Informacije sa konstitutivne sjednice Skupštine opštine

Pored odbornika Skupštine opštine, sjednici su prisustvovali: načelnik opštine Radomir Jovičić, zamjenik načelnika, načelnici odjeljenja iz prošlog saziva, sekretar Skupštine opštine iz prošlog saziva, predstavnici OSCE-a, EUFOR-a, Savjeta mladih i sredstava javnog informisanja. Sjednici su prisustvovala 23 odbornika. Skupštinom je predsjedavao Kemo Čamdžija, predsjednik Skupštine iz prošlog saziva

 

 

 

 

 

 

Dana 05.12.2008.godineodržana je konstitutivna sjednica

Skupštine opštine Rogatica

  Pored odbornika Skupštine opštine, sjednici su prisustvovali: načelnik opštine Radomir Jovičić, zamjenik načelnika, načelnici odjeljenja iz prošlog saziva, sekretar Skupštine opštine iz prošlog saziva, predstavnici OSCE-a, EUFOR-a, Savjeta mladih i sredstava javnog informisanja.   Sjednici su prisustvovala 23 odbornika.                      Skupštinom je predsjedavao Kemo Čamdžija, predsjednik Skupštine iz prošlog saziva.

      

                 Na konstitutivnoj sjednici izvršeno je:  

                      -Izbor Komisije za izbor i imenovanja

 

                      -Izbor:

 

                     a) predsjednika Skupštine opštine,

 

                               b) potpredsjednika Skupštine opštine,

 

                               c) zamjenika Načelnika opštine

 

                      -Imenovanje:

 

                               a) vršioca dužnosti sekretara Skupštine opštine,

 

                               b) vršilaca dužnosti načelnika odjeljenja i to:

 

                                            – V.D. načelnika Odjeljenja za opštu upravu,

                                             -V.D. načelnika Odjeljenja za privredu i društvene

                          djelatnosti,

                                             -V.D. načelnika Odjeljenja za prostorno uređenje i

                         stambeno-komunalne poslove i

                                             -V.D. načelnika Odjeljenja za finansije.

                      -Izbor ostalih stalnih radnih tijela Skupštine opštine:

 

                             -Komisije za propise,

 

                             -Komisije za budžet i finansije,

 

                            -Komisije za zaštitu okoline, kulturnog i prirodnog naslijeđa,

 

                             -Komisije za pitanja mladih,

 

                             -Odbora za zaštitu ljudskih prava, vjerska pitanja i predstavke,

 

                             -Odbora za saradnju sa opštinama i gradovima,

 

                             -Odbora za ravnopravnost polova,

 

                             -Etičkog odbora i

 

                            -Savjeta za kulturu i sport.

  

Nakon polaganja svečane zakletve, odbornici su predloženi dnevni red usvojili jednoglasno.

                      

U Komisiju za izbor i imenovanja izabrani su:

 

                      1. Milan Marković, predsjednik,

 

                      2. Dragomir Stjepanović, zamjenik predsjednika,

 

                      3. Đoko Razdoljac, član,

 

                      4. Milosava Vasiljević, član,

 

                      5. Kemo Čamdžija, član.

  

                      Za predsjednika Skupštine opštine Rogatica izabran je gospodin Kemo Čamdžija, na period trajanja mandata odbornika izabranih na lokalnim izborima održanim dana 05.12.2008.godine.

 

                      Za potpre dsjednika Skupštine opštine odbornici su, sa 18 glasova za i 5 uzdržanih izabrali gospodina Slobodana Planinčića.

 

                      Za zamjenika Načelnika opštine Rogatica izabran je Uzeir Kurtić, diplomirani inženjer poljoprivrede.

 

                      Dragica Cvijetić, diplomirani pravnik, razriješena je dužnosti sekretara Skupštine opštine, zbog isteka mandata.

 

                      Odbornici su, sa 18 glasova za i 5 uzdržanih, za novog sekretara Skupštine opštine izabrali Ljubišu Tomića, diplomiranog pravnika iz Rogatice.

 

                      Miladin Ikonić, diplomirani ekonomista iz Rogatice, imenovan je za vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja za opštu upravu.

 

                      Za vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti imenovan je Radovan Rosić, diplomirani ekonomista iz Rogatice.

 

                      Zoran Čarkić, diplomirani inženjer arhitekture, imenovan je za vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove.

 

                      Odbornici su za vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja za finansije izabrali Gorana Mandića, diplomiranog ekonomistu iz Rogatice.

 

Hajro Kurtić, diplomirani inženjer poljoprivrede, razriješen je dužnosti načelnika Odjeljenja za opštu upravu, zbog isteka mandata.

 Milovan Sorak, diplomirani ekonomista, razriješen je dužnosti načelnika Odjeljenja za finansije, zbog isteka mandata. 

 

U stalna radna tijela imenovani su:  

 

Komisija za propise: Dragan Sokolović, predsjednik, Andrijana Novaković, zamjenik predsjednika, i Luka Glibo, Kemo Čamdžija i Tomislav Batinić, članovi. 

 

Komisija za budžet i finansije: Dragomir Stjepanović, predsjednik, Dragan Malović, zamjenik predsjednika i Bojan Kulašević, Luka Glibo i Desimir Despotović, članovi.  

Komisija za zaštitu okoline, kulturnog i prirodnog naslijeđa: Milomir Ećimović, predsjednik, Stevan Veljović, zamjenik predsjednika i Milosav Gladanac, Slobodan Stojanović i Aleksandar Rajak, članovi.  

Komisija za pitanja mladih: Dragana Perković, predsjednik, Bojana Bogdanović, zamjenik predsjednika i Andrijana Novaković, Marina Rajak i Desimir Despotović, članovi. 

 

Odbor za zaštitu ljudskih prava, vjerska pitanja i predstavke: Slobodan Stojanović, predsjednik, Miodrag Ćorić, zamjenik predsjednika i Slobodan Planinčić, Luka Glibo i Milosava Vasiljević, članovi.  

Odbor za saradnju sa opštinama i gradovima: Đoko Razdoljac, predsjednik, Siniša Milješić, zamjenik predsjednika i Goran Kozić, Dragan Sokolović i Željko Ćuzulan, članovi. 

 

Odbor za ravnopravnost polova: Siniša Drašković, predsjednik, Marina Rajak, zamjenik predsjednika i Marina Karadžić, član.  

Etički odbor: Siniša Milješić, predsjednik, Rifet Medošević, zamjenik predsjednika i Goran Kozić, Ivana Sredojević i Mladen Vitomir, članovi.

            

                                Savjet za kulturu i sport: Željko Karišik, predsjednik, Ljubo Okiljević, zamjenik predsjednika i Siniša Drašković, Đoko Razdoljac i Mladen Kovačević, članovi.                     

                     

Mandat članova stalnih radnih tijela traje koliko i odbornika u Skupštini opštine Rogatica izabranih na lokalnim izborima održanim 05.10.2008.godine. 

Komentariši