Formirano Udruženje boraca Patriotske Lige Žepa

Na tragu šire aktivnosti na nivou BiH na putu formiranja Patriotske lige BiH patriote herojske Žepe su 17. jula  2009. godine u Žepi, održali prvu izbornu skupštinu i izabrali rukovodstvo Udruženja Boraca Patriotske Lige Žepa (UB PL Žepa). Izbornoj skupštini je prisustvovao 31 delegat i veliki broj članova PL-a, kao i gosti. Skupština je usvojila Statut Udruženja, Poslovnik o radu UO Udruženja, te izabrala tijela i organe Udruženja: delegate Skupštine, predjednika i zamjenika predsjednika Skupštine, Upravni odbor, Nadzoni odbor i Sud časti.

Ministarstvo Pravde Federacije BiH je svojim rješenjem broj: 04-05-2-1429/09, od 06. oktobra 2009. godine potvrdilo legitimnost Skupštine Udruženja PL Žepa i ispravnost donešenih odluka i zaključaka o radu, djelovanju i čuvanju tekovina PL.

 

Formirano Udruženje boraca patriotske lige Žepa

Na tragu šire aktivnosti na nivou Bosne i Hercegovine na putu formiranja Patriotske lige Bosne i Hercegovine patriote herojske Žepe su 17. jula  2009. godine u Žepi (prostorije IZ, gdje je 90-ih godina održan prvi sastanak Žepskih patriota), održali prvu izbornu skupštinu i izabrali rukovodstvo Udruženja Boraca Patriotske Lige Žepa (UB PL Žepa). Izbornoj skupštini je prisustvovao 31 delegat i veliki broj članova PL-a, kao i gosti, između kojih izdvajamo: g. Avdo Hebib, predsjednik Saveza Udruženja PL BiH, g. Avdija Šabanović, zamjenik predsejdnika Saveza Udrženja PL BiH i g. Vahid Ahmespahić predsjednik Skupštine Kantonalnog Saveza Udruženja PL, Sarajevo. Skupština je usvojila Statut Udruženja, Poslovnik o radu UO Udruženja, te izabrala tijela i organe Udruženja: delegate Skupštine, predjednika i zamjenika predsjednika Skupštine, Upravni odbor, Nadzoni odbor i Sud časti.

 

 

Skupština je u tijela udruženja izabrala:

a) Upravni odbor:
1. Ago Podžić, predsjednik Upravnog odbora;
2. Amir Bajić, zamjenik predsjednika;
3. Mehmedalija Čavčić, član
4. Benjamin Kulovac, član;
5. Nezim Halilović, član;
6. Juso Ćesko, sekretar

Nadzorni odbor:
1. Sejdalija Balaš;
2. Himzo Bajić, član;
3. Sulejman Ćesko, član.

Sud časti:
1. Salih Brgulja,
2. Mujo Vtreš i
3. Ćamil Podžić

Predsjednika i zamjenik predsjednika Skpštine UB. PL. Žepe
1. Asim Podžić i
2. Hasib Omanović.

Ministarstvo Pravde Federacije Bosne i Hercegovine je svojim rješenjem broj: 04-05-2-1429/09, od 06. oktobra 2009. godine potvrdilo legitimnost Skupštine Udruženja PL Žepa i ispravnost donešenih odluka i zaključaka o radu, djelovanju i čuvanju tekovina PL.

Na do sada dva održana sastanka UO. UB. PL-a donešeno je nekoliko važnih odluka, koje se odnose na;
– okvirni plan rada za tekuću 2010. godinu;
– angažovanje 1-2 člana UO za učešće u najavljenonoj reviziji stečenih prava boračke populacije iz jedinica Žepske brigade;
– maksimalno angažovanje svih članova na poslovima i zadacima pružanja pomoći u pronalaženju nestalih osoba iz Žepe i okolnih mjesta;
– ažuriranje evidnecija članova PL-a 90-ih godina i danas;
– otkrivanje spomen obilježja i historijski čas u povodu godišnjice čuvene bitke u Budičinu potoku, 05. juna 2010. godine;
– obilježavanje „Dana patriotske lige BiH“ 10. 06. 2010 god;
– aktivnije učešće u organiziranju Tradicionalnog memorijalnog turnira u šahu “Sabrija Tabaković“ 04.05.2010 god;
– organiziranje Marša puta spasa „Kladanj –Žepa, u periodu 27., 28. i 29. juli 2010. godine“;
– animiranje članstva za predloge formiranja i proširenja ogranaka udruženja u dijaspori na svim lokacijama gdje postoji želja za tim;
– animiranje članova PL-e za plaćanjem mjesečne članarine u visini od 1,00 KM;
– pomoć najugroženijim pripadnicima PL-a Žepa;
– izrada projekata i podnošenje aplikacije nadležnim institucijama za pružanje materijalne pomoći u realizaciji projekta za ovu godinu.

 

 

Radi boljeg uvida i olakšane komunikacije, predočavamo vam najvažnije podatke o Udruženju:

Od vas očekujemo aktivno učešće u našem zajedničkom poslu, kroz: članstvo, prijedloge i finansijsku i druge vidove pomoći!!!

Prilog: fotografije sa sastanaka UO Udruženja

UPRAVNI ODBOR PL „ŽEPA“

zepaonline 

 

 

Komentariši