Mladi povratnik na Borovac

Bičić Ibro je jedan od mladih povratnika u Žepski kraj, na Borovac. On je jedan od povratnika koji je svojim povratkom u Žepski kraj pomogao sebi, a od velike je pomoći i ostalim povratnicima u naš kraj. Bičić Ibro u budućnosti planira da još proširuje djelatnost kojom se bavi, i kako kaže on ima jasne životne planove koji se uglavnom vežu za Borovac i Žepu.

 

 

 

 

 

 

 _

 

 


 

S obzirom da su poljoorivreda i stočarstvo poslovi kojim se bavi većina povratnika u Žepski kraj, i Ibro se opredjelio za taj posao.
Trenutno, Ibro na Borovcu ima sasvim zavidan stočni fond, petnaestak krava, preko 130 ovaca, i ono što je Ibri posebno drago, Vola Bodača i jednog prelijepog konja.


 

 

Pored gore navedenog, Ibro se bavi i trgovinom, preprodajom stoke, što je posebno važno za sve povratnike koji se bave poljoprivredom i stočarstvom u Žepi, jer kako kažu povratnici u Žepu, njima nije problem odhraniti stoku, problem je kažu prodati stoku po realnoj cijeni.

 

 

 

Za Ibru mnogi kažu da je najrealniji trgovac od svih koji kupuju stoku u Žepi. Žepljaci kažu: svaka čast svim trgovcima ali Bičo je Bičo.

 

 

Bičić Ibro u budućnosti planira da još proširuje djelatnost kojom se bavi, i kako kaže on ima jasne životne planove koji se uglavnom vežu za Borovac i Žepu.

Ibro nam priča da je ovaj posao kojim se on bavi jako unosan posao, ali kaže volio bi da ima još ljudi koji bi uložili svoja sredstva u poljoprivredu i stočarstvo ovdje u Žepi.

 Pripremio: Edin ef. Šljivar

 

Komentariši