Rogatičani, o kojima treba pisati – Munib Mehmedović

 

Kao stipendista po završetku učiteljske škole 1959.god.odlazi na dužnost u Žepu gdje radi kao učitelj i upravitelj škole, a kasnije i kao direktor sve do 1969.godine. Munib je 1969.godine izabran za direktora Narodnog univerziteta Rusmir Gorusanin u Rogatici, a Potom 1977.god. za sekretara SIZ-ova obrazovanja, kulture ,fizicke kulture, socijalne i djećije zaštite………..

 

Rogatičani, o kojima treba pisati – Munib Mehmedović

 

Mehmedovic Munib, rodjen 26.07.1939.god. od oca Sulje i majke Nezire rodjene Dzananovic

Osnovnu skolu i nizu realni gimnaziju zavrsio u Rogatici kao odlican ucenik,a potom uciteljsku skolu i pedagosku akademiju – vanredno.

Kao stipendista po zavråetku uæiteljske åkole 1959.god.odlazi na du’nost u *epu gdje radi kao uæitelj i upravitelj åkole, a kasnije i kao direktor sve do 1969.godine. Pored osnovneduznosti obrazovanja, razvija i kulturno-sportsku djelatnost. Od 4-razredne skole O.S. 1 maj prerasla je u centralnu skolu sa podrucnim odjeljenjima(Laze,Vratar) sa oko 380 ucenika.Bila je to druga skola po velicini,odmah iza O.S. Ragib Dzindo u Rogatici. Ucenici su sticali kvalitetno obrazovanje i nastavljali skolovanje u Sarajevu i sirom bivse Jugoslavije.Veliki broj ih je stekao fakultetsko obrazovanje i zvanje doktora nauka.

Munib je 1969.godine izabran za direktora Narodnog univerziteta Rusmir Gorusanin u Rogatici, a
Potom 1977.god. za sekretara SIZ-ova obrazovanja, kulture ,fizicke kulture, socijalne i djećije zaštite.

 

U tom periodu Rogatica je postala kulturno-sportsko srediste u regiji i kao takva primljena u Medjurepublicku zajednicu kulture gdje je bilo 27 opstina sa tromedje Republika BiH, Srbije i Crne Gore i zajednicu Medjurepublickih Omladinskih Igara – MOSI.

Kao aktivan sudionik svih sportskih i kulturnih desavanja bio je biran u organe zajednice
– u 2 navrata za predsjednika MRZ kulture sa sjedistem u Pljevljima
– za clana Medjurepublickog odbora sa sjedistem u Beogradu
– u vise navrata u upravni odbor MOSI

Upravo zahvaljujuci tom angazmanu Rogatica je i dobila organizaciju MOSI i proglasena za najboljeg  domacina i organizatora.

 

 

Kao predsjednik inicijativnog odbora formira SOFK-u (savez organizacija fizicke kulture) koja je okupljala 13 sportskih klubova i organizacija u Rogatici.

Kao osnivac,igrac i trener vise klubova i drustava koji su postizali znacajne uspjehe, odlikovan je u tri navrata medaljama i brojnim diplomama, a za dugogodisnji rad u oblasti kulture i sporta i ordenom zasluga za narod sa srebrnom zvijezdom od strane Predsjednistva SFRJ.

 


Munib je do agresije radio kao medjuopštinski sekretar pri Republickoj zajednici kulture BiH, a nakon  Izbjeglistva i dolaska u Sarajevo 1997.godine,kao nastavnik u O.S. Grbavica sve do penzionisanja 2004.god.

I danas Munib prati sva kulturna i sportska desavanja u Sarajevu, igra sah, tavlu i karte a najvece zadovoljstvo mu predstavlja ribolov na nasim rijekama i jezerima!

 

Komentariši