Smanjenje siromastva kroz podrsku lokalnom ekonomskom razvoju

 Njemačka nevladina organizacija HELP je 22 aprila 2009 godine počela sa implementacijom prokjekta «Smanjenje siromaštva kroz podršku lokalnom ekonomskom razvoju» na području Opštine Rogatica. Projekat finansira Vlada Savezne Republike Njemačke posredstvom Ambasade u BiH, a sufinansira Opština Rogatica.


 

 

 

 

 

Komentariši