Stara slika…….

              

 

 

 Stara slika…….

 

Akšam pade jacija se sprema

Stara slika utjehu mi daje

Pa me pita što me dugo nema

I što nema one stare raje.

 

 

 

 

 

Gledam sliku rodnoga mi grada

A u sebi tugu velku tajim

Gdje su otac i mati mi sada

Što u srcu ja ih svome gajim  

 

A sa slike behar mi miriše

U daljini svjetiljke se pale

 Sa munare ezan okujiše

Uspomene sad se bude stare  

 

Pred kafićem staro društvo sjedi

Tiha pjesma ugođaj im daje

Uspomeni nedam da izblijedi

 Nikom nedam svoje stare raje  

 

Neki sada nisu više snama

A’l u srcu vazda će ostati

Dušu mi je obavila tama

 

Gora mi je od svake bolesti 

 

Daleko sam i to mi sad smeta

Dok mi slike u glavi se množe

Sva ljepota sa ovoga svjeta

Moj grad rodni zamjenit ne može 

 

 Stara sliko dok u tebe gledam

Progutaj me mom me gradu vrati

Da sa rajom meraku se predam

Da zaustim kako si mi mati.   

 

01-08-2007 **BEHAR**

 

 

 

 

Slika sa ovom pjesmom nije stara.

Ovo je akvarel naseg Keme koji pored ostalog rado slika detalje iz nase Rogatice.

Komentariši