Susret sa Predsjednikom MIZ Rogatica

Boraveći na odmoru u našoj domovini, čovjek se raduje sastancima sa ljudima, pričama i druženjima. Često su ti susreti planirani i dugo iščekivani, ali dese se i oni slučajni pa i oni iznenadni. Upravo takav jedan se desio sa predsjednikom MIZ Rogatica Ibrahimom Osmanovićem.

 

 

 

Susret sa Predsjednikom MIZ Rogatica

 

 

Boraveći na odmoru u našoj domovini, čovjek se raduje sastancima sa ljudima, pričama i druženjima. Često su ti susreti planirani i dugo iščekivani, ali dese se i oni slučajni pa i oni iznenadni.

 

Upravo takav jedan se desio sa predsjednikom MIZ Rogatica Ibrahimom Osmanovićem.

 

Poslije jednog telefonskog poziva, predstavljanja i razmjene par riječi uslijedilo je pitanje – Kada bi se mogli naći? Brzo smo se dogovorili gdje i kada da se nađemo da se upoznamo, porazgovaramo, razmjenimo mišljenja. Rekao sam mu da bi bilo dobro da tu budu i hadži Nazif Zimić i Haris Akšamija, na šta on nije imao ništa protiv.

 

 

Izlaganje predsjednika MIZ Rogatica bilo je dosta zanimljivo i interesantno.

 

Upoznao nas je o aktivnostima u Medžlisu IZ Rogatica, o nekim planovima u budućnosti..

 

– Najveći akcenat dao je na članarinu, što je osnov i temelj svakog Medžlisa. Apelovao je na Rogatičane da se uključe u džemate i na taj način pomognu i MIZ Rogatica, održe vezu sa zavičajem, sa rodnom gradom, ali i pomognu povratku u Rogaticu i rogatičku opštinu. Visina članarine za 2010 godinu je simbolična i iznosi 36 KM.

 

– Upoznao nas je sa velikim aktivnostima koje se vode oko otvora džamija na rogatičkoj opštini. Ovim otvaranjima ali i obnovama još nekoliko džamija koje su u toku obnoviće se sve porušene džamije na našoj opštini…

 

– Kao kruna uspjeha u radu MIZ Rogatica, ljudi koji su do sada vodili MIZ Rogaticu, koji su bili u Odborima, koji su na bilo koji način pomagali MIZ Rogaticu, doći će skorošnjim početcima obnove Arnautovića džamije. U toku je priprema nacrta i priprema ograđivanja harema Arnautovića džamije a onda uz Allahovu pomoć krenuće i njena izgradnja.

 

– Upoznao nas je i o dolasku novog imama, koji dolazi iz Zenice. U Rogaticu je došao sa ženom i dvoje djece. Po dolasku u Rogaticu prijavio se kao stanovnik našeg grada (znači odjavio je mjesto ranijeg boravka) i tim gestom pokazao kakve sum u namjere, a one su časno i pošteno odraditi svoj dio posla i ako Bog da preporoditi MIZ Rogatica.

I on kao i mnogi drugi sa kojima sam razvgovarao puni su hvale za novog imama koji se zove – Amel ef. Kozlić. Ko što sam već rekao Predsjednik Povjereništva MIZ Rogatica je  Ibrahim Osmanović, a ćlanovi Izvršnog odbora su: Fadil ef. Lutvić, Husein Živalj, Salim Hodžić, hadži Sabit Ajanović, Pemba Kulovac, Ilijas Kapo, Ćamil ef. Karšić, hadži Nazif Zimić.

 

 

 

– Govorili smo i o nekim idejama u vezi ukopa na mezarje Zahrid, odnodno o visini i načinu plaćanja prilikom dženaza itd., Dalje bilo je priče u vezi održavanja mezarja za koje opet postoji ideja da se naplaćuje nešto slično kao u Sarajevu, znači uz visinu članarine da se plaća i simbolična cifra godišnje za održavanje mezarja. U Sarajevu je to 8 KM kako reče Osmanović a u Rogatici bi moglo biti 4-5 KM godišnje po jednom mezaru, itd…

 

izdvojio nekoliko mojih prijedloga:

 

– Mišljenja sam da bi MIZ Rogatica trebao imati ovlašćenu osobu za informisanje, odnosno osubu koja bi se trebala ispred MIZ Rogatica obraćati javnosti po svim pitanjima vezanih za MIZ, bilo da se radi o izvještajima sa sastanaka, sa svečanosti i sl. Ali i da se obrati javnosti poslije nekih event. Incidenata a znamo da ih je nažalost bilo. Ti izvještaji po meni bi se trebali slati sredstvima informisanja a prvenstveno internet stranicama koje su vezane za Rogaticu i rogatičku opštinu.

 

– Pošto je FB trenutno aktuelan  – jedan od načina približavanja Rogatičana – MIZ Rogatica je i otvaranje stranice MIZ Rogatica na FB. Pored toga što bi se privukao dio rogatičke populacije to je i mjesto gdje se mogu plasirati sve informacije a koje opet mogu biti proslijeđene i drugima.

 

– Isto tako sam mišljenja da bi MIZ Rogatica trebao imati devizni žiro račun – tako bi u mnogome olakšali džematlijama koji žive van domovine plačanje članarine, plačanje vitri i zekjata, uplate nekih novčanih priloga pomoći itd.

 

– Ja i Haris smo Ibrahima i hadži Nazifa upoznali sa nekim našim iskustvima iz džemata u dijaspori, tako da se nadamo da će ta neka naša razmišljanja i iskustva pomoći u radu MIZ Raogatica…

 

– Hadži Nazif nas je između ostalog upoznao o aktivnostima koje vodi oko prikupljanja novčanih sredstava za izgradnju ”Spomen obilježja Avdo Palić”, te o Spomen obilježju u Purtićima…

 

 

U međuvremenu je bio satsnak IO MIZ Rogatica na kojem su donešene neke odluke:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentariši