Informacije sa VI sjednice Skupštine opštine

 Održana je VI sjednica Skupštine opštine Rogatica. Pored odbornika Skupštine opštine, sjednici su prisustvovali: načelnik opštine, zamjenik načelnika, načelnici odjeljenja, sekretar Skupštine opštine, predstavnici mjesnih zajednica,  Savjeta mladih, sredstava javnog informisanja, te učenici Srednje škole Rogatica. Sjednici je prisustvovalo 20  odbornika. Skupštinom je predsjedavao Kemo Čamdžija, predsjednik Skupštine.  Na samom početku sjednice usvojen je sljedeći ……

 

Informacije sa VI sjednice Skupštine opštine

 

Dana 29.04.2009.godine

 

održana je VI sjednica

 

Skupštine opštine Rogatica   Pored odbornika Skupštine opštine, sjednici su prisustvovali: načelnik opštine Radomir Jovičić, zamjenik načelnika, načelnici odjeljenja, sekretar Skupštine opštine, predstavnici mjesnih zajednica,  Savjeta mladih, sredstava javnog informisanja, te učenici Srednje škole Rogatica.

                     

 Sjednici je prisustvovalo 20  odbornika.

                     

 Skupštinom je predsjedavao Kemo Čamdžija, predsjednik Skupštine.

                     

  Na samom početku sjednice usvojen je sljedeći   

 

DNEVNI RED   

 

1.  Usvajanje Zapisnika sa V redovne sjednice Skupštine opštine Rogatica održane dana 31.03.2009.godine;  

2.  Razmatranje i usvajanje Izvještaja o izvršenju budžeta opštine Rogatica za 2008.godinu;  

3.   Razmatranje Nacrta budžeta opštine Rogatica za 2009.godinu;  

4. Razmatranje i usvajanje Prijedloga Odluke o obaveznoj, sistematskoj i preventivnoj dezinfekciji, dezinsekciji i deratizaciji na području opštine Rogatica;  

5. Razmatranje i usvajanje Prijedloga odluke o imenovanju Komisije za sprovođenje postupka popune upražnjenih radnih mjesta u Administrativnoj službi opštine Rogatica;  

6.  Razmatranje Informacije o sprovođenju zakona i drugih propisa u oblasti zaštite boraca, invalida rata, porodica poginulih boraca i civilnih žrtava rata za period 01.01.-31.12.2008.godine;  

7. Razmatranje Informacije o radu mjesnih zajednica u 2008.godini;  

8. Razmatranje izvještaja sa prijedlogom mjera Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti i odjeljenja za finansije po zaključcima Skupštine opštine sa V redovne sjednice održane 31.03.2009.godine;  

9.   Odbornička pitanja. 

 

 

 REALIZACIJA DNEVNOG REDA

 

                     

                       1.Zapisnik sa V redovne sjednice Skupštine opštine Rogatica održane dana 31.03.2009.godine usvojen jednoglasno. 

 

2.Izvještaj o izvršenju budžeta opštine Rogatica za 2008.godinu  nije prihvaćen. Skupština opštine je zadužila Načelnika opštine da se pismeno obrati Službi glavne revizije javnog sektora Republike Srpske da izvrši reviziju poslovanja opštine Rogatica za 2007. i 2008.godinu, kao i da zatraži od Poreske uprave Republike Srpske da izvrši kontrolu pravilnosti obračuna i uplata poreza i doprinosa na lična primanja i ostale naknade koje su vršene na teret budžeta u toku prethodnih godina. Skupština opštine će, po nalazima Službe glavne revizije javnog sektora Republike Srpske i Poreske uprave Republike Srpske, ponovo razmatrati Izvještaj o izvršenju budžeta opštine Rogatica za 2008.godinu. 

 

3.Nacrt budžeta opštine Rogatica za 2009.godinu prihvaćen sa 18 glasova za i 2 uzdržana. Načelnik opštine i Odjeljenje za finansije su zaduženi da organizuju i provedu javnu raspravu po mjesnim zajednicama, u šalter sali opštine i završnu raspravu u sali Skupštine opštine Rogatica, te da u skladu sa odredbama Zakona o budžetskom sistemu Republike Srpske, a nakon dobijene saglasnosti od Ministarstva finansija Republike Srpske, dostave Skupštini opštine Prijedlog budžeta opštine Rogatica za 2009.godinu, zajedno sa Izvještajem o provedenoj raspravi. Budžetska sredstva po planu budžeta opštine Rogatica za 2009. godinu iznose 4.800.000 KM i manja su za 7,56% u odnosu na ostvarenje istih u 2008.godini. 

 

4.Odluka o obaveznoj, sistematskoj i preventivnoj dezinfekciji, dezinsekciji i deratizaciji na području opštine Rogatica usvojena jednoglasno. Ovom Odlukom utvrđuje se način provođenja opštih preventivnih i posebnih mjera u cilju sprečavanja i suzbijanja zaraznih bolesti koje ugrožavaju zdravlje stanovništva i javno-zdravstveni interes, način izvođenja, finansiranje, vršenje nadzora, te podnošenje izvještaja nakon izvedene sistematske preventivne deratizacije, a po potrebi dezinfekcije i dezinsekcije na području opštine Rogatica. 

 

5.Odluka o imenovanju Komisije za sprovođenje postupka popune upražnjenih radnih mjesta u Administrativnoj službi opštine Rogatica usvojena sa 19 glasova za i jednim uzdržanim. U Komisiju su imenovani: Radovan Rosić-predsjednik i Ljubiša Tomić, Uzeir Kurtić, Novak Motika i Siniša dr Milješić, članovi. Komisija ima zadatak da sprovede postupak popune upražnjenih radnih mjesta u Administrativnoj službi Opštine Rogatica i to: stručnog savjetnika za poslove finansija; samostalnog stručnog saradnika za poslove koordinacije između Načelnika opštine i budžetskih korisnika; samostalnog stručnog saradnika za poslove iz oblasti privrede, izrade projekata i lokalno-ekonomskog razvoja i samostalnog stručnog saradnika-veterinarskog inspektora. 

 

6.Informacija o sprovođenju zakona i drugih propisa u oblasti zaštite boraca, invalida rata, porodica poginulih boraca i civilnih žrtava rata za period 01.01.-31.12.2008.godine usvojena jednoglasno.  

 

7.Informacija o radu mjesnih zajednica u 2008.godini usvojena jednoglasno.  

 

8. Anđelka Đerić iz Rogatice razriješena je dužnosti direktora Narodne biblioteke Rogatica, a za vršioca dužnosti imenovan je Stevo Drašković, diplomirani inžinjer poljoprivrede iz Rogatice. 

 

Razriješeni su dužnosti članovi Upravnog odbora Narodne biblioteke: Nevena Đokić, Danka Arbinja i Milanka Obradović, a imenovani su vršioci dužnosti članova Upravnog odbora: Olga Stanišić, Slobodan Bojović i Predrag Perišić.  Milka Tomić iz Rogatice razriješena je dužnosti direktora Centra za socijalni rad opštine Rogatica, a za vršioca dužnosti direktora Centra imenovana je Dobrila Jovičić. 

 

Razriješeni su dužnosti članovi Upravnog odbora Centra za socijalni rad: Mira Đerić, Nada Stanišić i Katica Vitomir, a imenovani vršioci dužnosti: Marina Karadžić, Adrijana Planojević i Aleksandar Đerić. 

 

Aleksandra Kovačević iz Rogatice razriješena je dužnosti direktora Turističke organizacije opštine Rogatica, a za vršioca dužnosti imenovan je Nebojša Golić, diplomirani ekonomista iz Rogatice. 

 

Razriješeni su dužnosti članovi Upravnog odbora Turističke organizacije opštine Rogatica: Branko Lelek, Milomir Gojković i Srđan Krsmanović, a za vršioce dužnosti su imenovani: Predrag Ujić, Bojana Racković i Mladen Vitomir. 

 

Zoran Janković iz Rogatice razriješen je dužnosti direktora Centra za kulturu ”Rogatica” Rogatica, a za vršioca dužnosti imenovan je Mladen Kovačević, profesor fizičke kulture iz Rogatice. 

 

Razriješeni su dužnosti članovi Upravnog odbora Centra za kulturu ”Rogatica”: Darko Žižović, Dušica Pejić i Tatjana Jeftić. 

 

Miroslav Gluhović iz Rogatice razriješen je dužnosti starješine Teritorijalne vatrogasne jedinice Rogatica, te imenovan za vršioca dužnosti do popune radnog mjesta putem konkursa. 

 

Razriješeni su dužnosti članovi Upravnog odbora Javne predškolske vaspitno-obrazovne ustanove Dječije obdanište Rogatica: Milorad Purković, Njegoš Tripković i Ivana Sredojević, a imenovani vršioci dužnosti: Milka Kapuran, Nataša Pavlović i Rifet Medošević. 

 

Razriješeni su dužnosti članovi Upravnog odbora Doma zdravlja Rogatica: Mirjana Ivanović, Slavoljub Rajak i Radenko Janjić, a za vršioce dužnosti imenovani: Miodrag Ćorić, Milovan Bojat i Drago Vukašinović. 

 

9.Odborničkih pitanja nije bilo.  

 

Komentariši