Nekropole stećaka u Rogatici

Tekst je objavljen u Geografskom listu „Globus“ u novembru 2010.g.

 

   

Komentariši