi RS Zlatko Jurić. 

Odluku o rang-listi razvijenosti opština za 2007 i 2008. godinu Vlada RS donijela je u avgustu prošle godine. Prema ovoj odluci, nerazvijene opštine su Bileća, Bratunac, Bosanska Kostajnica, Višegrad, Vlasenica, Vukosavlje, Donji Žabar, Istočni Drvar, Istočni Stari Grad, Jezero, Kotor Varoš, Novi Grad, Oštra Luka, Petrovo, Ribnik, Srebrenica, Trnovo, Han Pijesak, Čelinac i Šipovo.

Izrazito nerazvijene su opštine Berkovići, Istočni Mostar, Kalinovik, Kneževo, Krupa na Uni, Kupres, Lopare, Nevesinje, Osmaci, Pelagićevo, Petrovac, Rogatica, Rudo, Šekovići, Ustiprača, Čajniče i Ljubinje. 

Komentariši