Delegacija SSDBiH u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice

Ministar za ljudska prava i izbjeglice dr. Safet Halilović sa saradnicma primio je juče 28.01.2009. delegaciju Svjetskog saveza dijaspore BiH (SSDBiH). Predstavnici SSDBiH istakli su svoje zahtjeve prema institucijama BiH. Naravno da i nas Rogaticane rasute po cijelom svijetu ovakvi susreti raduju i da ako Bog da svi ovi napori oko Ministarstva za dijasporu, pitanje dvojnih drzavljanstava i mnogi drugi jednoga dana urode plodom…

 

 

 

 

 

 

 

Ministar za ljudska prava i izbjeglice dr. Safet Halilović sa saradnicma primio je juče 28.01.2009. delegaciju Svjetskog saveza dijaspore BiH (SSDBiH). Predstavnici SSDBiH istakli su svoje zahtjeve prema institucijama BiH koji se odnose na:  

 

 

Provedbu Dejtonskog mirovnog sporazuma, osnivanje Ministarstva za dijasporu, izmjenu Zakona o državljanstvu u smislu legalizacije dvojnog državljanstva, zapošljavanja mladih obrazovanih ljudi iz dijaspore u diplomatsko-konzularnim predstavništvima (DKP) BiH u inostranstvu, bolje informisanje dijaspore kroz prilagođavanje  programa državne TV i printanih medija potrebama bh. dijaspore, zahtjev da u popis stanovništva u BiH bude uvrštena i dijaspora, izmjenu Izbornog zakona BiH u pravcu utvrđivanja posebne izborne jedinice dijaspore, pitanje dopunskih škola i dr. Također je zatraženo pokroviteljstvo Ministarstva nad VI Svjetskim prvenstvom dijaspore u malom fubalu, koje će biti održano u periodu od 15. do 17. maja ove godine u Lincu. 

 

Ministar Halilović je ukazao na potrebu stalne saradnje države i dijaspore i iznalaženje načina njenog unapređenja, te istakao spremnost Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice (MLJPI) za proširivanje i intenziviranje saradnje sa dijasporom.

 

 

 

Ministar Halilović je upoznao delegaciju SSDBiH sa aktuelnom situacijom u BiH, posebno sa pitanjima iz nadležnosti MLJPI, koja se odnose na povratak izbjeglih i raseljenih, zaštitu ljudskih prava  i pitanja za koje je delegacija SSDBiH iskazala poseban interes.  

 

Također je upoznao predstavnike SSDBiH o aktivnostima Ministarstva u oblasti iseljeništva te istakao aktivnosti i dokumente Ministarstva koje su u prethodnom periodu upućene prema Vijeću ministara (VM) BiH  među kojima je posebno istakao Informaciju-Izvještaj o iseljeništvu BiH, Informaciju o novčanim doznakama dijaspore i ulozi koje one mogu imati u razvoju BiH, Informaciju o mogućoj ulozi bh. dijaspore u procesu probližavanja BiH EU.  Svi ovi dokumenti upućeni su VM s ciljem upoznavanja VM s ogromnim potencijalom bh. dijaspore i predlaganja konkretnih aktivnosti i mjera kako bi se ovaj potencijal vezao za BiH u pravcu njenog razvoja.  

 

Ovom prilikom delegaciji SSDBiH uručene su publikacije Dopunsko obrazvanje djece u iseljeništvu, Pregled stanja bh. dijaspore po državama, Informativna brošura za bh. Iseljenike i Manifestacije dijaspore pod pokroviteljstvom MLJPI u 2008. godini. Ove publikacije je MLJPI pripremilo s ciljem boljeg informisanja bh. iseljeništva, ali  i upoznavanja bh. institucija sa stanjem u ovoj oblasti. Ministar Halilović je informisao delegaciju SSDBiH da je završeno štampanje udžbenika za dopunsko obrazovanje djece u iseljeništvu, te da će ih Ministarstvo civilnih poslova narednih dana preko Ministarstva vanjskih poslova distribuirati prema DKP i dalje prema organizacijama dijaspore, odnosno njihovim krajnjim korisnicima.

 

Ministar Halilović je sa zadovoljstvom prihvatio pokroviteljstvo nad VI, sada vec tradicionalnim Svjetskim prvenstvom dijaspore u malom fudbalu koje će biti održano u periodu od 15. do 17. maja 2009. u Lincu. 

Komentariši