Prodaje se TPR

Nekadašnji gigant rogatičke privrede nači će se na prodajnoj licitaciji. Naime, stečajni upravnik je raspisao Oglas, o prodaji nekretnina i predmeta putem dostavljenih pismenih ponuda u zatvorenim kovertama i usmenim javnim nadmetanjem. Prodaja imovine vrši se u cijelini u industrjskom krugu preduzeća po početnoj prodajnoj cijeni od ….

 

 

 

 

  

 

 

 

Komentariši