Kulturna manifestacija “MOJA ŽEPA 2008”

Najznačajniji ovogodišnji vjersko-kulturni događaj, manifestacija Moja Žepa – 2008., nadmašila je predviđena očekivanja. Nakon cjelodnevnog i raznovrsnog vjersko-kulturnog sadržaja, u haremu džamije u Žepi, poslije akšam-namaza izvedena je svečana akademija, vrhunac predviđenog programa. U nesvakidašnjem ambijentu, uz video i zvučne efekte, mladi porijeklom iz Žepe i okoline izveli su vrhunski literarno-scenski program, uz interpretaciju sadržaja autora iz Žepe i okoline. 

 

Kulturna manifestacija “MOJA ŽEPA 2008” Izvještaj: HUREM ŠAHIĆ, glavni koordinator manifestacije 

http://www.truveo.com/moja-%C5%BDepa-2008-kulturna-manifestacija/id/1622333391

Kulturna manifestacija “MOJA ŽEPA 2008” je bila jedan prelijep događaj u našoj lijepoj Žepi koji je prevazišao sva očekivanja naših vrijednih organizatora. Ova manifestacija vraća radost, vjeru i nadu u srca naših povratnika i u srca svih časnih Žepljaka i svih prijatelja Žepe.

S ciljem jačeg poticanja povratka u dolinu Žepe, te razvijanja i jačanja veza sa ovim krajem, skretanja pažnje na turističke potencijale i prirodnje ljepote, organizovana je kulturna manifestacija Moja Žepa – 2008.

Ranije su organizovane slične inicijative ali se ovoga puta pristupilo zahtjevnije i u tu svrhu formiran je Organizioni odbor čiji je predsjednik bio Nezim Halilović Muderis a za koordinatora manifestacije imenovan je Hurem Šahić.

 

Ideja je data u februaru a konkretna realizizacija intenzivirana je u maju, junu i julu 2008. godine. Iako to nije bio jedini uslov, korišteni su sadržaji karakteristični za dolinu Žepe. Također izvođači su bili učenici i studenti i drugi iz ovih krajeva sa kojima je u osmišljavanju i načinu izvođenja programa radio Mirzet Hamzić, profesore Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu.

 

U maju je raspisan literalni konkurs na temu “Uvijek ću se vraćati na mjeseto gdje sam prvi put ugledao/la sunce”

Za datum održavanja kulturne manifestacije određen je 02.8.2008. godine. Sadržaj je ranije utvrđen i sastojao se od:

– doručak i čas historije u Budačinom potoku (poslužena su tradiconalna žepska jela a o historiji Žepe govorio je profesor Ago Podžić)

– obilazak kulturnih znamenitosti Žepe

– vožnja brodicama kanjonom Drine

– svečana akademija u povodu kullturne manifestacije Moja Žepa 2008.

Svečana akademija, prema jedinstvenoj ocjeni, predstavlja kvalitativni iskorak u organiziranju kulturnih sadržaja.

 

U predivnoj žepskoj noći, na dosad neviđenoj bini koju je činio harem žepske džamije sa spomen-obilježjem žepskim šehidima, pružen je sadržaj koji će svima prisutnima, van svake sumnje, ostati u trajnom sjećanju. Isto tako, predstavljat će, nadamo se, snažan poticaj za dalnji rad.

 

Isto veče, u okviru Akademije, proglašen je pobjednik raspisanog literalnog konkursa (Samedin Kadić, Mirzeta Memišević i Adnan Mujć zauzeli su prva tri mjesta), dodjeljena je Plaketa Iranskoj humanitarnoj organizaciji BIRDS a sponzorima i učesnicima zahvalnice.

 

Akademija je zavšrena vatrometom koji je stavio tačku na program Manifestacije. Kulturna manifestacija Moja Žepa – 2008 pokazala je kako ljubav prema rodnom kraju udružena sa snažnom voljom može dati rezultate na koje svi Žepljaci mogu biti ponosni i poslužiti kao primjer drugima.

 


Nastojanja su da manifestacija preraste u tradiciju i da svakom godinom jača i pronalazi nove sadržaje.

 

 

 

Sponzori Kulturne manifestacije MOJA ŽEPA – 2008:

SZD „GRAĐEVINAR“ vl. GLUHIĆ HILMO
DJL „ŽEPA INŽINJERING“ vl. ŠTITKOVAC ENVER
DOO „SLAP“ vl. TABAKOVIĆ MUHAMED
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice
Vijeća ministara BiH
Ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
Ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Vlade F BiH
Ministarstvo obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo
Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo
Nordfish, The Norwegian/Bosnian Fish Farm
VAKUFSKA DIREKCIJA SARAJEVO, ISLAMSKE ZAJEDNICE U BiH
MEDŽLIS IZ-E SARAJEVO, ISLAMSKA ZAJEDNICA BiH
ADVOKATSKA KANCELARIJA ESAD HRVAČIĆ – SARAJEVO
IRNANSKA HUMANITARNA ORGANIZACIJA “BIRDS”
“KRAS” D.O.O. SARAJEVO vl. KULOVAC RAŠID
ŽIGA AZRA I BESIM

Učesnici Kulturne manifestacije MOJA ŽEPA – 2008:
hor „Sejfulah“ iz Konjica
izvorna grupa Žepe (Vatreš Bećir i Guhdija Zaim)
hfz. Malkić Mensur
glumac Alija Aljović
Vatreš Nedžad
Bajić Arnela
Bajić Armin
Bajić Dino
Delić Azra
Devedžija Aldin
Halilović Amar
Hodžić Sumeja
Lilić Kana
Mujkić Hajrudin
Mujkić Haris
Muratović Nejra
Podžić Vernes
Šahić Murat
Žigić Nermina

Organizacioni odbor Kulturne manifestacije MOJA ŽEPA – 2008;

Nezim ef. Halilović Muderris, Hurem Šahić, dr. sci. Benjamin Kulovac,Edin ef. Šljivar, Kulovac Halil, Podžić Ago, Elvedin ef. Selimović, Podžić Asim, prof. Hamzić Mirzet, Hodžić Juso, Ismet ef. Bećar, Ćamil Hadžibulić, Mustafa Balaš, Halilović Ahmed, Podžić Enver – Edin, Amir Bajić, Šahić Elsadet, Balaš Sejdalija, Zimić Mujo i Aldin Devedžija.  

Komentariši