Informacije sa 38. sjednice Skupštine opštine Rogatica

Pored odbornika Skupštine opštine, sjednici su prisustvovali: načelnik opštine, zamjenik načelnika, sekretar Skupštine opštine, načelnici odjeljenja, podnosioci izvještaja i predstavnici sredstava javnog informisanja. Sjednici je prisustvovalo 16 odbornika. Skupštinom je predsjedavao Kemo Čamdžija, predsjednik Skupštine.Na samom početku sjednice usvojen je sljedeći

 

 

 

Dana 30.04.2008.godine – održana je 38. sjednica Skupštine opštine Rogatica

 

 Pored odbornika Skupštine opštine, sjednici su prisustvovali: načelnik opštine, zamjenik načelnika, sekretar Skupštine opštine, načelnici odjeljenja, podnosioci izvještaja i predstavnici sredstava javnog informisanja. Sjednici je prisustvovalo 16 odbornika. Skupštinom je predsjedavao Kemo Čamdžija, predsjednik Skupštine.Na samom početku sjednice usvojen je sljedeći

 

 

 DNEVNI RED

 

 

            1.Usvajanje zapisnika sa II posebne-tematske sjednice Skupštine opštine Rogatica održane 25.03.2008.godine;

 

            2.Usvajanje zapisnika sa XXXVII redovne sjednice Skupštine opštine Rogatica, održane 31.03.2008.godine;

 

            3.Razmatranje i usvajanje Prijedloga odluke o izmjeni Statuta opštine Rogatica;

 

            4.Razmatranje i usvajanje Izvještaja o izvršenju Budžeta opštine za 2007.godinu i Prijedloga odluke o usvajanju Izvještaja o izvršenju Budžeta opštine za 2007.godinu;

 

            5.Razmatranje i usvajanje Prijedloga odluke o mjerama za zaštitu od poljske štete i zabrani spaljivanja organskih materija na poljoprivrednom zemljištu;

 

            6.Informacija o funkcionisanju mjesnih zajednica u 2007.godini;

 

            7.Informacija o realizaciji procesa legalizacije bespravno izgrađenih ili započetih objekata;

 

            8.Informacija o relaizaciji projekata sanacije i rekonstrukcije objekata na području opštine Rogatica;

 

            9.Informacija o radu Veterinarske stanice Rogatica za 2007.godinu;

 

           10.Izvještaji o poslovanju i godišnji obračuni za 2007.godinu ustanova i preduzeća čiji je osnivač opština Rogatica i to:     -Doma zdravlja ”Rogatica” Rogatica,   JPVOU Dječije obdanište Rogatica,            -Centra za socijalni rad Rogatica,            -Turističke organizacije opštine Rogatica,            -Teritorijalne vatrogasne jedinice Rogatica i

            -Narodne biblioteke Rogatica;

 

            11.Izvještaj o poslovanju JKP ”Komunalije” Rogatica za 2007.godinu;

 

            12.Izvještaj o poslovanju JP ”Komrad” a.d. Rogatica za period 01.01.-31.12.2007.godine;

 

            13.Izvještaj o radu Auto-moto društva ”Rogatica” u 2007.godini;

 

            14. Izvještaj Komisije za odabir idejnog rješenja simbola opštine Rogatica;

             15.Odbornička pitanja.  

REALIZACIJA DNEVNOG REDA  

            1.Zapisnik sa II posebne-tematske sjednice Skupštine opštine Rogatica održane 25.03.2008.godine usvojen jednoglasno.

  

            2.Zapisnik sa XXXVII redovne sjednice Skupštine opštine Rogatica, održane 31.03.2008.godine usvojen jednoglasno.

  

            3.Odluka o izmjeni Statuta opštine Rogatica usvojena jednoglasno. Prema uputama Centralne izborne komisije od 09.04.2008.g. potrebno je u Statutu opštine utvrditi tačan broj odbornika koji će se na lokalnim izborima 2008.g. birati u Skupštinu opštine iz reda pripadnika nacionalnih manjina koristeći pri tome podatke iz popisa stanovništva 1991.g. za područje naše opštine.

  

            4.Izvještaj o izvršenju Budžeta opštine za 2007.godinu i Odluka o usvajanju Izvještaja o izvršenju Budžeta opštine za 2007.godinu usvojeni jednoglasno. Ukupno izvršena budžetska sredstva iznose 4.847.947,00 KM, ukupno izvršeni tekući troškovi 4.076.219,00 KM, ukupno izvršene kapitalne investicije 698.819,00 KM i višak budžetskih sredstava nad izdacima (suficit) 72.909,00 KM.

  

            5.Odluka o mjerama za zaštitu od poljske štete i zabrani spaljivanja organskih materija na poljoprivrednom zemljištu usvojena jednoglasno. Ovom odlukom su propisane mjere kojima se regulišu postupanja u ovoj oblasti koja dovode do nastanka poljskih šteta, a koja su karakteristična za područje opštine Rogatica.

  

            6.Informacija o funkcionisanju mjesnih zajednica u 2007.godini usvojena jednoglasno.

  

            7.Informacija o realizaciji procesa legalizacije bespravno izgrađenih ili započetih objekata usvojena jednoglasno. Na osnovu uvida u raspoloživu dokumentaciju Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove legalizovalo je 69 građevina, od toga trajno 56 objekata i 13 privremeno. Počev od 2003.g ovo Odjeljenje je legalizovalo ukupno 132 objekta što sa ovih 69 ukupno iznosi 201 objekat.

  

            8.Informacija o realizaciji projekata sanacije i rekonstrukcije objekata na području opštine Rogatica usvojena jednoglasno.

  

            9.Informacija o radu Veterinarske stanice Rogatica za 2007.godinu usvojena jednoglasno uz zaključak da Načelnik opštine, u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta AS opštine, izvrši popunu radnog mjesta veterinarskog inspektora. Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti u koordinaciji sa Veterinarskom stanicom i Civilnom zaštitom treba da organizuje predavanje po mjesnim zajednicama na temu ”Bruceloza”.

  

            10.Izvještaji o poslovanju i godišnji obračuni za 2007.godinu ustanova i preduzeća čiji je osnivač opština Rogatica usvojeni jednoglasno.

  

            11.Izvještaj o poslovanju JKP ”Komunalije” Rogatica za 2007.godinu usvojen jednoglasno. Vodosnabdjevanje tokom godine je bilo uredno, izuzimajući ekstremno sušni period tokom ljeta, kada je dio domaćinstava neuredno snabdjevan. U školama, preduzećima i drugim subjektima nije bilo zastoja u radu zbog nesnabdjevenosti vodom, i nije bilo pojava oboljenja i zaraza uzrokovanih (ne) kvalitetom vode što ukupnu ocjenu o vodosnabdjevanju povećava.

  

            12.Izvještaj o poslovanju JP ”Komrad” a.d. Rogatica za period 01.01.-31.12.2007.godine usvojen jednoglasno.

             

13.Izvještaj o radu Auto-moto društva ”Rogatica” u 2007.godini usvojen jednoglasno. U 2007.g. Auto-moto društvo ”Rogatica” radilo je po planu rada i aktivnosti koje je usvojila skupština Društva, a koji je imao za cilj ostvarenje programskih ciljeva i zadataka i to: provedene preventivno-obrazovne aktivnosti sa ciljem povećanja bezbjednosti učesnika u saobraćaju, prvenstveno djece i učenika u osnovnim školama te provedene akcije sa ciljem povećanja bezbjednosti u saobraćaju i širenju saobraćajno-tehničke kulture kod učesnika u saobraćaju.

 

             14.Izvještaj Komisije za odabir idejnog rješenja simbola opštine Rogatica usvojen jednoglasno. Komisija za odabir idejnog rješenja simbola opštine Rogatica je nakon oglašavanja i provođenja konkursa, prikupljanja i ocjene radova predložila Skupštini opštine tri najbolja rada: prvo mjesto rad po šifrom: VD 300478 Vasko Drinjak-Pale; drugo mjesto rad pod šifrom 173-136 Klisara Željko-Pale i treće mjesto rad pod šifrom ”JIMAS” Rajak Rato-Rudo. Po okončanju javne rasprave Komisija će korigovane prijedloge zajedno sa izvještajem dostaviti Skupštini opštine radi razmatranje Prijedloga Odluke o usvajanju idejnog rješenja simbola opštine na narednoj sjednici Skupštine.

 

             15.Odborničkih pitanja nije bilo.  

Komentariši