Akcija prikupljanja sredstava za spomen-ploču poginulim Pripečanima ’92-’95

Semaid Ramić i Ćamil Ramić žele nešto učiniti za svoj zavičaj, za rodnu grudu. Zajedno su odlučili učiniti nešto te pozivaju sve Pripečane, Žepljake, ali i sve prijatelje i ljude dobre volje da se uključe u akciju koja ima za cilj podizanje spomen ploće svim poginulim iz sela Pripečak u toku agresije 92-95..

 

 

 

 

Podizanje spomen-ploče poginulim Pripečanima

u minulom ratu 1992-1995 godine

 

Semaid Ramić je prosle godine boravio u Pripečku, i po povratku u USA je sa Ćamilom Ramićem razgovarao o temi, sta uciniti za svoj zavičaj, za rodnu grudu. Zajedno su odlučili učiniti nešto te pozivaju sve Pripečane, Žepljake, ali i sve prijatelje i ljude dobre volje da se uključe u akciju koja ima za cilj:

-Podizanje spomen-ploče poginulim u ratu

-Čišćenje mezarja

-Da se obnovi voda, s tim što bi spomen-ploča bila iznad same vode na brijegu.

 

 

 

SPISAK DOSADAŠNJIH DONATORA, DO DANAŠNJEG DATUMA.

Ramić Semaid ________________100 dolara
Ramić Ćamil__________________100 dolara
Heljić Elvedin, Vratar____________50 dolara
Ramić Šemso__________________100 dolara
Salić Jasmin__________________100 dolara
Salić Samir___________________100 dolara
Karić Adem___________________100 dolara
Otajagić Mujo__________________100 dolara
Suljić Samir-Buro_______________100 dolara
Karić Avdo____________________100 dolara
Kreštalica Nedžad, Rijeke__________60 dolara
Salić Izo_______________________100 dolara
Ramić Hakija___________________100 dolara
Otajagić Zijad__________________100 dolara
Otajagić Fuad__________________100 dolara
Otajagić Kemal__________________100 dolara
Otajagić Merdan_________________100 dolara
Otajagić Halil___________________100 dolara
Otajagić Hamdija_________________50 dolara
Salić Rusmo____________________100 dolara
Karić Hamza___________________100 dolara
Salić Munib____________________100 dolara
Ramić (Nurifa) Bego______________100 dolara
Ramić Nermin___________________100 dolara
Ramić (Bege) Mirnes______________100 dolara
Karić Nusret ____________________150 dolara
Vatreš Sead______________________50 dolara
Hasanović Admir___________________50 dolara
Omerspahić Nusmira_______________100 dolara
Čavčić Adnan____________________100 dolara
Sućeska Amir____________________ 100 dolara
Omanović Hamdo___________________50 dolara
Džebo (Omer) Meho ________________ 60 dolara
Mujić Salko, Luka__________________100 dolara
Habibović Aziz, Krušev Do____________100 dolara
Špiodić Vehid, Krušev Do_________________100 dolara

 

Napomena: Priloge slati ”isključivo” personalnim čekovima na ime:
Za akciju u USA je zadužen Semaid, možete ga kontaktirati na

SEMAID RAMIC
3300 CENTRAL AVE. APT 7
CHARLOTTE 28205 NC,
ili tel.704 567 5281 ili 704 726 7983

 

Iz EU zemalja informacija u vezi uplate na mail:.

 

senada.70@hotmail.com

 

Evropa

Ramić Ibro_____________________100 Eur
Salić Nedžad____________________100 Eur

 

 

 

Komentariši