DA SE NE ZABORAVI juni 92 – juni ’08: Pokrštavanje Bošnjaka Rogatice

Srpska pravoslavna crkva se u potpunosti angažovala u izvršavanje genocidnog plana nad ubijanjem duha i ukupnog postojanja bošnjačkog naroda. Među zločinima koje je posebno ona podupirala i generirala bilo je pokrštavanje Bošnjaka i prevođenje u pravoslavlje. Ovaj plan koji se provodio u cijeloj BiH nije mimoišao ni Rogaticu 1992 godine… Bošnjakinja N. N. priča kako su u konclogoru u Rogatici Bošnjaci……..


 

 

To su radili brojni pravoslavni sveštenici koji su u jednoj ruci držali Bibliju a u drugoj krvavu kamu.  Ni jedna crkva se nije ogradila od ove vrste zločina koje su počinili njihovi službenici i vjernici niti su se izvinuli Bošnjacima muslimanima.

 

 

Bošnjakinja N. N. priča kako su u konclogoru u Rogatici Bošnjaci muslimani prisiljavani da prihvate pravoslavlje. “Nakon što su nas utjerali u školu, Macola (tako se zvao komadant srpskih specijalaca u Rogatici) je sjeo za sto i prozivao jedno po jedno. Svako lice je pitao za ime i prezime, i da li pristajemo da pređemo u “srpsku veru”. Na moje pitanje kako da postanem Srpkinja, odgovorio mi je:”Fino, izabereš ime i prezime i dođe pop i pokrsti te”.

 

Posto sam odbila da to uradim, vratila sam se u učionicu. Macola je pitao sve zarobljene da li pristaju da pređu u pravoslavlje. Od straha da ne budu ubijeni neki su prihvatili. Nakon toga je svakodnevno dolazila K. Ema sa dvije drugarice Aleksandrom i Silvom Brusin, pitajući ko se odličio da pređe u pravoslavnu vjeru. Na moje pitanje zašto se to popisuju, jedna djevojka mi je odgovorila da, ako primim “srpsku vjeru”, mogu ostati u životu, a ako ne primim, ubiće me.”

 

Komentariši