Akcija:Zagradjivanje mezarja na Kaldrmi

Nakon povratka na svoja ognjišta, 2000. godine mještani sela Krnjići su uporedo sa čiščenjem svojih imetaka, očistili i svoj mezaristan na Kaldrmi-Krnjići. Zagradili su ga sa ono malo raspoloživih sredstava i materijala kojeg je i samima njima falilo. 

U mjesecu februaru ove godine, mještani sela Krnjići su se obratili Izvršnom Odboru Medžlisa IZ Žepa sa zahtjevom da se imenuje Inicijativni Odbor za ograđivanje i održavanje mezaristana na Kaldrmi. Bio je to rezultat opšteg zaključka da su se stvorili uslovi, a i potreba da se ovo mezarje kvalitetnije zagradi i redovno održava. Tim više što je u blizini ovog mezaristana prošle godine izgrađeno šehidsko obilježje Šehidima Čavčića, te je postojao opšti koncenzus da i mezaristan treba lijepo zagraditi i urediti kako bi sve skupa činilo jedan lijep kompleks. Mještani ovoh sela su predložili a Izvršni Odbor Medžlisa IZ Žepa odobrio da Inicijativni Odbor za ovaj hairli posao čine slijedeći:

Nusret (Meho) Čavčić-Predsjednik

Senad (Mujo) Džebo

Ohran (Omer) Džebo

Muhamed-Hamdo Džebo

Šljivar ef. Edin – Član po službenoj dužnosti

Treba napomenuti da je Nusret (Meho) Čavčić izabran za predsjednika ovog Inicijativnog Odbora zbog činjenice da je njegov džedo, rahmetli Mehmed Čavčić, vakif oko polovine ovoh mezaristana, te da je ta činjenica i samom Nusretu bila jedna vrsta obaveze da bude na čelu ovog hairli posla. 

Dana 09. matra, gore pomenuti Inicijativni Odbor je održao sastanak na kojem je donešen plan aktivnosti, kako bi se ovaj posao hairli završio. 

 1. *       – Načinjen je spisak imena ljudi koji su obavezni učestovati u ovoj akciji ( Ljudi čiji su članovi uže porodice ukopani u mezaristanu na Kaldrmi ili se i sami žele kopati na ovom mezarju)
 2. *       – Određena je donja granica visine uplate novčanih sredstava za one koji su obavezni učestovati u akciji. Donja granica uplate je 100,00 KM i dva dana fizičkog rada na uređenju mezaristana (Oni koji nisu u mogučnosti da rade dužni su uplatiti dodatne dvije dnevnice u iznosu od po 50,00 KM).
 3. *       – Za ljude kojih se direktno ne tiče mezaristan na kaldrmi, a koji izraze želju za uplatom dobrovoljnog priloga u ovu svrhu, nije određena donja granica uplate.
 4. *       – Određeni su blagajnici za ukupljanje sredstava i to:
 5. *       1. Nusret (Meho) Čavčić Br. mob. 061/896-997 e-mail:  sadavice@hotmail.com    ili  lipabosanac@hotmail.com   
 6. *       2. Ohran (Omer) Džebo Br. mob. 062/574 – 890
 7. *       – Sve aktivnosti u vezi sa ovom akcijom će biti javno objavljene na web portalu Medžlisa IZ Žepa.

SPISAK OBVEZNIKA U AKCIJI ZAGRAĐIVANJA MEZARJA NA KALDRMI:

 1. Džebo Muhamed-Hamdo——————————Dana 12. marta 2011. god. uplato -100,00 KM
 2. Džebo (Muhamed-Hamdo) Meho———————-Dana 12. marta 2011. god. uplatio-100,00 KM
 3. Džebo Suvad——————————————Dana 12. marta 2011. god. uplatio -100,00 KM
 4. Džebo Dževad—————————————–Dana 12. marta 2011. god. uplatio -100,00 KM
 5. Džebo Ohran——————————————Dana 13. marta 2011. god. uplatio -100,00 KM
 6. Džebo (Omer) Meho
 7. Džebo Ahmed
 8. Džebo Šemsudin
 9. Džebo Salih—————————————–Dana 13. marta 2011. god. uplatio -100,00 KM
 10. Džebo Hasa
 11. Džebo Senad—————————————-Dana 13. marta 2011. god. uplatio -100,00 KM
 12. Džebo Hasib
 13. Džebo Sabrija
 14. Brđanin Himzo
 15. Brđanin Abdulah-Avdo
 16. Brđanin Adil
 17. Brđanin Hanka
 18. Brđanin Mehmed
 19. Brđanin Fadil
 20. Brđanin Avdaga
 21. Brđanin Ramiz
 22. Brđanin Aljo
 23. Zagorica Meho
 24. Dizdarević Đulka
 25. Šljivar ef. Edin—————————————Dana 12. marta 2011. god. uplatio -100,00 KM
 26. Hruljević Osman————————————-Dana 12. marta 2011. god. uplatio -100,00 KM
 27. Hruljivić Hamed
 28. Hruljević Ibro—————————————-Dana 17. marta 2011. god. uplatio -100,00 KM
 29. Hruljević Ćamil
 30. Hruljević Mušan————————————–Dana 17. marta 2011. god. uplatio -100,00 KM
 31. Čavčić Mehmedalija———————————Dana 13. marta 2011. god. uplatio -100,00 KM
 32. Čavčić Muhidin—————————————Dana 15. marta 2011. god. uplatio -100,00 KM
 33. Čavčić Nusret—————————————-Dana 12. marta 2011. god. uplatio -100,00 KM
 34. Čavčić Zarfija—————————————-Dana 12. marta 2011. god. uplatila -100,00 KM
 35. Hadrović Hasib
 36. Hadrović Ramiz
 37. Hadrović Galib
 38. Hadrović Hamdija———————————–Dana 13. marta 2011. god. uplatio -100,00 KM
 39. Mirvić Semir-Masa———————————-Dana 16. marta 2011. god. uplatio -100,00 KM
 40. Torlak Raza
 41. Hodžić Halil               (majka Mušija)
 42. Paraganlija Ibrahim (majka i sestra)
 43. Parahanlija Husejn   (majka i sestra)
 44. Hasanović Zulfo        ( otac Ismet)
 45. Šošić Merkija – 
 46. Bijali Timka-Habiba  ( za džedu)—————Dana 15. marta 2011. god. uplatila -100,00 KM

NAPOMENA: IZVINJAVAMO SE SVIMA KOJE EVENTUALNO NISMO STAVILI NA OVAJ SPISAK. ONI KOJI SU EVENTUALNO IZOSTAVLJENI SA SPISKA MOGU SE JAVITI NUSRETU (MEHO) ČAVČIĆU NA GORE POMENUTI BROJ TELEFONA I GREŠKA ĆE INŠAALLAH BITI BLAGOVREMENO ISPRAVLJENO.

SPISAK NE OBAVEZNIH UČESNIKA U AKCIJI

1. Čavčić Omer (Gradina)————————————Dana 12. marta 2011. god. uplatio 50,00 KM

2. Bakaran Zijad ———————————————Dana 15. marta 2011. god. uplatio 10,00 KM

3. Štitkovac Hazim——————————————-Dana 16. marta 2011. god. uplatili 50,00 KM

4. Almir Bučan————————————————Dana 16. marta 2011. god. uplatio 10,00 KM

 

INICIJATIVNI ODBOR 

Evo nekoliko fotografija iz kojih je vidljivo kako danas izgleda mezaristan na Kaldrmi:

 

NADAMO SE DA ĆE NAKON OVE AKCIJE IZGLED OVOG MEZARISTANA BITI POTPUNO DRUGAČIJI I PUNO LJEPŠI

 

 

(Izvor: Medžlis islamske zajednice Žepa)

 

Komentariši