Informacije sa V sjednice Skupštine Opštine

Pored odbornika Skupštine opštine, sjednici su prisustvovali: načelnik opštine, zamjenik načelnika, načelnici odjeljenja, sekretar Skupštine opštine, podnosioci izvještaja, predstavnici Savjeta mladih i  sredstava javnog informisanja. Sjednici je prisustvovao 21  odbornik. Skupštinom je predsjedavao Kemo Čamdžija, predsjednik Skupštine.  Na samom početku sjednice usvojen je sljedeći  DNEVNI RED………….

 

 

 

INFORMACIJE SA V SJEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE  

Dana 31.03.2009.godineodržana je V sjednicaSkupštine opštine Rogatica  

 

Pored odbornika Skupštine opštine, sjednici su prisustvovali: načelnik opštine Radomir Jovičić, zamjenik načelnika, načelnici odjeljenja, sekretar Skupštine opštine, podnosioci izvještaja, predstavnici Savjeta mladih i  sredstava javnog informisanja.  Sjednici je prisustvovao 21  odbornik.  Skupštinom je predsjedavao Kemo Čamdžija, predsjednik Skupštine.   Na samom početku sjednice usvojen je sljedeći   

 

DNEVNI RED   

1.Usvajanje Zapisnika sa IV redovne sjednice Skupštine opštine Rogatica održane 13.03.2009.godine;

    

 2.Razmatranje Izvještaja o poslovanju i godišnjih obračuna za 2008.godinu i Programa rada i finansijskih planova za 2009.godinu, ustanova čiji je osnivač opština Rogatica:  a) Doma zdravlja ”Rogatica” Rogatica;  b) JPVOU Dječije obdanište Rogatica;  c) Centra za socijalni rad Rogatica;  d) Turističke organizacije opštine Rogatica;  e) Teritorijalne vatrogasne jedinice Rogatica;  f) Centra za kulturu ”Rogatica” Rogatica;  g) Narodne biblioteke Rogatica u Rogatici.                      

 

3.Izbor:  a) člana školskog odbora u Osnovnoj školi ”Sveti Sava” u Rogatici, ispred opštine Rogatica,  b) člana školskog odbora u Srednjoj školi u Rogatici, ispred opštine Rogatica.

  

4. Odbornička pitanja.   

 

 

REALIZACIJA DNEVNOG REDA   

 

1.Zapisnik sa IV redovne sjednice Skupštine opštine Rogatica održane 13.03.2009.godine usvojen jednoglasno.       

               

 

2. a) Izvještaj o poslovanju i godišnji obračun za 2008.godinu i Program rada i finansijski plan za 2009.godinu Doma zdravlja ”Rogatica” Rogatica usvojen jednoglasno. Dom zdravlja ”Rogatica” je dužan da finansijski plan za 2009.godinu uskladi sa finansijskim mogućnostima budžeta opštine Rogatica, odnosno sa visinom sredstava predviđenih planom Odjeljenja za finansije opštine Rogatica.   

 Menadžment Doma zdravlja Rogatica je u 2008.godini preduzeo sve potrebne mjere za saniranje stanja po svim elementima poslovanja i ostvarivanja zadataka iz potpisanog Ugovora sa FZO-om RS, kao i zadacima koje je redovno postavljalo Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštiteRS i Institut za zaštitu zdravlja RS. Ugovor sa FZO-om RS ostvaren je sa 97% što je ključ poslovanja svake zdravstvene organizacije. U ocjeni kvaliteta zdravstvene zaštite od Instituta za zaštitu zdravlja RS Dom zdravlja Rogatica svrstan je na sedmo mjesto u Republici Srpskoj.  

 b) Izvještaj o poslovanju i godišnji obračun za 2008.godinu i Program rada i finansijski plan za 2009.godinu JPVOU Dječije obdanište Rogatica nije prihvaćen.                      

 

c) Izvještaj o poslovanju i godišnji obračun za 2008.godinu i Program rada i finansijski plan za 2009.godinu Centra za socijalni rad Rogatica nije prihvaćen.                        

 

d) Izvještaj o poslovanju i godišnji obračun za 2008.godinu i Program rada i finansijski plan za 2009.godinu Turističke organizacije opštine Rogatica nije prihvaćen.                      

 

 e)Izvještaj o poslovanju i godišnji obračun za 2008.godinu i Program rada i finansijski plan za 2009.godinu Teritorijalne vatrogasne jedinice Rogatica nije prihvaćen  

f) Izvještaj o poslovanju i godišnji obračun za 2008.godinu i Program rada i finansijski plan za 2009.godinu Centra za kulturu ”Rogatica” Rogatica nije prihvaćen.   

 

 

g) Izvještaj o poslovanju i godišnji obračun za 2008.godinu i Program rada i finansijski plan za 2009.godinu Narodne biblioteke Rogatica u Rogatici nije prihvaćen.     

            

 Skupština opštine Rogatica je donijela zaključke kojima se zadužuju se Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti i Odjeljenje za finansije da urade detaljnu analizu Izvještaja o poslovanju i godišnjih obračuna za 2008. g. kao i Programa rada i finanasijskih planova za 2009.g. ustanova čiji je osnivač opština Rogatica i da do 15.04.2009.godine Izvještaj sa prijedlogom mjera dostave Skupštini opštine.  

 

3.  a) Za člana školskog odbora u Osnovnoj školi ”Sveti Sava” u Rogatici izabran je Srđan Racković iz Rogatice.

b)  Za člana školskog odbora u Srednjoj školi u Rogatici izabran je Mladen Kovačević iz Rogatice.    

                 

4. Odborničkih pitanja nije bilo.        

Komentariši