Povodom hapšenja zločinca Mladića

Dragi prijatelji,koristim ovaj način da dam skromni komentar na hapšenje zločinca Mladića:
“Ko zlo radi nek se gorem nada”. Šta reći za hapšenje zlikovca, ostarjelog i na izmaku života, kojemu su dozvolili da se nauživa dunjalučkog života i pored nedvojbeno počinjenih strašnih zločina nad nevinim i golorukim narodom, starcima, ženama, djecom…!? Šta reći za “junački
podvig viteza” koji je pucao u majku dok doji čedo i u čedo na majčinoj dojci.

Ne možeš ništa reći, jer um normalna čovjeka to ne moože shvatiti i prihvatiti. Šta možemo: možemo ta strašna iskušenja i strašna zlodjela pretvoriti u riječ – u stih – u priču, u “materijal” sa vječnim trajanjem. Neka se zna, neka se spominje, da su “vitezovi” pucali u majku i
čedo na prsima, u majku, koja i mrtva u grobu “stiska čedo na prsima i flašicu sa mlijekom u rukama”. Ljudi siromašna duha i morala neće ni shvatiti i prihvatiti to strašnu istinu, ali će ljudi bogati duhom bar izvući pouku, pa se pomoliti za smiraj duša nevino umorenih, uzeti pouku i ostaviti poruku, a zlikovce pravno progoniti do kraja njihovoga bijednoga života. Neka je na
njima ljudsko i Božije prokletstvo, što nevine umoriše, nejač u crno zaviše, a svoj rod i pleme okaljaše za vječna vremena. Prokleti bili!
Dajem nekoliko stihova iz neobjavljene zbirke: “SOKOLOV LET”, živima za opomenu a mrtvima za pomen – rehmetullahi i mir njihovim napaćenim dušama. Amin!
Dr.Smajil Durmišević

………………………………….
Dok jame, naše
Majke
suzama škrope,
Bar – čovjek budi!
………………………………….
Zlikovče, reci:
Želiš li vidjet – b’jele
Kćerkine kosti!
………………………………….
Viteže srama,
Evo jabuke tvoje –
Benkice roze!
………………………………….
Da li smo ljudi
Il’ divlje zv’jeri – pita
Grobnica n’jema!
………………………………….
Zlikovci!
Hulje!
Trofeji ratni. Vaši
Benkice male
………………………………….
U jami selo,
Čedo! I majka! Mrtva
Flašicu stiska!
………………………………….
Junak je! Vele…
Darovo kuršum. Vreli
Na dojci – čedu!
………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

Komentariši