ODENSE: 1.maj kod Akšamija

Iskoristismo ovo par dana koji su bili neradni (1maj neradni, 2 maj narađen dan) i skoknusmo do naših Akšamija koji su u Odense, gradu nekih 100 km od nas. Bilo je lijepo vrijeme i to smo na najljepši mogući naćin iskoristili. Pored Akšamija tu su bili i naši Kazići, pa smo uz druženje evocirali uspomene na našu Rogaticu.


       

 

Pripreme u basti                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haris i Rostilj                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Bogami i Sač                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pripreme  i ocjena Harisovog rada                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovdje se puno nepriča 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bogami se i poigralo                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semi i Nerma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentariši