Zavšena akcija čišćenja mezarja Zahrid i Šehovina

 

 Dragi moji Rogatičani,
Evo prošlo je par mjeseci od pokretanja ove naše akcije pa odlučismo da objavimo objedinjen spisak prikupljenog novca za čišćenje mezarja Hrid i Šehovina u 2011. godini.
Ovaj novac smo sakupljali moja tetka Šefika – Fika Lemezan, moj babo Suad i ja. Ukoliko nam se slučajno potkrala greška i nekogod vas koji ste učestvovali u akciji nema na spisku, molimo da nam se javi na e-mail aida.ajanovic@ecos.ba  i da odmah to ispravimo. (Evo upravo sam vidjela da smo napisali Lihić Sejdalija sa djecom umjesto Bradarac Sejdalija sa djecom pa to ovom prilikom ispravljamo).. POGLEDAJTE FOTOGRAFIJE!

 

Zavrseno mezarje Zahrid i Gornja Sehovina, u toku radovi na Donjoj Sehovini…

 

 

Uplate su bile sljedeće:

Ostatak iz 2010 60, KM
Aida Ajanović 20 KM
Amra Turohan 20 KM
Aida Saković 10 KM
Amra Čolić 20 KM
Naima Ajanović 10
Šefika Lemezan 10
Mubera Muftić 10
Behka Nalbantić 10
Hajra Ajanović 10
Veda Ajanović 10
Braco Prašo 50 KM
Mrkulić Tifija 50 KM (uplata na račun KM)
Fejzic Mustafa 50 KM
Fejzic Abdulah 50 KM
Kazic Mehmed – Meho 50 KM
Cengic Nedim Teva 50 KM
Akšamija Dževahira 10
Čohodar ševala 10
Spahić Dila 10
Muratović Mula 10
Feriz Dževad 20
Tanković Kadra 20
Sead Pašić 10 KM
Alma Ajanović-Šišić 10
Džemila Džaferović sa djecom 40
Mina Ajanović 10
Lihić Muamer 50
Emira Branković 20KM
Ramiz Hodžić 100€ (195,58 KM)
Kasim Dobrača Uplata 500 SEK (oduzeta švedska provizija 47,61SEK) ostalo 452,39 SEK =94,08 KM
Behlulović Muhidin 20 KM
Pašić Abdulah 20 KM
Paralović Osman 20 KM
Sejdić Enes 20 KM
Jusić Sanija 20 KM
Ajanović (Faida) Nihad 10 KM
Nino Delija 20 KM
Porodica Pešto (djeca Hamdije. Mustafe, Abdulaha i Ševale) 220 KM
Vildana šahinpašić 10KM
Zejnil Ajanović 10 KM
Kemo Karahmet 40 KM
Senad Hafizović 50 KM
Fatima Čavčić 10 KM
Murveta Konaković 10 KM
hadži-Fatima Pašić 10 KM
Asim Dajdžić 50 KM
Šefik, Šefika i Neska Pešto 50KM
Advija Šehić 10 KM
Benisa Muftić 10KM
Arnautlija Hamdo 20 KM
Dedajić Radja 50$ = 66 KM (western union)
Šuvalija Vehid i Mahira 100$= 132,01 KM (western union)
Dženana Ajanović-Hodžić 20 KM
Emira Gazibara Bilkić 50 KM
Bradarac Sejdalija sa djecom 100 KM
Timka Tvrtković 50 KM
Nermina Brodlić 10 KM
Fikret Šukurica 10 KM
Samira Branković 50 KM
Fatima Šahinpašić 20 KM
Rasema Kazić 20 KM
Kasim Kokot 40 KM
Zehra Kukavica 50 KM
Porodica Bubica 100,00KM
Ferida Akšamija 50,00 KM
Sabira Šehić 10,00 KM
Armela Čavčić 10,00KM
Haris Akšamija 50,00KM
Salan Elvedin Keva 20,00 KM

UKUPNO: 2487 KM

Do sada smo potrošili 700 KM za Hrid i 1000 KM za Šehovinu gornju. Naredne sedmice ćemo se sa Zambijem dogovoriti šta dalje raditi.

Svima onima koji su podržali akciju od srca se zahvaljujemo.

Za sve druge koji žele da podrže nastavak radova mogu nas i dalje kontaktirati putem e-maila ili na telefon 061 218 754.

Informacije o akciji i dalje ćemo objavljivati na forumu “Preuzet alat za odrzavanje mezarja u Rogatici” i u tekstu “Prikupljanje sredstava za akciju čišćenja mezarja” objavljenog 25.maja 2011 godine.

 

 

 

pokoseno mezarje Zahrid

 

 

 

Šehovina prije

 

 

Šehovina poslije ciscenja

Mezarje Šehovina slike

Eh ovako trenutno izgleda mezaristan Šehovina ,ostalo je još malo do kraja radova polahko uz Allahovu pomoc privodimo kraju

Komentariši