Informacije sa 42. sjednice Skupštine opštine

Dana 29. septembra 2008 godine odrzana je 42. sjednica Skupstine opstine Rogatica, posljedsnja u ovom mandatu. Kao sto znamo poslije Izbora saziv Skupstine opstine ce biti nesto izmjenjen. Pored odbornika Skupštine opštine, sjednici su prisustvovali: načelnik opštine Tomislav Batinić, zamjenik načelnika, načelnici odjeljenja, sekretar Skupštine opštine, predstavnici OSCE-a, EUFOR-a i sredstava javnog informisanja.

 

Informacije sa 42. sjednice Skupštine opštine

Dana 29.09.2008.godine

održana je 42. sjednica

Skupštine opštine Rogatica

 

Pored odbornika Skupštine opštine, sjednici su prisustvovali: načelnik opštine Tomislav Batinić, zamjenik načelnika, načelnici odjeljenja, sekretar Skupštine opštine, predstavnici OSCE-a, EUFOR-a i sredstava javnog informisanja.

            Sjednici je prisustvovalo 17 odbornika.

            Skupštinom je predsjedavao Kemo Čamdžija, predsjednik Skupštine.

            Na samom početku sjednice usvojen je sljedeći

  

DNEVNI RED

           

            1.Usvajanje zapisnika sa XLI redovne sjednice Skupštine opštine Rogatica, održane dana 27.08.2008.godine;

            2.Razmatranje i usvajanje Prijedloga Odluke o usvajanju Prostornog plana opštine Rogatica do 2015.godine;

            3.Razmatranje i usvajanje Prijedloga Odluke o imenovanju članova Upravnog odbora JPVOU Dječije obdanište Rogatica;

            4.Razmatranje i usvajanje Prijedloga Odluke o imenovanju člana Upravnog odbora Centra za socijalni rad Rogatica;

            5.Razmatranje i usvajanje Prijedloga Odluke o imenovanju člana Upravnog odbora Narodne biblioteke Rogatica;

            6.Informacija o stanju u oblasti obrazovanja, kulture i fizičke kulture na području opštine Rogatica;

            7.Odbornička pitanja.

  

REALIZACIJA DNEVNOG REDA

            1.Zapisnik sa XLI redovne sjednice Skupštine opštine Rogatica, održane dana 27.08.2008.godine usvojen jednoglasno.

 

            2.Odluka o usvajanju Prostornog plana opštine Rogatica do 2015.godine usvojena jednoglasno.

            Prostorni plan opštine Rogatica kao dio jedinstvenog Prostornog plana Grada Istočno Sarajevo, predstavlja najveći prostorno-planski dokument opšteg, privrednog i prostornog značaja , čijim usvajanjem, opština Rogatica, po prvi put dobija takav prostorno-planski dokement strateškog nivoa kao osnovu za pripremu, donošenje i usvajanje planskih dokumenata nižeg reda.

 

            3.Odluka o imenovanju članova Upravnog odbora JPVOU Dječije obdanište Rogatica usvojena jednoglasno.

            Za članove Upravnog odbora imenuju se:

            1. Tripković Njegoš, doktor medicine i

            2. Sredojević Ivana, diplomirani pedagog i andragog.

Imenovanje članova vrši se na period do isteka mandata ranijih članova.

 

            4.Odluka o imenovanju člana Upravnog odbora Centra za socijalni rad Rogatica usvojena jednoglasno.

            Za člana Upravnog odbora imenovana je Katica Vitomir, socijalni radnik.

 

            5.Odluka o imenovanju člana Upravnog odbora Narodne biblioteke Rogatica usvojena jednoglasno.

            Obradović Milanka, profesor filozofije i sociologije, imenovana je za člana Upravnog odbora. Imenovanje se vrši na period do isteka mandata ranijih članova.

 

            6.Informacija o stanju u oblasti obrazovanja, kulture i fizičke kulture na području opštine Rogatica prihvaćena jednoglasno.

            U školskoj 2008./09. godini, u 54 odjeljenja, u tri smjene osnovnu školu pohađa 969 učenika od čega:

            -centralna škola od I-IX razreda                 912

            -područna škola Borike od I-IX razreda       32

            -područna škola Brankovići od I-V razreda   3

            -područna škola Sjeversko od I-V razreda     4

            -područna škola Podgaj od I-V razreda          9

            -područna škola Stjenice od I-V razreda     5

            -područna škola Žepa od I-V razreda          4.

            U školskoj 2008./09. godini Srednju školu pohađa 426 učenika raspoređenih u 18 odjeljenja. U prve razrede upisano je 98 učenika u četiri odjeljenja.

            Krajem 2007.godine iz Narodne biblioteke Rogatica izdvojene su kulturne djelatnosti i prenešene u djelokrug rada novoformirane ustanove Centar za kulturu. U izvještajnom periodu Centar je organizovao 16 kulturnih manifestacija iz oblasti pozorišne umjetnosti, književnosti, folklora, estrade i slično povodom obilježavanja značajnijih datuma.

            Fizička kultura organizovana je u okviru sportskog društva, odnosno klubova u njegovom sastavu, kao i kroz rad sportskih sekcija u osnovnoj i srednjoj školi i kroz druge sportsko-rekreativne aktivnosti.

            Sportsko društvo ”Mladost” u svom sastavu ima 9 klubova i 2 društva koji kroz rad selekcija različitih uzrasta okupljaju oko 550 članova. Sve članice Sportskog društva su uključene u zvanična takmičenja na nivou Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

 

            7.Odborničkih pitanja nije bilo.

Komentariši