Zabavna muzika u Rogatici

Rogatica je kroz svoju poslijeratnu istoriju ( poslije II Svjetskog rata) imala veoma zapazen kulturno zabavni zivot. Za to se pobrinula omladina Rogatice koja je sebi priredjivala igranke i zabave a nosioci tih zabava su bili vokalno instrumentalni sastavi sa svojim veoma popularnim vokalnim solistima.

Evo zapisa naseg prof. Huse Hodzica iz tih vremena.

 

 

 

 

Prof. Huso Hodzic pise:

 

Prvi vokalno-instrumentalni sastav VIS, pri KUD-u „Slavisa Vajner Cica“ formiran je 1966. godine pod imenom VIS „Primus“.

 

 

 

 

Ovaj sastav su sacinjavali:

 

– Jankovic Dragomir – Miso   – solo gitara i vokalista

– Kustura Salim                       – bas gitara

– Dzindo Sabrija                      – ritam gitara

– Sokolovic Hamdo                 – solo gitara

– Radovic Slobodan                – bubanj

 

Vokalni solisti su bili:

 

–          Sahimpasic Fuad  – Piksi

–          Jankovic Dragomir  – Miso

 

 

 

 

Jankovic Miso je bio rukovodilac, sef sastava.

 

Sastav je redovno organizovao igranke i zabave u gradu a gostovao je i u okolnim gradovima (Visegrad, Sokolac, Han Pijesak, Foca, Gorazde, Cajnice itd.)

 

Pored samostalnih nastupa sastav je ucestvovao i na cjelovecernjim koncertima Ansambla narodnih pjesama i igara KUD-a (kao posebna tacka programa).

 

Elektricne gitare za ovaj sastav nabavljene su medju prvima u BiH (6 mjeseci poslije Zagreba koji je ove gitare nabavio prvi u SFRJ.

 

Od 1970. godine dolazi do izmjene sastava instrumentalno i kadrovski, pod novim imenom VIS “Oluja”

 

 

 

 

U sastavu su svirali:

 

–          Urosevic Miroslav “Argus”  – svirao klavijature i rukovodio sastavom

–          Kozic Nego                           – solo gitara

–          Hasecic Muaz                        – ritam gitara

–          Coric Zoran                           – bas gitara

–          Radovic Slobodan                 – bubnjevi

–          Sahinpasic Fuad                     – vokalni solista

 

 

Pored navedenih clanova u ovom sastavu su svirali jos:

 

 – Durmisevic Zijad                        – bas gitara

 – Behlulovic Muhidin                    – klavijatura

 – Behlulovic Teufik                       – bubnjevi

 

Pored Sahinpasica Fuada kao vokalni solisti u ovom sastavu nastupali su:

 

–          Skaljic Rusmir

–          Soso Kimeta

 

Ovaj sastav ucestvovao je na svim manifestacijama kulturno-zabavnog karakterana nivou Opstine Rogatica a cesto i u sirem regionu.

 

VIS Oluja    1977. godine prestaje sa radom i formiran je novi VIS “Ibis” a sacinjavali su ga:

 

– Stica Marinko           – klavijature

– Skaljic Mugdim        – bas gitara

– Rajak Dragan            – solo gitara

– Cvijetic Braco           – bubnjevi

– Soso Dzemal             – vokalni solista

– Sahinpasic Fuad        – vokalni solista

 

 

Ovaj sastav je radio do 1992. godine. Bio je veoma kvalitetan i instrimentalno i vokalno.

Na takmicenjima VIS, na nivou MRZ Pljevlja osvojili su prvo mjesto 1984, 1985, 1986 godine.

Najkvalitetniji, ujedno i prvi pjevac zabavnih melodija, koji je i najduze pjevao  (1966 – 1991 ) bio je Sahinpasic Fuad Piksi.

 

 

 

 

Redovno i uspjesno je ucestvovao na takmicenjima pjevaca amatera na nivou medjurepublicke zajednice Pljevlja a 1973. godine je bio ucesnik finalne veceri festivala “Mladi pjevaju proljecu” u Sarajevu na nivou BiH.

 

Komentariši