Informacije sa III Sednice Skupštine opštine

Pored odbornika Skupštine opštine, sjednici su prisustvovali: načelnik opštine Radomir Jovičić, zamjenik načelnika, vd načelnici odjeljenja, sekretar Skupštine opštine i predstavnici  sredstava javnog informisanja.Sjednici je prisustvovalo 19 odbornika. Skupštinom je predsjedavao Kemo Čamdžija, predsjednik Skupštine.Na samom početku sjednice usvojen je sljedeći dnevni red….

 

INFORMACIJE SA III SJEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE  

Dana 12.02.2009.godineodržana je III sjednicaSkupštine opštine Rogatica 

 

Pored odbornika Skupštine opštine, sjednici su prisustvovali: načelnik opštine Radomir Jovičić, zamjenik načelnika, vd načelnici odjeljenja, sekretar Skupštine opštine i predstavnici  sredstava javnog informisanja.

                     

Sjednici je prisustvovalo 19 odbornika.

                     

Skupštinom je predsjedavao Kemo Čamdžija, predsjednik Skupštine.

                       

Na samom početku sjednice usvojen je sljedeći   

 

 

DNEVNI RED 

                     

 1.Usvajanje Zapisnika sa II redovne sjednice Skupštine opštine Rogatica, održane 30.12.2008.godine;

                     

 2.Davanje svečane izjave odbornika Ratomira Bojata;

 

                      3.Razmatranje i usvajanje Prijedloga odluke o dopuni Strateškog plana razvoja opštine Rogatica za period 2004.-2010.godina;

 

                      4.Razmatranje i usvajanje Prijedloga odluke o izmjenama Plana kapitalnih investicija za period 2009.-2013.godine;

 

                      5.Razmatranje Prijedloga odluke o izmjenama Plana i programa razvoja opštine koji će se finansirati iz sredstava ostvarenih po osnovu Zakona o naknadama za korišćenje prirodnih resursa u svrhu proizvodnje električne energije;

 

                      6.Razmatranje i usvajanje Prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju kriterija za dodjelu stimulativnih kredita iz sredstava ostvarenih po osnovu Zakona o naknadama za korišćenje prirodnih resursa u svrhu proizvodnje električne energije;

 

                      7.Razmatranje i usvajanje Prijedloga odluke o prodaji gradskog građevinskog zemljišta u državnoj svojini neposrednom pogodbom;

 

                      8.Razmatranje i usvajanje Prijedloga odluke o prestanku Javnog preduzeća REDRIN ”Agro Business Centre-ABC” Rogatica;

 

                      9.Razmatranje i usvajanje Prijedloga odluke o delegiranju odbornika Skupštine opštine Rogatica za zaključivanje braka;

 

                      10.Razmatranje i usvajanje Prijedloga odluke o imenovanju Komisije za ocjenu rada sekretara Skupštine opštine Rogatica;

 

                      11.Izbor, imenovanja i razrješenja:

 

                           a) Imenovanje sekretara Skupštine opštine Rogatica;

 

                           b) Imenovanje načelnika Odjeljenja za opštu upravu;

 

                           c) Imenovanje načelnika Odjeljenja za urbanizam i stambeno-komunalne poslove;

 

                           d) Imenovanje načelnika Odjeljenja za finansije

 

                           e)Imenovanje načelnika Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti;

 

                           f) Razrješenje direktora JPVOU Dječije obdanište Rogatica;

 

                           g)Imenovanje vršioca dužnosti direktora JPVOU Dječije obdanište Rogatica;

 

                      12.Odbornička pitanja.                                

 

                      Predloženi dnevni red usvojen je sa 14 glasova za i 5 uzdržanih.   

 

REALIZACIJA DNEVNOG REDA 

 

1.Zapisnik sa II redovne sjednice Skupštine opštine Rogatica, održane 30.12.2008.godine usvojen sa 16 glasova za i 3 uzdržana. 

 

2. Svečanu izjavu dao je Ratomir Bojat, odbornik stranke Partije demokratskog progresa. 

 

3. Odluka o dopuni Strateškog plana razvoja opštine Rogatica za period 2004.-2010.godina usvojena jednoglasno. Zaključkom o pristupanju reviziji i ažuriranju Strateškog plana razvoja opštine Rogatica za period 2004.-2010.godine i Plana kapitalnih investicija za period 2009.-2013.godine Komisija za planiranje kapitalnih investicija je zadužena da izvrši reviziju i ažuriranje pomenutog dokumenta, i da do naredne sjednice SO izađe sa prijedlogom za izmjene i dopune istog. Komisija za planiranje kapitalnih investicija je na svojoj 2.sjednici od 26.01.2009.g. uradila prijedlog za dopunu Strateškog plana dodavanjem nove alineje 10. ”zaštita industrijskih zona”. 

 

 

4. Odluka o izmjenama Plana kapitalnih investicija za period 2009.-2013.godine usvojena jednoglasno. Izmjene se odnose na anekse 2, 3 i 4 pomenutog dokumenta.                     

 

5. Odluka o izmjenama Plana i programa razvoja opštine koji će se finansirati iz sredstava ostvarenih po osnovu Zakona o naknadama za korišćenje prirodnih resursa u svrhu proizvodnje električne energije usvojena jednoglasno. Izmjene Plana i Programa su proistekle iz potrebe njihovog prilagođavanja poslovnoj politici banaka. 

 

6. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju kriterija za dodjelu stimulativnih kredita iz sredstava ostvarenih po osnovu Zakona o naknadama za korišćenje prirodnih resursa u svrhu proizvodnje električne energije usvojena jednoglasno. Skupština opštine Rogatica smatra da su sredstva ostvarena po osnovu Zakona o naknadama za korišćenje prirodnih resursa, bitan osnov za finansiranje lokalnog ekonomskog razvoja, te je mišljenja da bi eventualnim izmjenama zakona koje bi išle u pravcu centralizacije sredstava prestalo kontinuirano punjenje budžeta po tom osnovu, a time zaustavljen privredni razvoj opštine Rogatica.                     

 

7. Odluka o prodaji gradskog građevinskog zemljišta u državnoj svojini neposrednom pogodbom usvojena jednoglasno. Ovom Odlukom regulišu se uslovi i način prodaje gradskog građevinskog zemljišta u državnoj svojini označenog kao k.č. broj:581 u površini od 425 m2 i k.č. broj: 582/1 u površini od 2.777 m2, te imenovanje komisije za provođenje postupka prodaje.                     

                     

8. Odluka o prestanku Javnog preduzeća REDRIN ”Agro Business Centre-ABC” Rogatica usvojena jednoglasno. Preduzeće prestaje sa radom zbog nepostojanja mogućnosti za obavljanje djelatnosti.                     

 

9. Odluka o delegiranju odbornika Skupštine opštine Rogatica za zaključivanje braka usvojena jednoglasno. Radi provođenja potrebnih radnji pri zaključivanju braka, a u skladu sa odredbama Porodičnog zakona delegirani su sljedeći odbornici: Ljubo Okiljević, Andrijana Novaković, Milomir Ećimović, Milan Marković, Milosava Vasiljević, Kemo Čamdžija, Dragan Sokolović i Ratomir Bojat.                     

 

10. Odluka o imenovanju Komisije za ocjenu rada sekretara Skupštine opštine Rogatica usvojena jednoglasno. U Komisiju su imenovani: Kemo Čamdžija-predsjednik i Slobodan Planinčić i Milomir Ećimović-članovi.                     

 

11.a) Ljubiša Tomić imenovan je za sekretara Skupštine opštine Rogatica.

            

              b) Miladin Ikonić imenovan je za načelnika Odjeljenja za opštu upravu.

 

                          c) Zoran Čarkić imenovan je za načelnika Odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove.

 

                          d) Goran Mandić imenovan je za načelnika Odjeljenja za finansije.

 

                          e) Radovan Rosić imenovan je za načelnika Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti.

 

                 f) Nikodin Stojanović razrješen je dužnosti direktora Javne predškolske vaspitno-obrazovne ustanove Dječije obdanište Rogatica, na lični zahtjev.

 

                 g) Ivana Nikolić, profesor fizičke kulture iz Rogatice, imenovana je za vršioca dužnosti direktora Javne predškolske vaspitno-obrazovne ustanove Dječije obdanište Rogatica.                        12. Odborničkih pitanja nije bilo.   

 

Komentariši