PORODICA CELERMAJER IZ TRAVNIKA

Abraham (Avram)Celermajer, rođen je 1875.g. u Galiciji.Dolaskom Austrougarske imperije na područje Bosne, on se sa porodicom nastanjuje u Travniku. Bavio se sečom i preradom drveta, što je za taj peri…od bio unosan posao. Oženio je devojku Rahelu Pinto zvanu Roza iz Travnika, rođenu 1880.g. Posao i život, vodio ih je i selio po Bosni, boravili su u Travniku, Rogatici, Višegradu i Sarajevu. U braku su izrodili četvoro dece : Serafina (Sara)Celermajer, rođena je 2.novembra 1901.g. u Travniku. Žensku učiteljsku školu završila je u Sarajevu 1920.g.


Do 1922.g. postavljena je za učiteljicu u Vlasenici a zatim je premeštena u Višegrad. U Višegradu je službovala do 1928.g. a zatim prelazi na službu u Sarajevo. Nije se udavala. Penzionisana je maja 1941.g. I ako je imala samo 21 godinu radnog staža, penzionisana je samo zato što je bila Jevrejka. Ustaše su je uhapsile i sa grupom Jevreja odvedena je u neki od koncentracionih logora gde je i ubijena. David Celermajer, rođen je 4.maja 1904.g. u selu Rakite srez Rogatica, koja je tada bila u nadležnosti Opštine Višegrad. Izučio je bravarski zanat i radio je kao železnički bravar, najverovatnije u selu Mesići gde je nekada prolazio uskotračni voz “Ćiro”. Oženio je Floru Romano, rođenu 10.oktobra. 1910.g. u Sarajevu. Otac Flore Romano, Isak Romano sa prvom ženom Hanom, koja je umrla 1902.g., imao je osmoro dece : Avram (1876-?); Mojse (1879-?); Juda (1889-?); Rena (1887-?); Sara (1893-?); Rahela (1896-?); Mazalta (1898-?) i Simha (1901-?). Isak Romano sa drugom ženom Klarom Atijas (umrla 15.marta.1940.g.) imao je četvoro dece : Eliša (1906-?); Elijas (1908-?); Flora (1910-1942); i Juda (1928-?).Svi su živeli u Sarajevu u ulici Nemanjinoj br.20. Gde su okončani životi ove mnogobrojne jevrejske porodice iz Sarajeva, ne zna se kao što se ne zna da li je neko preživeo ratne strahote Drugog svetskog rata. David Celermajer i Flora Romano, venčali su se u sinagogi u Sarajevu 2.jula.1933.g., venčao ih je sarajevski nadrabin Dr.Hinko Urbah, kumovi su im bili Rahela Celermajer (rođena Pinto), majka Davidova i Salamon Altarac. David i Flora Celermajer živeli su u Sarajevu u ulici 6.novembar br.24. U braku su izrodili kći Rahelu Celermajer, rođenu 11.juna 1936.g. Svi su nastradali za vreme Drugog svetskog rata, ime Davida Celermajera spominje se u spiskovima ubijenih u Jasenovcu ali takođe I na spiskovima ubijenih u Aušvicu, Flora je sa ćerkom Rahelom najverovatnije završila u logoru Đakovo (*Po spiskovima ubijenih Jevreja – Savezni zavod za statistiku 1964). Isidor (Israel) Celermajer, rođen je u Travniku 10. decembra 1905.g., bio je krojač po zanimanju. Kao mladić od 25 godine, odlazi iz Travnika za Francusku. Svoj životni put nastavlja 1930.g. kao krojač u Alžiru, tamo upoznaje marokansku Jevrejku Marcel Simhu. Kada su se venčali, prelaze da žive u Francusku. U braku su izrodili troje dece : sina Bernarda i ćerke Marlenu i Andreu. Svi su preživeli Drugi svetski rat, Isidor umire u Francuskoj 1993.g., kao i supruga Simha (1991.g.) i sin Bernard. Adela, Aleksa, Tanja i Igor Malčevski slikano u Zenici 1948.g. Adela Celermajer, rođena je 1909.g. u Višegradu. Pre Drugog svetskog rata, udala se u Zenici za Aleksu Malčevskog, jako pobožnog hrišćanina. U braku su izrodili dvoje dece, kći Tanju i sina Igora. Svi su preživeli Drugi svetski rat, 1951.g. napuštaju Jugoslaviju i odlaze u Ameriku da žive. Aleksa i Adela (1991) umiru u Americi. Abraham (Avram) Celermajer ubijen je u logoru Jasenovac 1942.g.,imao je 67.godina, upisan u knjigu logorskih žrtava.(*Jasenovac žrtva je pojedinac). Rahela (Roza, devojačko Pinto) Celermajer, dopremljena je iz logora Stara Gradiška u logor u Đakovu, gde je i ubijena 1.maja.1942.g., imala je 62. godine, na spisku logoraša koji su sprovedeni iz Stare Gradiške u Sabirni logor Đakovo, pod brojem 207., stoji zavedena Roza Celermajer (rođ.1875 u Travniku), umrla i sahranjena 1.maja.1942.g., umrla od proliva i sahranjena na jevrejskom groblju u Đakovu 44red, grob br.8.


DAVID CELERMAJER
slikano u Rogatici

 

 

NAPISALA Jasna Ćirić

Izvor: Dodano u Rogatica – BiH

Komentariši