Formiran Inicijativni odbor za otvaranje džamije u Đedovićima

Vrijedni i hrabri Đedovljani su se odvažili i prvo očistili i zagradili svoje mezarje,proučili dva Mevluda i donijeli čvrstu odluku da izvrše rekonstrukciju i izgradnju svoje džamije koja je napravljena daleke 1932 godine rukama Dalmatinskih neimara. Ostali su zidovi džamije, pa su dobri Đedovljani se dogovorili da prvo pokriju krov džamije i etapno prilaze izgradnji i rekonstrukciji,što su i učinili. Crijep za pokrivanje je donirao Jasmin Mašić a gradju je obezbjedio Šahin Oprasic.

 

 

Formiran Inicijativni odbor za otvaranje džamije u Đedovićima

 

 

Đedovići 13.06 2009 godine

Dana, 13.06 2009 godine u Đedovićima fje ormiran Inicijativni odbor za otvaranje džamije u sasatavu:

Predsjednik odbora Oprašić Šahin
Zamjenik Oprašić Emin
Zamjenik Hafiz Mašić Elmin
Član Hadzi Djulo Mašić

Član Mašić Mustafa
Član Mašić Halil
Član Efendija Alihodžić Madžid


Inicijativni odbor je jednoglasno izabran. Na sastanku su dogovorene sve aktivnosti koje treba obaviti do otvaranja džamije.

Podijeljena su konkretna zaduženja i zadatci koje treba uraditi do sledećeg sastanka koji će biti održan u Đedovićima u subotu 27.06.2009 godine sa početkom u 11,00 časova.

Otvaranje džamije je planirano u mjesecu Avgustu 2009 godine,a u toku mjeseca Jula 2009 godine biće preciziran tačan datum otvaranja džamije.

Selo Đedovići je prije rata brojalo 12 domaćlnstava.Polovinom 80-tih prošlog vijeka je ostalo ih samo 10 domaćinstava,tako da je na ulaznim vratima koja su u obliku polukruga urađen polukrug od 10 sklopova što simbološe ta domaćinstva.  

Vrijedni i hrabri Đedivljani su se odvažili i prvo očistili i zagradili svoje mezarje,proučili dva Mevluda i donijeli čvrstu odluku da izvrše rekonstrukciju i izgradnju svoje džamije koja je napravljena daleke 1932 godine rukama Dalmatinskih neimara. Ostali su zidovi džamije, pa su dobri Đedovljani se dogovorili da prvo pokriju krov džamije i etapno prilaze izgradnji i rekonstrukciji,što su i učinili.  Crijep za pokrivanje je donirao Jasmin Mašić a krovnu konstrukciju Šahin Oprašić.  Vrijedni Đedovljani su animirali mnoge ljude koji su pomogli u izgradnji džamije,elektrifikaciji sela i džamije,i ovom prilikom se zahvaljuju svima koji su pomogli da istraju na svom iskrenom nijetu.  

 

Posebna zahvalnost Predsjedniku Skupštine gos. Kemi Čamdžiji, bivsem Načelniku Opštine gos.Tomislavu Batiniću , Zamjeniku Načelnika gos. Uzeiru Kurtiću, Načelnicima Opština u Sarajevu: Novi Grad, Stari Grad, Centar, zatim Muftiji Goraždanskom, Muderisu Haliloviću i mnogom drugim ističe u svom govoru Predsjednik Inicijativnog odbora gos.Šahin Oprašić.


 

Ja ovom prilikom moram pomenuti naše Šehide:

Hadžija Đanan(Hakija) Mašić
Munib(Sulje)Mašić
Mustafa(Sulje)Mašić
Muhamed(Nazifa)Oprašić
Nurko(Fehima)Mašić
Samir(Hasana)Mašić
Edhem(Halila)Mašić
Meho(Ragiba)Mašić  

 

 

te više sinova, unuka bližih i daljih srodnika porodice Mašić i Oprašić, te Vas sve pozivam da proučimo Fatihu za sve Šehide i sve nevine žrtve koje ugradiše ono najvrijednije u temelje naše nam BiH. El Fatiha

Sve informacije oko organizacije oko otvaranja džamije

možete dobiti na brojeve telefona

 

061 199 009

058 483 983

Ovom prilikom pozivamo sve ljude dobre volje da pomognu Inicijativnom odboru za otvaranje džamije u Đedovićima, kako bi ovaj otvor protekao u duhu i skladu naših dobrih adeta i adeta koje nalaže naša vjera.  

 

Esellamualejkum    

Komentariši