Održana je II sjednica SO Rogatica

Pored odbornika Skupštine opštine, sjednici su prisustvovali: načelnik opštine, zamjenik načelnika, vd načelnici odjeljenja, sekretar Skupštine opštine, predstavnici OSCE-a i sredstava javnog informisanja. Sjednici su prisustvovala 22 odbornika. Skupštinom je predsjedavao Kemo Čamdžija, predsjednik Skupštine. Na samom početku sjednice usvojen je sljedeći dnevni red…

 

 

Dana 30.12.2008.godine

 

održana je II sjednica

 Skupštine opštine Rogatica 

Pored odbornika Skupštine opštine, sjednici su prisustvovali: načelnik opštine Radomir Jovičić, zamjenik načelnika, vd načelnici odjeljenja, sekretar Skupštine opštine, predstavnici OSCE-a i sredstava javnog informisanja.                      Sjednici su prisustvovala 22 odbornika.  Skupštinom je predsjedavao Kemo Čamdžija, predsjednik Skupštine.                       

Na samom početku sjednice usvojen je sljedeći  

 DNEVNI RED  

1.Usvajanje zapisnika sa I konstitutivne sjednice Skupštine opštine Rogatica, održane 05.12.2008.godine;

 

                     

 

 2.Razmatranje Prijedloga odluke o usvajanju Budžeta opštine Rogatica za 2009.godinu;

                     

3.Razmatranje Prijedloga odluke o izvršenju Budžeta opštine Rogatica za 2009.godinu;

                     

4.Razmatranje i usvajanje Prijedloga odluke o utvrđivanju liste stručnjaka sa koje će se imenovati članovi komisija za prijem službenika u Administrativnu službu opštine Rogatica;

                     

5.Razmatranje i usvajanje Prijedloga odluke o imenovanju Komisije za sprovođenje postupka popune upražnjenih radnih mjesta sekretara Skupštine opštine i načelnika odjeljenja u Administrativnu službu opštine Rogatica;

                     

6.Razmatranje i usvajanje Prijedloga odluke o osnivanju Komisije za planiranje kapitalnih investicija;

                     

7.Odbornička pitanja. 

                     

 Predloženi dnevni red usvojen je sa 17 glasova za i 5 uzdržanih. 

 

 REALIZACIJA DNEVNOG REDA  

 

1.Zapisnik sa I konstitutivne sjednice Skupštine opštine Rogatica, održane 05.12.2008.godine usvojen jednoglasno.  

 

2.Skupština opštine Rogatica donijela je Odluku o privremenom finansiranju za period od 01.januara do 30.juna 2009.godine., u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu Republike Srpske. Privremeno finansiranje vrši se srazmjerno sredstvima korišćenim u istom periodu u budžetu opštine u 2008. godini, a najviše do polovine ukupnih prihoda raspoređenih u budžetu opštine u 2008. godini. Ukoliko Skupština opštine ne donese budžet opštine za 2009. godinu do 30. juna 2009. godine, ne mogu se koristiti sredstva sa transakcionih računa opštine.

 

 3.Prijedlog budžeta opštine Rogatica za 2009.godinu nije prihvaćen iz razloga njegove neusklađenosti sa stvarnim prioritetima kao i neopravdane i prevelike opterećenosti javnom potrošnjom. Načelnik opštine zadužen je da pristupi izradi nacrta budžeta za 2009.godinu, te da isti uputi u daljnju proceduru.   

 

4.Odluka o utvrđivanju liste stručnjaka sa koje će se imenovati članovi komisija za prijem službenika u Administrativnu službu opštine Rogatica usvojena jednoglasno. Listu  stručnjaka sačinjavaju: Milorad Štica, Nevenka Vitomir, Nada Mandić, Bogdan Vitomir, Kemo Čamdžija, Uzeir Kurtić, Aleksandar Bojović, Siniša dr. Milješić, Novak Motika, Milomir Ećimović, Andrijana Novaković, Dara Ikonić, Nebojša Golić, Slobodan Bojović, Slobodan Perković, Branka Džida i Branko Vučak. 

 

 5. Odluka o imenovanju Komisije za sprovođenje postupka popune upražnjenih radnih mjesta sekretara Skupštine opštine i načelnika odjeljenja u Administrativnu službu opštine Rogatica usvojena jednoglasno. Komisiju sačinjavaju: Uzeir Kurtić, predsjednik i Nevenka Vitomir, Siniša dr. Milješić, Koviljka Motika i Milovan Sorak, članovi. Komisija ima zadatak da sprovede postupak popune upražnjenih radnih mjesta sekretara Skupštine i  načelnika odjeljenja u Administrativnoj službi Opštine Rogatica, u skladu sa članom 121. Zakona o lokalnoj samoupravi.  

 

6. Odluka o osnivanju Komisije za planiranje kapitalnih investicija usvojena jednoglasno. Komisiju sačinjavaju: Radomir Jovičić, Načelnik opštine – predsjednik; Kemo Čamdžija, predsjednik Skupštine opštine – zamjenik predsjednika;Uzeir Kurtić, zamjenik Načelnika opštine – sekretar; Radovan Rosić, predstavnik opštine za oblast privrede, društvenih djelatnosti i socijalnih pitanja – član; Goran Mandić, predstavnik opštine za oblast finansija – član; Zoran Čarkić, predstavnik opštine za oblast urbanizma – član; Svjetlana Bjeljanić, predstavnik opštine za oblast urbanizma – član; Ljupko Đerić, predstavnik mjesnih zajednica – član; Milorad Kanostrevac, predstavnik javnog sektora – član; Miladin Pandurević, predstavnik privatnog sektora – član; Slavko Nerić, predstavnik privatnog sektora – član; Luka Glibo, predstavnik omladine – član; Slađana Ujić, predstavnik Udruženja žena (NVO) – član; Snježana Kanostrevac – Cvijetić, predstavnik javnih preduzeća -član; Dragiša Marković, predstavnik Udruženja poljoprivrednih proizvođača; Dragomir Džida, predstavnik ratara i Nenad Hršum, predstavnik stočara.

 

 Donešen je zaključak da se pristupa reviziji i ažuriranju Strateškog plana razvoja opštine Rogatica za period 2004.-2010. godine i  Plana kapitalnih investicija za period 2009.-2013. godine. Zadužena je Komisija za planiranje kapitalnih investicija da izvrši reviziju i ažuriranje pomenutih dokumenata i do naredne sjednice Skupštine opštine izađe sa prijedlozima za izmjene i dopune istih.                       

7.Odbornička pitanja: Odbornik Dragan Sokolović postavio je pitanje vezano za dotacije političkih stranaka, da li će biti isplaćene do 31.12.2008.godine, ako ne hoće li se planirati za sledeću godinu.   

 

Komentariši