Knjiga: Religija i zdravlje – principi i praksa

Dragi prijatelji

 

uz srdačne pozdrave i selame, dozvolite mi da Vam predstavim našu knjigu „RELIGIJA I ZDRAVLJE“, koja je ujedno i univerzitetski udžbenik, ali prvenstveno ima ulogu da skrene pažnju zdravstvenim profesionalcima, studentima zdravstvenih struka i građanima na snagu vjere i vjerovanja kao relevantnog faktora u borbi protiv bolesti i nezdravih stilova života.

Tu snagu vjerovanja pacijenta i potencijalnu snagu pripadanja vjerskoj zajednice, treba iskoristiti za dobrobit pacijenta u fazi prevencije bolesti, dijagnostike, terapije te rehabilitacije i resocijalizacije pacijenta poslije izlaska iz bolnice.
Knjiga snažno i na naučnoj osnovi bazirano, promoviše vjerska prava pacijenata kao dijela opštih ljudskih prava, podstiče i poučava zdravstvene profesionalce da respektuju vjerska prava pacijenata i da doprinesu maksimalno moguće u datim okolnostima, realizaciji tih prava.

Izdavač i štampa:
“Dom štampe” Zenica.

Izvode iz recenzija troje uvaženih recenzenata o značaju KNJIGE možete vidjeti u nastavku priloga.

Knjiga je štampana/tiskana na 186 stranice, mehki plastificirani povez, format A5. Cijena knjige je 10,00 KM + PDV.

Način nabavke je slijedeći: Knjiga se može nabaviti kod autora (Zenica, Poliklinika IV sprat) ili poručiti kod izdavača.

Molimo Uzvišenog Stvoritelja da zaštiti i nagradi one koji su na putu sticanja i širenja korisnih znanja i one koji im pomažu na tom blagoslovljenom putu. 

Dr. Smajil Durmišević

 

 

 

 

Cijena knjige je 10,00 KM, plus PDV.
Knjiga se moze nabaviti kod autora (Zenica, Poliklinika IV sprat) ili poruciti kod izdavaca.

Komentariši